Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Prawidłowy montaż podtynkowych systemów instalacyjnych do armatury

REKLAMA

Modułowe podtynkowe systemy instalacyjne do montażu armatury w stosunkowo krótkim czasie przyczyniły się do rozpowszechnienia podtynkowych baterii łazienkowych. Mimo że ich twórcy włożyli wiele wysiłku w maksymalne uproszczenie konstrukcji i montażu tych systemów, są one na tyle złożone, że nie można do nich podchodzić „z marszu” – prawidłowy montaż określany jest szeregiem zasad, które powinien znać każdy instalator.

Dzięki modułom instalacyjnym montaż armatury podtynkowej uległ zdecydowanemu przyspieszeniu i uproszczeniu. Instalatorzy otrzymali wolną rękę przy montażu baterii podtynkowych praktycznie we wszystkich typach ścian, tzn. murowanych, prefabrykowanych, szkieletowych itp. Są to rozwiązania bardzo uniwersalne – jeden moduł można wykorzystać do montażu nawet kilkudziesięciu modeli baterii danego producenta; przyszły użytkownik może wybierać pomiędzy bateriami jednouchwytowymi i termostatami. Szczególnie wiele opcji proponuje klientom firma Hansgrohe – oprócz kilkunastu modeli sygnowanych marką Hansgrohe, w oparciu o moduł „iBox Universal” można zamontować kilkadziesiąt modeli baterii podtynkowych marki Axor. Co więcej, w każdej chwili, nawet po zamontowaniu modułu w ścianie, możliwa jest stosunkowo prosta zamiana baterii z jednouchwytowej na termostatyczną (z wyjątkiem systemu „Rapido” firmy Grohe, w którym do obu typów przewidziano różne typu modułów bazowych).
W projektowaniu i produkcji takich systemów wyspecjalizowały się firmy z Niemiec, do których należy gros polskiego rynku armatury średniego i wyższego segmentu. Sprawia to, że systemy te dosyć szeroko rozpowszechniły się w naszym kraju. Niemniej jednak, pomimo ich znacznej popularności i stosunkowo prostemu montażowi, wciąż w jego trakcie pojawiają się błędy. W niniejszej prezentacji przedstawiamy ogólne zasady montażu tych systemów.

Techniczne niuanse. Zasadnicza koncepcja modułów podtynkowych poszczególnych producentów jest praktycznie jednakowa, co przekłada się na bardzo zbliżone zasady ich montażu. Niemniej jednak systemy te różnią się szeregiem szczegółów technicznych, które warto poznać, aby każdy z nich mógł zostać poprawnie zainstalowany.
I tak szczególną cechą systemu „iBox Universal” firmy Hansgrohe jest jego absolutna symetryczność względem obu osi, co sprawia, że nie ma znaczenia, który z czterech przyłączy znajdzie się u góry. „iBox Universal” posiada też dodatkowe, zdublowane uchwyty zlokalizowane przy frontowej stronie korpusu – dzięki nim możliwy jest „odwrócony” montaż modułu bezpośrednio do płyty osłonowej ściany o konstrukcji szkieletowej, która w tej opcji spełnia funkcję nośną dla całego systemu. Do przykręcania nośnych rozet w tym systemie producent przewidział śruby z tworzywa sztucznego zapobiegające przenoszeniu drgań na ścianę, co zdecydowanie poprawia komfort akustyczny korzystania z tak zamontowanej baterii.
Z kolei unikalnym rozwiązaniem systemu „Hansahomeox” firmy Hansa jest system zamknięcia „B-Lock”, który działając jak automatyczne mocowanie bagnetowe umożliwia bardzo szybkie zamocowanie do modułu bazowego bez użycia śrub, dodatkowych uszczelnień i narzędzi. Zintegrowana sprężyna blokuje moduł funkcyjny mocno i szczelnie na płytce podstawy. Do przepłukania i sprawdzenia szczelności instalacji służy mocowana także bagnetowo specjalna zaślepka zamykająca instalację. Inna charakterystyczna cecha systemu „Hansahomeox” to rozbudowany, wielofunkcyjny system mocowania „Multifix”. Jego charakterystyczne wielofunkcyjne otwory mocujące umożliwiają zastosowanie różnorodnych śrub montażowych. Oprócz czterech standardowych otworów narożnych posiada on także 8 niespotykanych w innych systemach otworów wzdłużnych do montażu z tolerancją wymiaru oraz dodatkowe płytki montażowe, które znacznie zwiększają elastyczność całości. „Hansahomeox” w wersji 4001 posiada także odcięcie wstępne, umożliwiające natychmiastowe zamknięcie wody bezpośrednio przy elemencie podtynkowym. Dzięki temu montaż, konserwacja lub wymiana elementu funkcyjnego jest możliwa bez konieczności odcinania dopływu wody w całej instalacji. Model bez odcięcia wstępnego (4000) może być zamontowany przy obrocie co 90°, a wersja z odcięciem (4001) przy obrocie co 180°.
System „Flexx.Boxx” firmy Kludi wyróżnia się z kolei szczególnym materiałem korpusu – jest to stosunkowo miękki elastomer, który dzięki charakterystycznie ukształtowanemu, elastycznemu spodowi dopasowuje się do nawet nierównej powierzchni ściany. Projektanci nadali mu formę charakterystycznego mieszka, który potrafi zniwelować nawet duże nierówności powierzchni, zapewniając przy tym całkowitą szczelność korpusu modułu. Zapobiega to m.in. niekontrolowanemu przenikaniu do wnętrza ściany wilgoci, która mogłaby skondensować się wewnątrz elementu bazowego. Tego typu konstrukcja sprawiła, że w odróżnieniu od rozwiązań innych producentów, moduł funkcyjny systemu „Flexx.Boxx” jest fabrycznie zmontowany z modułem bazowym i w takiej postaci jest instalowany (rozłącza się je tylko podczas płukania układu) – dodatkowo usztywnia to elastyczny korpus modułu. Oba elementy, tzn. moduł bazowy i funkcyjny są rozłączane tylko w trakcie płukania instalacji, przy czym ten ostatni jest na tę okoliczność zastępowany specjalnym modułem płuczącym. Oznacza to, że „Flexx.Boxx” może być zamontowany w jednej, określonej pozycji – przed ewentualną pomyłką zabezpieczają instalatora charakterystyczne, duże oznaczenia umieszczone na czołowym elemencie zabezpieczającym.
Spośród wszystkich systemów podtynkowych do montażu armatury termostatycznej  najbardziej rozbudowany układ hydrauliczny posiada model „Rapido T” firmy Grohe. W odróżnieniu od pozostałych rozwiązań posiada on 5 przyłączy (dwa u góry), dzięki czemu jedną baterią bez dodatkowych zaworów można napełniać wannę, zasilać natrysk oraz dodatkowo zasilać np. system hydromasażu podtynkowego. Większe wymiary modułu funkcyjnego rozbudowanego o dodatkowy zawór, sprawiły, że w odróżnieniu od pozostałych systemów „Rapido T” nie ma kształtu kwadratu, tylko prostokąta. Oznacza to, że w trakcie jego montażu przy wycinaniu otworu w płycie osłonowej nie można skorzystać z otwornicy, jak w przypadku pozostałych systemów, tylko z klasycznej wycinarki liniowej. Podobna sytuacja zachodzi zresztą także przy montażu modelu „Rapido E” przewidzianego do baterii jednouchwytowych. Pomimo faktu, że podstawa korpusu tego modułu ma kształt kwadratu, to wystająca ponad powierzchnię ściany fragment nie jest okrągły – ma on kształt kwadratu o zaokrąglonych wierzchołkach.

Zgodność systemowa. Baterie zamontowane w oparciu o podtynkowe moduły instalacyjne mogą współpracować w kombinacji z innymi systemami armatury poszczególnych producentów. Przyłącza o średnicy DN 15 lub DN 20 w połączeniu z termostatami o przepustowości ponad 50 l/min. pozwalają na ich współpracę z dużymi głowicami prysznicowymi, czyli tzw. deszczownicami. Innym „wodochłonnym” odbiorcą zmieszanej w baterii wody mogą być też systemy podtynkowego hydromasażu, stanowiące atrakcyjną alternatywę dla paneli masażowo-prysznicowych.
Większość producentów opisywanych systemów posiada w ofercie także odpływy wannowe z  możliwość napełniania wanny – tego typu produktem jest np. odpływ „Exafill” firmy Hansgrohe. Dzięki połączeniu obu systemów uzyskiwane jest szczególnie estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie kwestii zagospodarowania przestrzeni wokół wanny. Mając to na uwadze wytwórcy modułów podtynkowych doposażają je w rozwiązania umożliwiające współpracę z systemami napełniania wanien – uczyniła tak m.in. firma Hansgrohe, która w bloku czyszczącym systemu „iBox Universal” umieściła specjalny korek umożliwiający płukanie instalacji z systemem „Exafill”.
ANDRZEJ TOPCZEWSKI
NA ZDJĘCIU: iBOX UNIVERSAL, HANSGROHEOGÓLNE ZASADY MONTAŻU – KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI
1.
Przymocowanie modułu bazowego (czyli tzw. puszki podtynkowej) do litej ściany, ew. do specjalnego elementu nośnego w ścianie o konstrukcji szkieletowej:
– moduł mocowany jest za pomocą wkrętów dostarczanych w komplecie
– przed ostatecznym przymocowaniem puszkę należy precyzyjnie wypoziomować; osadzenie poziomicy umożliwiają występy znaczniki umiejscowione w przedniej części modułów większości producentów
– moduł powinien być osadzony na odpowiedniej głębokości; optymalny zakres podaje instrukcja każdego z systemów, ponadto jej czytelne umieszczone są na zewnętrznych elementach puszek

2. Podłączenie przewodów zasilających oraz przewodów do odbiorników wody zmieszanej:
– zimna woda musi być zawsze doprowadzona z prawej, zaś gorąca z lewej strony modułu; połączenia gwintowe powinny być uszczelnione specjalną pastą
– bezpośrednio po zainstalowaniu elementu w ścianie należy sprawdzić szczelność instalacji zgodnie z normą DIN 1988 oraz dokonać jej przepłukania

3. Montaż płyty osłonowej (przy ścianie konstrukcyjnej) lub wypełnienie przestrzeni wokół korpusu zaprawą (przy ścianie masywnej) – w takim przypadku, dla podniesienia ogólnej sztywności można zastosować wzmocnienie z siatki z włókna szklanego itp.:
– zaleca się, aby otwór w płycie był o ok. 5 mm większy od średnicy modułu bazowego – określenie pozycji otworu (wycinanego otwornicą) ułatwiają znaczniki z przodu modułu bazowego, które po przyciśnięciu płyty pozostawiają czytelne znaki orientacyjne

4. Hydroizolacja modułu i ułożenie płytek na ścianie:
– szczelinę pomiędzy krawędzią płyty osłonowej należy uszczelnić silikonem
– powierzchnię ściany masywnej/płyty należy pokryć preparatem hydroizolacyjnym
– dla całkowitej szczelności przestrzeni wokół modułu należy (po uprzednim wyrównaniu jej powierzchni preparatem wyrównującym) wkleić kołnierz uszczelniający dostarczany w komplecie

5. Przygotowanie i montaż modułu funkcyjnego:
– po wyschnięciu kleju płytek za pomocą ostrego noża należy odciąć wystającą część modułu do 2 mm poza powierzchnię płytek
– szczelinę pomiędzy korpusem modułu, a płytkami wypełnia się silikonem
– po demontażu elementu płuczącego należy zgodnie z instrukcją producenta systemu zamontować jego element funkcyjny

6. Mocowanie wierzchnich rozet oraz uchwytów:
– w systemach z dwiema rozetami, pierwsza z nich, tzw. rozeta nośna jest przykręcana do modułu nośnego systemu (gniazda umieszczone są wewnątrz) korpusu
– wierzchnia rozeta ozdobna montowana jest zwykle na tzw. wcisk; specjalne znaczniki pozwalają na precyzyjne zgranie jej położenia z elementem funkcyjnym
– uchwyty baterii montuje się zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta


NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
Zbyt głębokie lub zbyt płytkie osadzenie elementu bazowego względem powierzchni ścian, w sytuacji, gdy prawidłowy montaż jest możliwy:
– w takim przypadku można co prawda „ratować” się przez wykorzystanie specjalnych przedłużek (wstawianych między blok funkcyjny a przyłączeniowy przy zbyt głębokim montażu) lub rozet dystansowych (wstawianych między płytki ceramiczne a element zewnętrzny przy montażu zbyt płytkim), jednak może to podrożyć i nieco skomplikować montaż

Podłączenie przewodów doprowadzających ciepłą i zimną wodę z niewłaściwych stron:
– błąd ten można co prawda później naprawić bez widocznych skutków przez wykorzystanie adaptera korygującego (oferowanego np. przez firmę Hansa), jednak podraża to koszt całego przedsięwzięcia

Niewłaściwe sprawdzenie szczelności instalacji i jej płukanie, bądź też nie wykonanie tych czynności w ogóle:
– błąd ten może skutkować wadliwym działaniem przełącznika oraz zapchaniem głowicy ceramicznej i perlatorów, co wiąże się każdorazowo z koniecznością wizyty serwisanta

Niewłaściwe lub niezbyt staranne wykonanie hydroizolacji:
– niestaranna lub niepełna (np. nie wklejenie kołnierza uszczelniającego) hydroizolacja bywa szkodliwa szczególnie przy ścianach szkieletowych krytych płytami g-k, jest tym uciążliwsza, że jej naprawa bywa kosztowna i pracochłonna

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA