Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Grupa Ferro opublikowała 16 marca prospekt emisyjny. Oferta publiczna będzie składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, a jej planowana wartość wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Środki pozyskane z nowej emisji spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne.
31 marca Grupa Ferro dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji. Łącznie inwestorom przydzielono 4.000.000 akcji. W trakcie procesu budowy księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni zgłosili popyt, który ponad siedmiokrotnie przewyższał liczbę zaoferowanych im akcji, natomiast średnia stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 79,18%.
Oferta publiczna spółki, która składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących osiągnęła wartość 42,4 mln zł, a spółka pozyskała z nowej emisji środki w wysokości 10,6 mln zł brutto. Debiut giełdowy Spółki planowany jest 14 kwietnia 2010 r.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą spółką, wyrażonego zarówno przez inwestorów detalicznych jak i instytucje, które przełożyło się na wyniki naszej oferty publicznej. Cieszę się, że inwestorzy obdarzyli nas zaufaniem i dostrzegli, że Ferro jest firmą o stabilnych fundamentach. Chciałabym zapewnić, że  nadal będziemy rozwijać Ferro oraz konsekwentnie budować wartość firmy, a nasi nowi akcjonariusze staną się beneficjentami tego wzrostu – powiedziała Aneta Raczek, prezes zarządu Ferro S.A.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA