Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
27 października w Warszawie, w Hotelu Lord odbyła się organizowana przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2011.

Konferencja – podobnie jak w latach poprzednich – odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury. Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania uczestników dokonała Małgorzata Walczak (dyrektor generalny ASM), która następnie odczytała list Podsekretarza Stanu, Ministra Piotra Stycznia. Minister Styczeń w słowach skierowanych do uczestników konferencji podkreślił znaczenie polityki mieszkaniowej kraju oraz zarysował mające nastąpić uregulowania prawne w tej dziedzinie.
Tegoroczna – czternasta już edycja konferencji, podejmowała aktualną dla branży tematykę w dwóch sesjach. Sesja pierwsza: WYNIKI I PERSPEKTYWY – Kondycja i przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju; sesja druga: OD PRODUCENTA DO KLIENTA – Nowoczesna dystrybucja, komunikacja i sprzedaż w budownictwie.

CO NOWEGO W POLSKIM BUDOWNICTWIE? Sesja pierwsza konferencji, w której wystąpili prelegenci ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, dotyczyła stanu aktualnego sektora budowlanego w Polsce oraz prognoz.
Pierwszą prezentację konferencyjną zatytułowaną „Diagnoza branży – budownictwo polskie w świetle wskaźników makroekonomicznych oraz mierników rozwoju” przedstawiła Joanna Jarzębowska. Zaprezentowała ona kondycję polskiej gospodarki, z uwzględnieniem finansów publicznych, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz produkcję budowlano-montażową.
Kolejnym prelegentem był Paweł Łuszcz, który wystąpił z prezentacją „Jak, gdzie i za ile budować, mieszkać, wynajmować, sprzedawać... Sektor mieszkaniowy i niemieszkalny – wczoraj, dziś i jutro.” Paweł Łuszcz zarysował sytuację budownictwa mieszkaniowego, wypowiedział się na temat cen i finansowania inwestycji mieszkaniowej, kondycji deweloperów, a następnie przedstawił stan i przyszłość budownictwa niemieszkalnego – biurowego, magazynowego, handlowego i hotelowego.
Następnie prowadząca konferencję Sylwia Prośniewska (dyrektor Działu Analiz Rynku Budowlanego ASM) udzieliła głosu Marcinowi Gołębiowskiemu. Jego wystąpienie zatytułowane „Rok 2012 – cywilizacyjny skok czy kolejny etap budowy infrastruktury w Polsce? Nowa perspektywa budżetowa UE dla budownictwa inżynieryjnego po EURO 2012” dotyczyło kwestii niezwykle ważnych dla branży: stanu budownictwa drogowego, infrastruktury kolejowej, inwestycji w portach lotniczych, potrzeb inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz planowanych nakładów na projekty infrastrukturalne w nowym 7-letnim budżecie UE 2013-2020.
Sesję pierwszą konferencji zakończyła trzyczęściowa prezentacja partnera głównego konferencji – Grupy Kapitałowej Obligo.

KOMUNIKACJA W BRANŻY BUDOWLANEJ. Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy mogli się przywitać, przeprowadzać dyskusje w mniejszych grupach oraz odnowić i nawiązać relacje biznesowe, rozpoczęto sesję drugą konferencji. Jako pierwszy, odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Zmiany i trendy zachodzące w obrębie dystrybucji materiałów budowlanych – czyli jak efektywnie wykorzystywać kanały sprzedaży produktów.”
Panel otworzyła Joanna Florczak (ASM) prezentacją wprowadzającą „OD PRODUCENTA DO KLIENTA – Nowoczesna dystrybucja, komunikacja i sprzedaż w budownictwie”.
Następnie moderator panelu – Mariusz Prokopczuk (PROGUEST Consulting) przedstawił uczestników, wśród których znaleźli się: Jarosław Kryś i Tadeusz Pawlik z Grupy sieć budowlana.pl, Tomasz Zuzaniuk (3W Dystrybucja Budowlana), Cezary Seszuła (Xella Polska), Zbigniew Nowak (Rockwool Polska) oraz Aleksandra Kirdzik (Bricomarche). Panel był podzielony na trzy części – „Sprzedaż stacjonarna w punktach handlowych”, „Sprzedaż internetowa” oraz „Współpraca pomiędzy dystrybutorem a producentem”.
Po zakończeniu panelu ponownie wystąpiła Joanna Florczak (ASM). Jej prezentacja „„Budowlańcy” ogladają, czytają, słuchają, przeglądają – ale jakie kanały telewizyjne, czasopisma, stacje radiowe, strony internetowe?” oparta na raporcie ASM – „Media na rynku budowlanym” ukazała uczestnikom najskuteczniejsze kanały dotarcia do klientów, najbardziej opiniotwórcze i wiarygodne środki przekazu, wpływ reklamy na decyzje konsumenckie oraz rodzaje poszukiwanych informacji na temat branży.
Tematyka mediów i ich wpływu na sektor budownictwa została kontynuowana przez Edgara Trzcielińskiego (Panelbudowlany.pl), który podjął kwestię mediów społecznościowych w branży budowlanej. Wystąpił on z prezentacją „Social media marketing – świeżość i pożądanie”, w której zdefiniował social media marketing, przedstawił skuteczne i nieskuteczne formy aktywności w social mediach, cechy serwisu społecznościowego oraz trzy zasady social media marketingu.
Ostatnią prelegentką konferencji była Aleksandra Michnicka (Albedo Marketing). Wystąpienie „Jak przygotować program lojalnościowy w trudnych rynkowych czasach?” dotyczyło strategii kreowania i realizowania programów lojalnościowych na przykładzie kompetencji Albedo Marketing. Aleksandra Michnicka podkreśliła, że rozpoznanie potrzeb, stworzenie koncepcji, personalizacja działań oraz użycie nowoczesnych technologii to środki służące realizacji skutecznych programów.
Konferencja zakończyła się loterią wizytówkową. ASM ufundował dla laureatów trzy nagrody w postaci rabatów w wysokości 50%, 40% i 30% na dowolnie wybrany raport syndykatowy. Do każdej nagrody laureaci otrzymali vouchery dla dwóch osób na pobyt weekendowy w Baltic Plaza Hotel Medi Spa w Kołobrzegu.
Tematykę podejmowaną podczas prezentacji i panelu uczestnicy mogli kontynuować podczas lunchu po konferencji. Rozmowy, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów handlowych to wartość dodana konferencji. Konferencja cieszyła się wysoką frekwencją, dopisali przedstawiciele firm z branży budowlanej i inwestycyjnej, instytucji naukowych, firm zajmujących się marketingiem oraz mediów. Bardzo znaczące dla organizatorów jest to, że wśród gości znaleźli się i ci, którzy po raz kolejny uczestniczyli w konferencji, jak i reprezentanci firm, które miały okazję pierwszy raz uczestniczyć w tym wydarzeniu.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA