Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Od 20 do 21 maja trwać będzie 2. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych. Odbędzie się ona – podobnie jak w roku ubiegłym – w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej.
- Jesteśmy głęboko przekonani, że wbrew powszechnym stereotypom, problemy branży budowlanej nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od całej gospodarki i od szeroko rozumianych zjawisk społecznych. Rozwój budownictwa jest funkcją zjawisk makroekonomicznych i postaw społecznych, a nie przekonania, iż jedynie budownictwo może być kołem zamachowym gospodarki. Dlatego część konferencji będzie poświęcona zagadnieniom makroekonomicznym, a także mającemu niedostatecznie uświadamiane znaczenie, wpływowi zachowań społecznych na efektywność gospodarki – mówi Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa, organizatora konferencji.
Poszczególne wykłady podczas dwudniowego spotkania, ujęte zostaną w następujące panele tematyczne:
20 maja (czwartek) – Jak będzie się zmieniać Polska – szanse i zagrożenia dla gospodarki, Naganne praktyki na rynku materiałów budowlanych, Kodeks rzetelnych praktyk jako element obrony przed nieuczciwą konkurencją na rynku materiałów budowlanych, Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych – po co i czy wystarczające?
21 maja (piątek) - Podnoszenie kwalifikacji wykonawców w interesie producentów materiałów budowlanych – postulaty zmian w systemie szkolnictwa, Elastyczny rynek pracy – gdzie zmierzamy?, Plany remontowo – budowlane polskich gospodarstw domowych oraz kondycja wybranych marek budowlanych, Prawo unii europejskiej – jak przemysł winien i może wpływać
na tworzenie prawa europejskiego?, Budownictwo zrównoważone – czy to nam się opłaca? (panel dyskusyjny).
20 maja odbędą się także spotkania branżowe poszczególnych stowarzyszeń branżowych, których przedstawiciele obecni będą na konferencji. W tym dniu odbędzie się także Spotkanie Branży Łazienkowej, organizowane przez Stowarzyszenie Łazienka.
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA