Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Coraz więcej producentów stara się mieć w ofercie baterie bezdotykowe. Po co firmy inwestują w badania i rozwój nowego typu baterii? Dlaczego coraz częściej, w wielu miejscach spotyka się baterie bezdotykowe różnego typu?

REKLAMA

Coraz więcej producentów stara się mieć w ofercie baterie bezdotykowe. Po co firmy inwestują w badania i rozwój nowego typu baterii? Dlaczego coraz częściej, w wielu miejscach spotyka się baterie bezdotykowe różnego typu?

BATERIA BEZDOTYKOWA - to automatyczna, elektroniczna bateria uruchamiana przez czujnik optoelektroniczny (fotokomórka lub sensor) a otwierana przez zawór elektromagnetyczny w momencie, kiedy w polu widzenia czujnika (zasięg działania) pojawi się jakiś obiekt, np. ręka. Bateria wyłącza się automatycznie jeżeli z pola widzenia czujnika optoelektronicznego (zasięg działania) odsunie się rękę.

Baterie bezdotykowe składają się z dwóch zasadniczych części: z korpusu i z części sterującej.

W skład korpusu baterii wchodzi: wylewka, aerator, regulator przepływu, przewody (lub przewód) podłączeniowe do wody i elementy mocujące z filtrami siatkowymi i zaworami zwrotnymi.

W skład części sterującej wchodzi: czujnik optoelektroniczny, układ elektryczny z zespołem sterującym i zasilającym, zawór elektromagnetyczny, zawór mieszający (niektóre modele) oraz źródło zasilania. Zazwyczaj część sterująca schowana jest przed użytkownikiem, który ma dostęp tylko do wystającej, chromowanej części korpusu baterii, wylewki.

Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem baterii bezdotykowej jest czujnik optoelektroniczny, który uruchamia wypływ wody. W większości baterii dostępnych na naszym rynku czujnikiem jest tzw. fotokomórka. Tylko w kilku modelach baterii czujnikiem jest tzw. sensor.

Różnica pomiędzy ww. czujnikami polega, poza zasadą działania, na tym, że sensor uaktywnia się działając na wszystkie kolory (nawet czarny), w ciemnych, nieoświetlonych pomieszczeniach. Natomiast fotokomórka uaktywnia się, działając tylko na kolory jasne, w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Przy ciemnym obiekcie i w źle oświetlonym pomieszczeniu zasięg fotokomórki skraca się (patrz schematy).

ZASILANIE BATERII. Do uruchomienia czujnika optoelektronicznego i zadziałania baterii potrzebna jest energia elektryczna. Dlatego baterie bezdotykowe zasilane są energią w postaci:

- baterii zasilających (6 V lub 9 V);

- transformatorów (12 V lub 24 V) podłączonych bezpośrednio do gniazda prądowego instalacji elektrycznej;

- bezpośrednio prądem elektrycznym (220 V lub 230 V).

Jednakże ilość energii potrzebna do prawidłowego funkcjonowania baterii bezdotykowej jest tak mała, że 6 V lub 9 V baterie zasilające powinny gwarantować 3-4 letni okres eksploatacji polegający na 200 krotnym otwarciu i zamknięciu baterii dziennie.

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY. Sercem każdej baterii bezdotykowej jest zawór elektromagnetyczny. Otwiera on wodę wtedy, gdy czujnik dostrzeże obiekt w polu widzenia i wyśle impuls do trzpienia zaworu. Kiedy czujnik zorientuje się, że obiektu już nie ma, ponownie wyśle sygnał do zaworu z informacją \"zamknij się\". Ponieważ konstruktorzy baterii bezdotykowych założyli, że pobór prądu musi być minimalny, to otwieranie i zamykanie zaworu elektromagnetycznego zastało wsparte prawem fizycznym. Zawór elektromagnetyczny wykorzystuje w pracy następujące prawo fizyczne: F = p x A (siła = ciśnienie x pole). Powoduje ono, że pole ponad membraną jest większe niż poniżej membrany, co skutkuje tym, iż ciśnienie powyżej membrany zapobiega przepływowi wody gdy zawór jest w pozycji zamkniętej.

ZALETY BEZDOTYKOWYCH BATERII. Zasada działania baterii bezdotykowych nadaje tym bateriom cechy charakterystyczne i niespotykane w innych modelach. Podstawowym wyróżnikiem bezdotykowych baterii jest ich inna zasada działania w porównaniu z bateriami tradycyjnymi.

Pierwszą i najważniejszą cechą jest wysoki stopień higieny, jaką te baterie oferują użytkownikowi. Wynika ona z opisanej wyżej zasady działania; po to by ją uruchomić nie trzeba jej dotykać. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w miejscach o dużym przepływie ludzi np. w toaletach publicznych. Jest to również istotna rzecz dla przemysłu spożywczego. Drugą cechą baterii bezdotykowych jest duża oszczędność wody i energii. Baterie mają zamontowane elementy ograniczające (np. regulator przepływu w wylewce) strumień wypływającej wody do 0,11 l/s dla 3 bar ciśnienia wody. Oznacza to, że niektóre wersje baterii, które są dodatkowo wyposażone w zawory mieszające, mogą ograniczać zużycie wody od 30 proc. do 45 proc., a energii potrzebnej do przygotowania tej wody od 30 proc. do 50 proc. W bateriach tych nie spotka się przeciekających uszczelek, niedokręconych kurków, itp.

Trzecią cechą baterii bezdotykowych jest ich odporność (niektórych modeli) na zniszczenie i wandalizm. Konstrukcja tych baterii najczęściej jest tak zaprojektowana, że poza małymi wyjątkami nie ma tu wystających elementów, które łatwo urwać, wymontować, uszkodzić. Niektóre modele baterii mają specjalnie wzmocniony korpus, który zapewnia ciągłe funkcjonowanie baterii nawet po ich zamontowaniu w toaletach na stadionach piłkarskich. Kolejną cechą baterii bezdotykowych jest wysoka jakość wykonania zapewniająca długoletnią i niezawodną pracę oraz komfort i prostota użytkowania.

PODZIAŁ BATERII BEZDOTYKOWYCH. Baterie bezdotykowe dzielą się na wiele grup w zależności od wybranego kryterium podziału. Jeden podział, ze względu na sposób zasilania baterii bezdotykowych, został zaprezentowany powyżej. Jednakże najbardziej popularny podział przyjmuje za kryterium miejsce montażu baterii i funkcje, jakie te baterie spełniają w instalacji. Są to:

- baterie umywalkowe sztorcowe;

- baterie umywalkowe ścienne;

- baterie natryskowe, prysznice;

- zawory spłukujące do pisuarów.

Podział ze względu na sposób montażu jest następujący:

- baterie sztorcowe;

- baterie ścienne;

- baterie ścienne podtynkowe.

Podział ze względu na budowę baterii bezdotykowej:

- baterie na wodę zmieszaną;

- baterie z mieszaczem dostępnym;

- baterie z mieszaczem niedostępnym;

- baterie z termostatem.

Niestety, zaledwie jeden lub dwóch producentów posiada w swojej ofercie modele baterii, które są przedstawicielami każdej z wymienionych grup.

ZASTOSOWANIE. Baterie bezdotykowe powinny być stosowane w wielu miejscach, które można podzielić na:

- instytucje użyteczności publicznej - lotniska, dworce kolejowe, centra handlowe i sportowe, centra biznesowe i biurowe, kina, teatry, restauracje, szkoły, przedszkola, toalety publiczne, salony fryzjerskie, stacje benzynowe, warsztaty, zakłady przemysłowe oraz wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pozostawienia przez anonimowego użytkownika otwartego i cieknącego kranu;

- służba zdrowia - szpitale, przychodnie, centra medyczne, laboratoria, kliniki dentystyczne, salony optyczne, apteki, hospicja, domy opieki społecznej, lecznice weterynaryjne;

- przemysł spożywczy - zakłady mięsne, rybne, mleczarnie, rzeźnie oraz wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz obowiązująca w państwach Unii Europejskiej dyrektywa EN 93/43/ETY w odniesieniu do zachowania higieny przy produkcji artykułów żywnościowych;

- toalety publiczne i coraz częściej domy prywatne.

ODPOWIEDNI DOBÓR. Ponieważ istnieje wiele zastosowań dla baterii bezdotykowych bardzo ważne jest, by wybrać właściwy typ baterii do każdej aplikacji. Prawidłowy dobór, zarówno jeśli robi to projektant dla dużej inwestycji, jak i właściciel małej restauracji, czy użytkownik do prywatnego domu, powinien polegać na sformułowaniu kilku pytań i prawidłowej na nie odpowiedzi. Przede wszystkim należy określić dokładne miejsce instalacji baterii i wybrać odpowiedni typoszereg baterii (umywalkowa, natryskowa, zawory spłukujące do pisuarów). Następnie należy wybrać sposób zasilania baterii (prądem elektrycznym, transformatorem, baterią zasilającą). Kolejno należy wybrać sposób podłączenia baterii do instalacji wodnej i określić potencjalne zagrożenia dla baterii tzn. czy powinna być ona zabezpieczona przed zniszczeniem, wyrwaniem itp., tzn. czy powinna być wykonana w wersji wandaloodpornej. Można też dodatkowo określić, czy bateria powinna posiadać długą czy krótką wylewkę i czy powinna być wyposażona w dostępną regulację temperatury wody.

Udzielenie prawidłowych odpowiedzi przy równoczesnym spełnieniu wymagań technicznych zainstalowania baterii bezdotykowych oraz właściwy sposób montażu przez odpowiedni serwis jest gwarancją ich długiej i bezawaryjnej pracy.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ? Baterie bezdotykowe są bardzo nowoczesnymi, ale również bardzo drogimi bateriami, za które trzeba zapłacić kilkukrotnie wyższą cenę niż za standardową armaturę. Jednakże korzyści, które oferują baterie bezdotykowe szybko zwracają zainwestowane w nie pieniądze. Należy jednak pamiętać, by nie tylko cena decydowała o wyborze danego modelu baterii bezdotykowej. Przy zakupie należy zwracać uwagę czy kupowane baterie mają zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Większość producentów udziela rocznej gwarancji na baterie bezdotykowe (wyjątkiem jest Oras udzielający dwuletniej i Delabie udzielająca trzyletniej gwarancji). Warto przy tym pamiętać, że dla użytkownika najbardziej korzystny jest taki serwis, który jest wykonywany w miejscu instalacji baterii. Niestety nie wszyscy producenci to gwarantują, warto więc to sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z serwisem danego producenta.

Przy zakupie baterii należy również zwracać uwagę na to, jakie certyfikaty czy aprobaty techniczne wybrane przez nas baterie posiadają. Standardowo każda bateria powinna posiadać atest higieniczny wydany przez PZH. Ponieważ baterie bezdotykowe nie doczekały się stworzenia norm, jakie istnieją dla baterii standardowych, powinny mieć jednak aprobaty techniczne, które informują, że baterie zostały przebadane na zgodność z istniejącymi normami, w stosownym zakresie. Dodatkowo baterie bezdotykowe powinny posiadać znak bezpieczeństwa \"B\", który gwarantuje, że jest ona bezpieczna w użytkowaniu oraz znak budowlany \"B\" jako że bateria jest urządzeniem stosowanym w budownictwie. Brak wymienionych powyżej dokumentów może świadczyć o nieprofesjonalnym podejściu producenta i o nieprzestrzeganiu polskiego prawa.

Należy pamiętać, że certyfikaty i aprobaty techniczne informują o tym, że kupione baterie spełniają normy i wymagania stawiane przed urządzeniami stosowanymi w budownictwie oraz gwarantują wysoką jakość i poprawne funkcjonowanie baterii bezdotykowych.

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU. Jest to bardzo często poruszany problem przez projektantów i inwestorów. Szybki zwrot pieniędzy wydanych na zakup baterii decyduje często o zastosowaniu baterii bezdotykowych w instalacji. W naszym kraju cena przygotowania i dostarczenia wody (zimnej i ciepłej) do naszych domów wynosi średnio 3 zł/m sześc. W Europie średnia cena m sześc. wynosi 20 zł. Koszt energii, która musi być zużyta na podgrzanie litra wody wynosi średnio 0,27 zł/kWh. W Europie koszt ten jest wyższy o około 30 proc.

Statystyczny Polak zużywa około 150 litrów wody dzienne tzn. 53 m sześc. w ciągu roku. Ze względu na normatywne warunki zasilania naszych instalacji 60 proc. zużywanej wody to woda gorąca, na podgrzanie której zużywamy energię. Dla 4 osobowej rodziny całkowity, roczny koszt korzystania z wody wynosi więc 2868 zł. Koszty te można zmniejszyć stosując baterie bezdotykowe, które zużywają mało wody (około 6 l/min) i nie przeciekają. Baterie te ograniczają zużycie wody jeszcze bardziej przez fakt, że działają tylko wtedy gdy w polu widzenia czujnika optoelektronicznego znajduje się obiekt. Nie trzeba ich otwierać aby umyć ręce ani zakręcać po skończonej czynności.

W tabeli przedstawiony jest obliczeniowy czas zwrotu zakupu baterii bezdotykowych w odniesieniu do baterii standardowych, dwuuchwytowych (natężenie przepływu 18-20 l/min). W tabeli zamieszczone są tylko dwa elementy (natężenie przepływu i cena), które mają bardzo duży wpływ na nasze rozważania. Zakładamy również, że zużycie wody jest jednakowe i wynosi 150 litrów/dzień /osobę. Oczywiście czas zwrotu inwestycji będzie tym krótszy, im więcej osób będzie korzystać z zamontowanych baterii w łazienkach.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA