Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

\"Znak CE - fakty i mity\" - pod takim tytułem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował 15 czerwca konferencję skierowaną do przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz środowisk akademickich.

Konferencja, organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, poświęcona była zagadnieniom związanym z oznakowaniem CE oraz funkcjonowaniem systemu nadzoru rynku. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele UOKiK, Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

W trakcie paneli i dyskusji omówiono główne kwestie związane z rolą oznakowania CE w swobodnym przepływie towarów w ramach jednolitego rynku UE, a także z obowiązkami producentów wynikającymi z oceny zgodności oraz działaniami podejmowanymi przez organy nadzoru rynku. Zaprezentowano działania podejmowane przez UOKiK oraz organy kontrolne zajmujące się ochroną oznakowania CE.

Prawidłowość oznakowania produktów wprowadzanych do obrotu monitoruje prezes UOKiK, który współpracuje z organami wyspecjalizowanymi (uprawnionymi do kontroli wyrobów i prowadzenia postępowań w sprawie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami). Są to m.in. Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, urzędy morskie oraz organy celne.

Od dnia akcesji Polski do UE, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie system nadzoru rynku, przeprowadzono ponad 8 tys. kontroli, w trakcie których zbadano ok. 17 tys. wyrobów. Niemal osiemset z nich budziło podejrzenia, że nie spełniają zasadniczych wymagań. W związku z tym wszczęto postępowania administracyjne, a wobec niektórych przedsiębiorców podjęto wstępne działania (wezwanie do usunięcia nieprawidłowości, zakaz przekazywania wyrobu użytkownikom). Należy przy tym podkreślić, że kontrole obejmowały wyłącznie produkty wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 roku. 

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA