Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Nowa spółka działająca pod nazwą Vinsar Sp. z o.o. została utworzona
1 października 2005 r. na bazie firm wchodzących w skład grupy Hot-Bis i Bater. W rezultacie połączenia powstała jednorodna kapitałowo spółka, obejmująca zasięgiem swojego działania obszar zachodniej Polski, od Pomorza po województwo opolskie. Celem dokonania fuzji kapitałowej było, zdaniem zarządu spółki Vinsar,  umocnienie pozycji rynkowej łączących się firm, które dzięki temu zwiększyły swój udział w rynku dystrybucji produktów z zakresu techniki grzewczej, instalacji i armatury sanitarnej. Przyczyn fuzji należy też upatrywać w chęci stworzenia warunków do dalszego dynamicznego rozwoju firm, które weszły w skład nowej spółki. Priorytetem  spółki ma być współpraca z wieloletnimi partnerami handlowymi, czego wyrazem będzie rozwijająca się sieć jednostek handlowych występujących pod wspólną marką Vinsar. Podjęte decyzje, w przekonaniu zarządu spółki, powinny zaowocować wzrostem obrotów handlowych i podniesieniem jakości obsługi końcowego odbiorcy.
Z powodu fuzji wyjątkowym wydarzeniem stały się tegoroczne obchody
14-lecia działalności Hot-Bisu. Z tej okazji 27 września br. firma zorganizowała spotkanie urodzinowe w Ośrodku Pięcioboju Nowoczesnego w Drzonkowie, które było również podziękowaniem załodze za dotychczasową pracę, a jednocześnie poinformowaniem o nadchodzących od października zmianach. W przyjęciu urodzinowym wzięło udział 70 pracowników centrali firmy oraz sześciu przedstawicielstw handlowych Hot-Bisu w Zielonej Górze, Szczecinie, Żarach i Nowej Soli. W czasie trwania urodzin twórcy i właściciele firmy, Jerzy Kotarski oraz Krzysztof Basaj wręczyli wieloletnim pracownikom dyplomy uznania w nagrodzie za długoletnią pracę. Spotkanie urodzinowe, które w zielonogórskiej firmie Hot-Bis stało się już tradycją, miało plenerowy charakter, nie mogło więc tego wieczoru zabraknąć muzyki i wesołego biesiadowania.   
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA