Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Niewiele jest tak efektownych elementów wyposażenia łazienkowego jak bezprofilowe kabiny prysznicowe ustawione bezpośrednio na wykończonej płytkami ceramicznymi podłodze. Całość wygląda jeszcze atrakcyjniej, gdy rolę odpływu spełnia specjalne łazienkowe odwodnienie liniowe. Ostatnie kilkanaście miesięcy to swoisty rynkowy wysyp systemów tego typu, proponowanych przez największych europejskich producentów wewnętrznych wpustów odpływowych.
O ŁAZIENKOWE odwodnienia liniowe niemal w tym samym czasie wzbogaciły swoje oferty takie firmy jak ACO Passavant, Dallmer, Kessel, Tece i Viega. Jak widać, są to marki  pochodzące z Niemiec – kraju, w którym bardzo ceni się  minimalistyczny,  a przy tym praktyczny design. Dwa z opisywanych systemów: „Visign” firmy Viega i „Linearis” firmy Kessel, są już dostępne na naszym rynku. Z początkiem przyszłego roku oferta ta zostanie poszerzona o „drainline” firmy Tece.

LINIA CZY PUNKT? Każdy z producentów posiada co najmniej kilka wersji odwodnień. Najważniejszą cechą odróżniającą prysznicowe odwodnienia liniowe od znanych dotychczas odwodnień punktowych jest fakt, że w ich przypadku nie ma potrzeby specjalnego profilowania powierzchni podłogi w obrębie prysznica. Przy klasycznym wpuście punktowym koniecznym jest nadanie jej formy tzw. kopertowego spadku kilkucentymetrowej głębokości, co zmusza m.in. do kłopotliwego cięcia płytek po skosie, pracochłonnego profilowania itp. Przy odwodnieniach  liniowych wystarcza jedynie nieznaczne pochylenie podłogi w kierunku wpustu umieszczonego najczęściej przy drzwiach kabiny lub przy ścianie.
Konstrukcja i wyposażenie wpustów odwodnienia liniowego znacząco ułatwiają ich montaż i uszczelnienie. Systemy te posiadają klasę obciążalności K3, co oznacza możliwość obciążania podłogi masą 300 kg. Wydajność odpływów, mierzona wg normy PN-EN 274, waha się zwykle w granicach 0,7-0,8 l/min, co w zupełności wystarcza do odbierania wody pochodzącej z „konwencjonalnych” źródeł, takich jak prysznice, bądź panele prysznicowo-masażowe. W przypadku zamontowania coraz modniejszych ostatnimi czasy dużych głowic deszczowych odwodnienia liniowe (podobnie jak punktowe wpusty podłogowe) mogą okazać się niewystarczające. W takim przypadku muszą być one zdublowane.

KONSTRUKCJA I MONTAŻ. Całkowita wysokość montażowa w przypadku najbardziej płaskich systemów nie przekracza 9 cm, co daje projektantowi wolną rękę przy umieszczaniu ich praktycznie w dowolnym punkcie łazienki. Szerokość widocznej części większości systemów wynosi ok. 80 mm. Wyjątek stanowi „Linearis” firmy Kessel, w którym szerokość ta wynosi jedynie 42 mm. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu w jego środkowej części „zgrubienia”, zawierającego  zespół syfonu z osadnikiem o wymaganej normami wielkości i przepustowości.
Konstrukcja większości systemów oparta jest o korpusy mające formę korytek, które obok poziomych kołnierzy montażowo-uszczelniających posiadają wywinięte do góry obrzeża. Stanowią one jednocześnie górne krawędzie wpustów i spełniają rolę swoistych „krawężników” dla płytek ceramicznych przykrywających podłogę. Taką konstrukcję mają odwodnienia firm ACO Passavant, Kessel, Tece, oraz wybrane wersje odwodnień „Visign” firmy Viega. W pozostałych wersjach firma Viega  stosuje wraz z odpowiednio obniżonymi korpusami specjalne kołnierze uszczelniające o dodatkowej regulacji bocznej, co pozwala stosunkowo łatwo dopasować ustawienie odpływu do przebiegu fug. Inaczej skonstruowany jest system „CeraLine” firmy Dallmer. Jego korpus nie posiada widocznych od zewnątrz krawędzi – przylegający do betonowej powierzchni posadzki kołnierz przy montażu jest przykrywany warstwą hydroizolacji, uszczelnienia oraz odpowiednio przyciętymi płytkami ceramicznymi, które w tym przypadku stanowią górną krawędź odwodnienia, po której woda spływa do kanalizacji.
Odwodnienia liniowe to nie tylko duża estetyka połączona za stosunkowo prostym montażem. Podobnie jak wszystkie wpusty podłogowe, czynią one prysznice dostępnymi bez żadnych ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to pozwala mieć nadzieję, że spotkają się one ze znacznym zainteresowaniem również w naszym kraju, gdzie ciągle rośnie grupa klientów zorientowana na wyposażenie łazienkowe wysokiej klasy.
ANDRZEJ TOPCZEWSKI

OPINIA
Mikołaj Machulik, architekt

Prysznicowe odwodnienia liniowe dostępne są na rynku od niedawna, jednak mogę stwierdzić, że przyjęły się na nim dosyć dobrze – zadecydowała o tym ich estetyka oraz znaczna użyteczność. Systemy takie to nie tylko dobry sposób na usunięcie wody z prysznica. Dzięki nim można również w łatwy sposób oddzielać w łazience strefy mokre od suchych. Poza tym liniowe wpusty mają jeszcze jedną przewagę nad punktowymi odpowiednikami. Chodzi tu o pewną barierę psychologiczną – użytkownicy pryszniców z wpustami punktowymi odczuwają dyskomfort „higieniczny” przy postawieniu stopy na metalowych rusztach przykrywających ich otwory odpływowe, które z oczywistych względów muszą być umieszczane na środku podłogi wewnątrz kabiny. Odwodnienia liniowe umieszcza się przy brzegach kabiny, w związku z czym w ich przypadku niedogodność ta praktycznie nie występuje.


 

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA