Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Zarząd spółki Cersanit S.A. poinformował w dniu 30 października, że powziął tego samego dnia od spółki zależnej, Cersanit Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Czyżywce na Ukrainie  informację o uzyskaniu przez nią dokumentów podpisanych przez odpowiednie instytucje państwowe Ukrainy. Na podstawie tych dokumentów dopuszczone zostały do eksploatacji fabryki: płytek ceramicznych i ceramiki sanitarnej, zlokalizowane w Czyżywce k. Nowogradu Wołyńskiego, w obwodzie żytomirskim na Ukrainie, będące własnością Spółki.
Realizacja projektu budowy ww. fabryk na Ukrainie wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Cersanit, zakładającą systematyczne umacnianie pozycji Grupy jako dostawcy kompleksowego wyposażenia łazienek, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, poprzez budowę silnej organizacji gospodarczej o zasięgu ogólnoeuropejskim. Roczne moce produkcyjne ww. fabryk wynoszą odpowiednio 7 mln m2 płytek ceramicznych i 1 mln sztuk ceramiki sanitarnej. W 2008 roku rozpoczęta została realizacja drugiego etapu projektu inwestycyjnego w ww. lokalizacji na Ukrainie, zakładająca zwiększenie w 2009 roku rocznych zdolności produkcyjnych Cersanit Invest Sp. z o.o. do 12 mln m2 płytek ceramicznych i 2 mln sztuk ceramiki sanitarnej. Cersanit S.A. posiada pośrednio 98,9325%-owy udział w kapitale zakładowym Cersanit Invest Sp. z o.o.
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA