Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Spółka FERRO, drugi największy gracz na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki NOVASERVIS, lidera na czeskim rynku oraz drugiego gracza na słowackim rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Strony uzgodniły wartość przedsiębiorstwa NOVASERVIS na poziomie 1 175,0 milionów czeskich koron. Cena nabycia będzie równa wartości przedsiębiorstwa poddanej określonym korektom, w tym korekcie o wartość zadłużenia finansowego netto NOVASERVIS, na warunkach przewidzianych w umowie sprzedaży akcji.
FERRO planuje sfinansować transakcję środkami pochodzącymi z emisji akcji (ok. 85-95 mln zł) i obligacji (ok. 50 mln zł) oraz z kredytu bankowego. Finalizacja transakcji jest więc uzależniona od skutecznego pozyskania ww. finansowania. Zgodnie z umową nabycia NOVASERVIS, przewidywany termin zamknięcia transakcji to 8 kwietnia 2011 r.
W wyniku transakcji powstanie wiodący podmiot w segmencie techniki sanitarnej i instalacyjnej w regionie (wg danych BRG Consult 2010). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu pro forma Grupy FERRO, z uwzględnieniem NOVASERVIS, wyniosłyby w 2010 r. 268 mln złotych, skonsolidowany zysk EBITDA w ujęciu pro forma 39,5 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto w ujęciu pro forma wyniósł 25,3 mln zł. W 2010 r. łączna sprzedaż Grupy, z uwzględnieniem NOVASERVIS, to ok. 1,5 mln sztuk baterii oraz ponad 8 mln zaworów.
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA