Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Grupa FERRO opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 38,2 mln zł i były o 13% wyższe niż w I kwartale 2010 roku. Zysk netto wyniósł 2,8 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W ujęciu pro-forma, zysk na akcję Grupy FERRO po uwzględnieniu wyników NOVASERVIS wyniósł w I kwartale 2011 roku 0,30 zł, co oznacza wzrost o 13% względem wyniku osiągniętego przez FERRO rok wcześniej.
Udział eksportu w sprzedaży Grupy FERRO wzrósł i w I kwartale 2011 roku wyniósł 17,0% w porównaniu z 15,1% w I kwartale 2010 roku. Najwyższą dynamikę sprzedaży, podobnie jak w poprzednich kwartałach, Grupa zanotowała w segmencie baterii. W I kwartale 2011 roku wolumen baterii sprzedanych przez FERRO wzrósł o 29,4% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Marża brutto ze sprzedaży Grupy FERRO rośnie już drugi kwartał z rządu i w I kwartale 2011 roku wyniosła 27,1%. Marża EBITDA wyniosła 13,2%, co jest poziomem porównywalnym z najlepszymi historycznie kwartałami.
Wyniki finansowe pro-forma świadczą o wysokim potencjale wzrostu zysków Grupy zarówno w ujęciu nominalnym, jak i pod względem możliwej do osiągnięcia rentowności. Zarówno przychody jak i zysk pro-forma w I kwartale 2011 roku były dla połączonego podmiotu ponaddwukrotnie wyższe w porównaniu z wynikami FERRO za I kwartał 2010 roku, nie uwzględniającymi wyników NOVASERVIS. Przychody ze sprzedaży pro-forma w I kwartale 2011 roku wyniosły 66,6 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł ponad 6,3 mln zł.
W kwietniu FERRO odkupiło 7 mln zł obligacji z 45 mln zł wyemitowanych na początku miesiąca w celu sfinansowania akwizycji NOVASERVIS. Było to możliwe m.in. dzięki korzystnemu rozwojowi sytuacji na rynku walutowym. Grupa FERRO wypracowała zadowalające wyniki finansowe w I kwartale 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 38,1 mln zł i były o 13% wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w porównywalnym okresie 2010 roku. Zysk netto Grupy wzrósł natomiast o 10%. Przychody ze sprzedaży pro-forma, uwzględniające potencjalny wpływ wyników NOVASERVIS na wyniki Grupy FERRO w I kwartale 2011 roku wyniosły 66,6 mln zł, czyli był wyższy o 98% w porównaniu z przychodami Grupy Ferro w I kwartale 2010 roku, natomiast zysk netto wyniósł ponad 6,3 mln zł, czyli o 152% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk EBITDA pro-forma był w I kwartale 2011 roku niemal 2,5-krotnie wyższy od wyniku EBITDA osiągniętego przez FERRO w porównywalnym okresie 2010 roku. W ujęciu pro-forma zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,30 zł (po zaokrągleniu, uwzględniający rozwodnienie w wyniku podniesienia kapitału) był o 13% wyższy niż EPS FERRO w I kwartale 2010 roku.


SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA

Grupa FERRO w I kwartale 2011 z powodzeniem kontynuowała ekspansję na rynkach zagranicznych. Wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 6,5 mln zł, co przełożyło się na17,0% udział w przychodach ze sprzedaży ogółem (w porównaniu z 15,1% w I kwartale 2010 roku).

TRANSAKCJA NABYCIA NOVASERVIS

Grupa FERRO sfinalizowała akwizycję NOVASERVIS 8 kwietnia 2011 roku. Obecnie trwa proces integracji struktur obu firm. Grupa FERRO dąży do umocnienia pozycji zintegrowanych podmiotów jako lidera branży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wykorzystania w pełni efektów synergii wynikających z integracji działalności FERRO
i NOVASERVIS. Zarząd oczekuje synergii w szczególności w zakresie sprzedaży
w komplementarnych grupach asortymentowych, ekspansji na rynkach zagranicznych oraz
w zakresie procesów i kosztów zaopatrzenia i logistyki. Pierwsze efekty synergii będą widoczne już w czwartym kwartale 2011 roku.
Obie spółki zachowają odrębność jeśli chodzi o marki obecne na rynkach macierzystych –
w Polsce i w Republice Czeskiej, w celu pełnego wykorzystania przewag konkurencyjnych związanych z renomą danej marki i jej rozpoznawalnością przez lokalnych nabywców. Zarząd FERRO planuje również, że obie spółki zachowają odrębne modele dystrybucji wynikające ze specyfiki lokalnych rynków.
- Wyniki FERRO w I kwartale 2011 potwierdzają tendencje odbudowy marży brutto ze sprzedaży, którą widzieliśmy już w IV kwartale ubiegłego roku. Za wcześnie jest jednak oczekiwać powrotu do bardzo wysokich poziomów marż ze sprzedaży notowanych w 2009 roku i w I kwartale 2010 roku. Pomimo niższych marż ze sprzedaży, dzięki wzrostowi przychodów byliśmy w stanie utrzymać zysk EBITDA na poziomie bliskim zeszłorocznemu. Biorąc pod uwagę wciąż nienajlepszą sytuację rynkową, uważamy osiągnięte wyniki zadobre. Wzrost zysku netto o blisko 10% w stosunku do I kwartału 2010 roku wynika przede wszystkim z poprawy sytuacji na rynku walutowym – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO SA.
- Jesteśmy również zadowoleni z wyników wypracowanych w I kwartale tego roku przez NOVASERVIS. Wyniki pro-forma za I kwartał 2011 roku wykazują 13-procentowy wzrost zysku na akcję FERRO, uwzględniając w pełni rozwodnienie wynikające z niedawnego znacznego podniesienia kapitału – dodała Aneta Raczek.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA