Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Relacja z 3. Ogólnopolskiego Spotkania Branży Łazienkowej

REKLAMA

W dniach 20-21 maja w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej odbyły się 2. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz 3. Ogólnopolskie Spotkanie Branży Łazienkowej. Podobnie jak przed rokiem na Konferencję przybyli przedsiębiorcy reprezentujący szeroko pojętą branżę budowlaną, przedstawiciele organizacji związanych z tym rynkiem oraz zaproszone do udziału w spotkaniu osoby ze świata polityki. Główna część Konferencji poświęcona była zagadnieniom makroekonomicznym, a także wpływowi zachowań społecznych na efektywność gospodarki.

JUŻ PO RAZ DRUGI, w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej, odbyła się Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jej organizatorem i inicjatorem był, istniejący od 2002 roku, Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa. W ramach Konferencji odbyły się także spotkania branżowe: Stowarzyszenia Łazienka, Stowarzyszenia Na Rzecz Systemów Ociepleń oraz Stowarzyszenia Producentów Styropianu.
Wbrew powszechnym stereotypom, problemy branży budowlanej nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od całej gospodarki i od szeroko rozumianych zjawisk społecznych. Dlatego dużą część konferencji  poświęcono zagadnieniom makroekonomicznym, a także wpływowi zachowań społecznych na efektywność gospodarki.

SZANSE I WYZWANIA. Pierwszy dzień spotkania podzielony został na cztery części tematyczne. Pierwsza z nich poświęcona była zmianom, jakie przejdzie polska gospodarka. Mówiono o szansach i zagrożeniach na naszym rynku. W trakcie tej części wykłady prowadzili prof. Krzysztof Rybiński, ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Krzysztof Obłój, z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Janusz Czapiński, z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłady zakończyła dyskusja panelowa.
Jednym z tematów wykładów, poruszonym przez prof. Krzysztofa Obłója, podczas pierwszej części Konferencji była: Logika Strategii Rozwojowych w Niepewnym Otoczeniu. W trakcie swojej prezentacji Krzysztof Obłój mówił o motorach rozwoju polskiej gospodarki, kryzysie finansowym – jego nieprzyjemnych efektach oraz dobroczynnych skutkach, utracie pasji i dyscypliny działania firm, problemie koncentracji oraz o przyszłych szansach i wyzwaniach dla polskiej gospodarki, wśród których zwrócił uwagę m.in. na umiędzynarodowienie firm, innowacje, budowanie silnych marek oraz zmianę dominującej logiki, wymagającej nowego modelu myślenia, nowych strategii i reguł działania.
W kolejnej części Konferencji o nagannych praktykach na rynku materiałów budowlanych mówiła Małgorzata Kozak, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W swojej prezentacji wskazała najczęściej występujące przewinienia polskich firm oraz tłumaczyła zasady działania UOKiK.
W dalszej części przedstawiono projekt Kodeksu Rzetelnego Producenta, opartego na założeniach zawartego niedawno porozumienia pomiędzy Federacją Konsumentów, Instytutem Techniki Budowlanej i Związkiem Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa. W ramach prezentacji odbyła się dyskusja panelowa pod hasłem „Kodeks Rzetelnych Praktyk jako element obrony przed nieuczciwą konkurencją na rynku materiałów budowlanych”. Udział w niej wzięli prof. Janusz Czapiński, Małgorzata Kozak i Ryszard Kowalski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa. W jej trakcie wywiązała się burzliwa dyskusja. Przedstawiciele branży budowlanej wskazywali na wiele uchybień w polskim prawie, zwłaszcza w kontekście zamówień publicznych oraz na nieuczciwą konkurencję ze strony chińskich producentów materiałów budowlanych.
Ostatnią częścią pierwszego dnia Konferencji była dyskusja panelowa dotycząca zmian w Ustawie o wyrobach budowlanych – czy są wystarczające, oraz ekonomicznych aspektów budownictwa zrównoważonego. Przyglądano się również mechanizmom kształtowania prawa Unii Europejskiej, a także zmieniającego się rynku pracy. W dyskusji udział wzięli: Magdalena Rytwińska, radca prawny, Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie, Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz dr Dariusz Łazęcki, członek Rady Wyrobów Budowlanych.

REMONTY – MNIEJ OPTYMISTYCZNIE. Drugi dzień Konferencji otworzyła prezentacja Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W swej prezentacji podsumował on kilka ostatnich lat działalności Konfederacji. Mówił o sukcesach i zrealizowanych projektach. Przedstawił również kilka ekspertyz.
W kolejnej prezentacji dr Maciej Krzak, adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, przedstawił średnioterminowe perspektywy dla euro. Poruszył temat bieżącego kryzysu gospodarczego, przywołując przypadek Grecji i innych państw. Wskazał wyraźne różnice między krajami oraz utratę konkurencyjności. Zauważył zwiększający się sceptycyzm wobec wspólnej waluty. We wnioskach dla Polski radził czekać na reformy PSiW strefy euro, przeprowadzać w tym czasie własne reformy pod kątem zwiększenia elastyczności gospodarki oraz obniżać deficyt fiskalny.
Po wystąpieniu dr. Macieja Krzaka miała miejsce debata „Polskie czy europejskie priorytety polskiej prezydencji?”.
Po niej swą prezentację na temat elastycznego rynku pracy przedstawiła dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, ze Szkoły Głównej Handlowej. Głównym celem wykładu była odpowiedź na pytanie, gdzie zmierzamy? Wśród wyzwań na przyszłość dr Agnieszka Chłoń-Domińczak wskazywała na starzenie się ludności, nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy oraz elastyczność i bezpieczeństwo. Zauważyła potrzebę zmiany podejścia i stosunku do pracy. Mówiła, że istotę wyzwania stanowi utrzymanie w zatrudnieniu pracowników powyżej 45 roku życia i niedopuszczenie do pogorszenia ich wyników pracy oraz umiejętne przekazywanie wiedzy i doświadczenia tych osób do nowo zatrudnionych. Agnieszka Chłoń-Domińczak mówiła również o potrzebie dostosowania systemu edukacji i szkoleń do potrzeb rynku. Podsumowując swój wykład stwierdziła, że elastyczny rynek pracy jutro to: rynek czerpiący z różnorodności pracowników, wykorzystujący szanse wynikające ze zmiany struktur wieku, w lepszy sposób rozpoznający i wykorzystujący gromadzone kompetencje i kwalifikacje, inwestujący  w budowanie umiejętności jako alternatywę dla kurczących się zasobów.
Kolejną prezentację drugiego dnia Konferencji, zatytułowaną „Plany remontowo – budowlane polskich gospodarstw domowych, szara strefa oraz kondycje wybranych marek budowlanych”, przedstawił Rafał Janowicz, prezes Pentor Research International. Głównym celem wykładu było podsumowanie 2009 roku oraz plany na przyszłość polskich gospodarstw domowych w zakresie prac budowlano-remontowych. Jak wynikało z prezentacji Polacy wykazywali wysoką aktywność pomimo kryzysu w 2009 roku, zwłaszcza w zakresie remontów. Jednak plany na 2010 rok są zdecydowanie mniej optymistyczne. Spadek z 23 730 zł na 16 826 zł planowanych wydatków jest widoczny zarówno w odniesieniu do prac remontowych, jak i budowlanych. Rafał Janowicz sporo miejsca poświęcił szarej strefie. Jak wynika z badań, prawie połowa prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez fachowców jest wykonywana poza rachunkiem / fakturą. Widać też wyraźne różnicowanie występowania zjawiska szarej strefy. Średnia wartość wydatków poza rachunkiem jest największa w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, a najmniejsza w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Badania wykazują również coraz większe poczucie zagubienia i potrzebę pomocy w wyborze właściwego produktu, związanych z pojawianiem się na rynku nowych, nieznanych dotąd marek. Podsumowując swoją prezentację Rafał Janowicz mówił, że badania koniunktury gospodarstw domowych pozwalają przewidywać poprawę koniunktury, wyższą aktywność planują bardziej zamożni, lepiej wykształceni, o wyższej pozycji społeczno-zawodowej, natomiast mniej zamożni oraz mieszkańcy wsi nieco ograniczą aktywność, oraz, że coraz bardziej konieczne jest inwestowanie w działania promocyjno-reklamowe, gdyż obserwuje się zmianę metod pozyskiwania wiedzy na temat oferty rynkowej wśród decydentów.
Ostatnim punktem Konferencji była dyskusja z udziałem prof. Leszka Czarneckiego, z Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Piotra Otawskiego, zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marka Zubera, ekonomisty DEXUS PARTNERS i Henryka Kwapisza, managera działu technicznego Isover i Rigips Saint-Gobain Construction Products Polska, na temat budownictwa zrównoważonego i jego opłacalności.

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE BRANŻY ŁAZIENKOWEJ. Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji Przemysłu Materiałów Budowlanych odbyły się spotkania branżowe, w tym 3. Ogólnopolskie Spotkanie Branży Łazienkowej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Łazienka. Stowarzyszenie swoją działalność rozpoczynało w oparciu o 14 przedsiębiorstw. Obecnie do organizacji należą 24 firmy. Dzięki temu stanowi ona największą w kraju organizację reprezentującą interesy szeroko pojętej branży łazienkowej. W szeregach członków Stowarzyszenia są reprezentowane wszystkie sektory działalności produkcyjnej i handlowej związanej z wyposażeniem łazienek - między innymi: ceramika sanitarna, armatura, akcesoria i płytki.
W tym roku, w trakcie Spotkania Branży Łazienkowej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania czterech prezentacji. Pierwszą z nich przeprowadził Marek Przybył, właściciel sklepu internetowego lazienkaplus.pl. W swojej prezentacji „Sprzedaż on-line i aktualne trendy w branży wyposażenia łazienek” przedstawił możliwości, jakie daje internet w handlu, z uwzględnieniem produktów wyposażenia łazienki. Ze statystyki przedstawionej przez prelegenta jasno wynika, że internet jest bardzo sprawnym i dynamicznie rozwijającym się narzędziem sprzedaży. W 2009 roku wartość sprzedaży w sklepach internetowych (ogółem) wyniosła 7 mld złotych, poza tym ok. 6 mld złotych sprzedaży na Allegro. I choć lata dynamicznego wzrostu mamy podobno za sobą, to przewidywalna stabilizacja rynku e-commerce i tak oznacza solidny wzrost rzędu 15-30% rocznie. Wśród największych zalet kupowania w internecie Marek Przybył wymienił niższe ceny oraz oszczędność czasu. Największą wadą jest ryzyko. W swojej prezentacji właściciel sklepu lazenkaplus.pl przedstawił badania, z których wynika, że internet nie zagraża tradycyjnemu handlowi ponieważ nie daje możliwości kontaktu ze sprzedawcą oraz dla wielu konsumentów internet jest jedynie świetnym źródłem informacji.
Po prezentacji Marka Przybyła, Arkadiusz Choczaj, kierownik marketingu z firmy CWS-boco Polska, przedstawił ideę, cele, statystyki oraz podsumowanie kampanii Toaleta2012.pl, o której pisaliśmy we wcześniejszych wydaniach magazynu „Łazienka”.
Kolejna prezentacja poświęcona była sytuacji i perspektywom dla prasy wnętrzarskiej w Polsce. Agata Flis, account director, z domu mediowego MEC Polska przedstawiła dane, z których jasno wynika, iż kryzys dotknął praktycznie wszystkie magazyny o tematyce wnętrzarskiej. Jak mówiła, rok 2010 może być dla prasy jeszcze gorszy niż 2009. Szansą na rozwój będą oferty crossmediowe i podążanie za czytelnikiem w świat cyfrowy. Zdaniem Agaty Flis prasa potrzebuje w swojej ofercie więcej energii i spojrzenia na trendy konsumenckie tak, by zwiększyć sprzedaż zarówno reklam, jak i egzemplarzy.
Ostatnią prezentacją Spotkania Branży Łazienkowej był wykład Mariusza Nieściora, dyrektora Polskiego Insytytutu Spa i Wellness, zatytułowany „Produkty wyposażenia łazienek w polskich spa”. Głównym celem wystąpienia było przybliżenie specyfiki inwestycji spa oraz charakterystyka rynku spa w Polsce. Sporo miejsca w prezentacji poświęcono produktom wyposażenia łazienek w spa oraz perspektywom dla rynku spa.
WOJCIECH NAPORA
ZDJĘCIA: KATARZYNA MASŁOWSKA


OKAZJA DO WYMIANY POGLĄDÓW
Mirosław Szymczak, wiceprezes Stowarzyszenia Łazienka, Bisk S.A.
Już sam fakt, że takie spotkania, jak Ogólnopolskie Spotkanie Branży Łazienkowej, odbywają się cyklicznie jest sukcesem i świadczy o tym, że są one potrzebne i oczekiwane przez środowisko. Z jednej strony stanowią znakomitą okazję do wymiany poglądów, z drugiej zaś dają możliwość wysłuchania opinii ekspertów, w dziedzinie finansów czy badania opinii publicznej. To są informacje w skali makro, które ułatwiają nam funkcjonowanie na rynku i podejmowanie decyzji zawodowych.
Cieszy nas fakt, że z roku na rok rośnie zainteresowanie Ogólnopolskim Spotkaniem Branży Łazienkowej. Problemem na tegorocznym spotkaniu był limit czasu, przez co musieliśmy przerywać, często burzliwe, dyskusje. To jednak pokazuje, że tematyka naszych spotkań jest oczekiwana i dobrze trafiona. W tym roku postanowiliśmy poruszyć m.in. temat sprzedaży internetowej, który w naszej branży wywołuje szczególne emocje. Pan Marek Przybył w bardzo wyważony sposób przekazywał informacje o tym, jak działa jego sklep. Po prezentacji było wiele uwag, wiele pytań ale widać wyraźnie, że przed internetem nie uciekniemy. Wydaje mi się, że swoją prezentacją Marek Przybył rozwiał obawy przed tym, że internet całkowicie zdominuje handel wyposażenia łazienek.
Prezentacja na temat prasy wnętrzarskiej potwierdziła nasze opinie i obserwacje, że coraz mniej reklamodawców pojawia się w magazynach wnętrzarskich. Potwierdza to również pewne spowolnienie gospodarcze w branży, ponieważ ono zawsze odbija się na reklamie. 

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA