Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Wanny hydromasażowe, obok kabin parowych, są najbardziej złożonymi i kosztownymi elementami wyposażenia łazienek. Ich użytkownicy oczekują od nich niezawodności i bezpieczeństwa na równi z komfortem użytkowania. Zależą one w dużej mierze od fachowego montażu i unikania szeregu pozornie prostych błędów, które w wielu przypadkach mogą zniechęcić klienta do produktu.


ZŁOŻONOŚĆ techniczna wanien do hydromasażu wymaga fachowego podłączenia ich do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Duże znaczenie ma także zgodne z zasadami sztuki posadowienie wanny na podłożu oraz jej prawidłowe obudowanie. Jest to o tyle istotne, że niezadowolenie z niewłaściwie działającej, zdaniem klienta, wanny w pierwszym rzędzie jest kierowane pod adresem producenta, który owszem dostarcza odpowiedniej klasy i jakości produkt, który jest następnie niewłaściwie montowany.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU. Na samym początku należy zwrócić uwagę na poprawny transport wanny do domu. Przewożenie wanny powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu producenta. W czasie przenoszenia wanny w żadnym wypadku nie należy chwytać za elementy systemów masażu. Producenci wanien nie ponoszą odpowiedzialności za przecieki powstałe w wyniku nie przestrzegania powyższej zasady. Przy przenoszeniu wanny chwyta się tylko za aluminiowy stelaż wanny
Miejsce montażu wanny z hydromasażem powinno mieć wielkość odpowiednią do umieszczenia w nim wanny, wypoziomowane podłoże, odpowiednią wentylację i oczywiście instalację wodnokanalizacyjną. Instalacja doprowadzająca zasilanie elektryczne o napięciu 230V powinna być oparta o miedziany przewód o przekroju grubości 3x2,5 mm2. Instalację elektryczną wanny hydromasażowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-91/E-05009/701. Prace instalacyjne i pomiarowe muszą być wykonane przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia elektryczne.
Ważnym momentem jest sprawdzenie działania wanny – po wypakowaniu na jej dnie mogą znajdować się drobne śmieci czy ziarenka piasku. Nie należy myć dna wanny akrylowej po rozpakowaniu za pomocą np. zwykłej szmaty. Wciąż stosunkowo często zdarzają się przypadki, że wanny ulegają zarysowaniu przez instalatorów, którzy chcieli aby wanna była czysta i żeby klient był zadowolony. Wannę po zamontowaniu należy zalać wodą i czekać kilka godzin aby nieczystości rozmiękły i wtedy czyścić. Części akrylowe wanny dodatkowo są zabezpieczone folią, którą odrywa się dopiero przed docelową eksploatacją. Pod żadnym pozorem nie wolno czyścić wanny proszkiem do prania czy preparatami które zawierają w swoim składzie alkohol, amoniak, kwas mrówkowy lub formaldehyd. W przeciwnym razie ulegnie zniszczeniu powierzchnia wanny w sposób nieodwracalny.
Wszystkie wanny są dokładnie sprawdzane pod względem funkcjonowania i bezpieczeństwa (znak „B”). Przed montażem należy jednak dokładnie sprawdzić, czy wanna nie została uszkodzona podczas transportu. Po skończonych pracach instalacyjnych (jeszcze przed montażem obudowy) należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość działania wszystkich urządzeń systemu poprzez: napełnienie wanny wodą, włączenie dopływu prądu elektrycznego, włączenie i sprawdzenie systemu masażu zgodnie z instrukcją, sprawdzenie szczelności rur i podłączeń, pozostawienie włączonego systemu przez 10 minut, a następnie jego wyłączenie i sprawdzenie szczelności odpływu poprzez opróżnienie wanny. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

PODŁOŻE I PRZYŁĄCZA. Odpowiednio przygotowane miejsce montażu powinno posiadać wypoziomowane podłoże, doprowadzone zasilanie o napięciu 230V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie In=30 mA, wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do urządzeń i elementów wyposażenia oraz instalację wodno-kanalizacyjną
Wannę po osadzeniu na podłożu należy wypoziomować i wyregulować za pomocą pokręteł na śrubach nóg wanny. Sama wanna powinna być umieszczona ok. 2 mm od ścian w celu odizolowania drgań; tak powstałe szczeliny należy wypełnić silikonem sanitarnym lub taśmą uszczelniającą. Należy zadbać, aby wanna nie wisiała na krawędziach, lecz w pełni spoczywała na nóżkach.
Przy wyborze miejsca montażu trzeba też pamiętać, że urządzenia wchodzące w skład hydromasażu, zainstalowane pod wanną, powinny mieć swobodny dopływ powietrza. Wszystkie odpływy powinny być zaprojektowane przed wykonaniem posadzek. Należy też pamiętać o tym aby doprowadzić do nich powietrze – czyli obudowa wanny musi posiadać otwór. Następnym etapem montażu jest instalacja przewodu zasilającego wannę. Tutaj wymogi bezpieczeństwa są bardzo wysokie: spód wanny i co za tym idzie również przewód z puszką montażową są narażone na działanie wody – konsekwencji zetknięcia wody z przewodem elektrycznym chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. W sieci zasilającej należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Rozdzielnicę zasilającą należy wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie In=30 mA, np. B 16/0,03 A. Na stelażu wanny zamontowany jest zacisk wyrównawczy, do którego należy podłączyć przewód wyrównawczy. Fakt podłączenia wanny do sieci elektrycznej musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej wraz z podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej, co warunkuje ważność gwarancji.

PODŁĄCZENIOWE NIUANSE. Napełnianie wanny odbywa się najczęściej standardowo poprzez baterię zamontowaną w ścianie lub bezpośrednio na jej brzegu, odpowiednią do danego typu wanny. Rurę odpływową należy zamontować w sposób zapewniający szczelność połączenia tak, aby woda nie dostawała się w pobliże elementów elektrycznych systemu. Spust wanny wyposażony jest w przyłącze kanalizacyjne o średnicy 50 mm.
Równolegle klient może skorzystać z opcji napełniania wanny przez dysze masażowe – oferują ją niemal wszyscy liczący się na rynku producenci. W takim przypadku dysze są zasilane wodą poprzez ssak i wąż przyłączeniowy 1/2” z baterii podtynkowej.

ZABUDOWA WANNY. Przy aranżowaniu obudowy wanny hydromasażowej należy bezwzględnie zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń zainstalowanych pod nią w celu ich konserwacji lub ewentualnej naprawy. Dlatego też wielu producentów poleca estetyczne i łatwe w montażu i demontażu obudowy akrylowe idealnie dopasowane do wszystkich oferowanych wanien. Jest to o tyle ważne, że producenci wanien z reguły nie pokrywają kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń płytek ceramicznych podczas demontażu wanny do naprawy gwarancyjnej.
JÓZEF WOJEWNIK
BŁĘDY PRZY MONTAŻU WANIEN Z HYDROMASAŻEM
Błędy w zakresie podłączenia elektrycznego:
• brak hermetycznej puszki elektrycznej pod wanną z hydromasażem (tzw. sprawa Wassermana),
• brak uziemienia w instalacji elektrycznej,
• brak bezpiecznika różnicowo-prądowego w instalacji domowej,
• podłączenie wanny kablem o zbyt małym przekroju,
Błędy instalacyjne:
• wanna podłączona do odpływu kanalizacyjnego „na sztywno”, bez możliwości późniejszego przesunięcia wanny lub podniesienia wanny,
• w przypadku montażu baterii nawannowej, została ona podłączona za pomocą zbyt krótkich wężyków (efekt taki sam jak wyżej),
Błędy montażowe:
• wanna zabudowana zbyt szczelnie, bez wymaganej możliwości wymiany powietrza pod wanną i co ważne bez dostępu powietrza do podzespołów (dmuchawa, chłodzenie pompy, dopowietrzanie systemu wodnego),
• wanna zabudowana w taki sposób, że nie ma dostępu do czujnika poziomu wody, elektroniki, podzespołów w przypadku ewentualnej awarii,
• wanna zabudowana w sposób uniemożliwiający podniesienie i wyjęcie wanny do celów serwisowych,
• wanna zabudowana na tyle szczelnie w dolnym odcinku obudowy (tzw. sarkofag), że ewentualny wyciek nie jest widoczny na podłodze łazienki, tylko woda z cieknącego systemu, wężyka do baterii lub odpływu gromadzi się dniami, tygodniami i ujawnia się dopiero po zalaniu niższej kondygnacji,
• wanna źle wypoziomowana,
• pod nóżki nie zostały założone gumowe podkładki amortyzujące (są one dołączane w zestawie montażowym),
Pozostałe błędy:
• przed trwałym montażem nie została przeprowadzona próba szczelności systemu (system mógł zostać uszkodzony w czasie transportu),
• wanna została uszkodzona lub trwale zabrudzona w czasie prac montażowych w łazience (wanna nie była odpowiednio zabezpieczona).PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE – WAŻNE SZCZEGÓŁY
Zgodnie z normami (PN-EN 60335-1 i PN-EN 60335-2-60) wanna z hydromasażem, jako urządzenie klasy I musi być przyłączone do instalacji elektrycznej na stałe. Przyłącze elektryczne służące do podłączenia wanny należy przygotować w strefie I (przyłącze znajduje się pod wanną). Puszka instalacyjna przyłącza powinna mieć stopień ochrony co najmniej IPX5. Ze względów bezpieczeństwa wannę należy podłączyć do sieci (TN-S) wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy o maksymalnym prądzie zadziałania 30 mA. Wyłącznik ten należy testować pod względem skuteczności działania, w okresach czasu zalecanych przez producenta wyłącznika. W stałej instalacji elektrycznej wanny powinno być umieszczone, zgodnie z przepisami dotyczącym budowy takiej instalacji, urządzenie umożliwiające odłączenie od źródła zasilania na wszystkich biegunach, w którym odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA