Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Dziś, w dobie globalizacji, nie istnieje w Polsce przedsiębiorstwo, które nie odczuwałoby zagrożenia ze strony konkurencji. Wydajność, precyzyjna kalkulacja marży, szybkość reakcji i elastyczność - to cechy, które decydują o pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Firma, która chce nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się, musi przewidywać w jaki sposób zmieni się obszar, w którym działa, jakie będą wymagania rynku oraz jakie należy spełnić warunki, aby osiągnąć sukces.

REKLAMA

Dziś, w dobie globalizacji, nie istnieje w Polsce przedsiębiorstwo, które nie odczuwałoby zagrożenia ze strony konkurencji. Wydajność, precyzyjna kalkulacja marży, szybkość reakcji i elastyczność - to cechy, które decydują o pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Firma, która chce nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się, musi przewidywać w jaki sposób zmieni się obszar, w którym działa, jakie będą wymagania rynku oraz jakie należy spełnić warunki, aby osiągnąć sukces.

Prawidłowości te w równym stopniu dotyczą firm handlowych branży ogólnobudowlanej. W ciągu ostatniego roku doświadczyła ona dodatkowych trudności przez zauważalny spadek sprzedaży, a przez to także przychodów, co z pewnością nie ułatwia bieżącego zarządzania firmami. Ponadto branża materiałów budowlanych (w tym także branża materiałów wykończenia i wyposażenia wnętrz) charakteryzuje się szczególnym podejściem do zagadnienia zarządzania firmą w ogóle.

Jednym z takich czynników jest sezonowość sprzedaży. Inny czynnik właściwy firmom handlowym tej branży to bogactwo asortymentu, który niesie określone skutki dla planowania dostaw i logistyki. Informatyczne wsparcie zarządzania pozwalające m.in. na optymalne dostosowanie firmy do zmieniających się warunków rynkowych samo ulega szybkiemu udoskonaleniu, co czyni je jednym z głównych obszarów poprawy organizacji przedsiębiorstw.

GŁÓWNY KIERUNEK - ZINTEGROWANE SYSTEMY. Praktycznie każda mała firma handlowa ma wdrożone przynajmniej najważniejsze aplikacje (fakturowania, sprzedaż i magazyn, księga podatkowa), zwykle umożliwiające pracę wyłącznie na pojedynczym stanowisku komputerowym. W przypadku większych firm standardem stało się już korzystanie z systemów wspomagających zarządzanie firmami opartych na wykorzystaniu zintegrowanych, organicznych baz danych. Co prawda ich wprowadzenie wymaga zmian organizacyjnych w firmie jak również dużej dyscypliny obiegu dokumentów (od tego czasem zależy wiarygodność danych w CRM - zarządzanie kontaktami z klientem), ale przynosi w zasadzie same korzyści. Przede wszystkim szybciej mogą być podjęte ważne decyzje dotyczące firmy i jednocześnie są one trafniejsze.

Dynamizm w zakresie kompleksowej informatyzacji funkcjonowania firm handlowych uwidacznia się w coraz powszechniejszym wdrażaniu przez firmy handlowe branży instalacyjnej (zwłaszcza hurtownie) bardzo zaawansowanych, kompletnych informatycznych systemów zarządzania firmą, np. klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Systemy te oferują wsparcie dla najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy jak: finansów, księgowości, gospodarki magazynowej i logistyki, produkcji i zarządzania personelem. Dzieje się tak pomimo kosztowności ich wdrożenia oraz faktu, że stopień złożoności tych systemów może pozornie przekraczać obecną skalę funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

- O zmianie dotychczasowego systemu na system klasy ERP zadecydował przede wszystkim brak możliwości pełnej integracji oddziału, jak również praca na osobnych programach z zakresu księgowości oraz zagadnień kadrowo-płacowych - mówi Tomasz Strzelczyk, dyrektor ds. organizacyjno-technicznych firmy Femax. - Przygotowania do zmiany systemu trwały prawie 10 miesięcy. W tym czasie prowadziliśmy prace nad wykorzystaniem możliwości i rozwiązań funkcjonalnych nowego systemu. Równolegle opracowywane były procedury wdrożeniowe, obejmujące centralę firmy jak i oddział. Harmonogram wdrożenia został ustalony w taki sposób, aby cała firma mogła funkcjonować w ramach nowego systemu w jednym terminie, w oparciu o wszystkie zakupione moduły. Korzyści osiągnięte dzięki wdrożeniu systemu w przypadku naszej firmy wystąpiły generalnie we wszystkich obszarach działalności - począwszy od szeroko rozumianych zagadnień logistycznych, skończywszy na zintegrowanej księgowości. Największe korzyści przyniosła jednak pełna integracja z oddziałem i możliwość pracy on-line.

Niezależnie od bezsprzecznych korzyści z rozbudowanych systemów wspomagania zarządzania, ich wdrożenie jest zawsze wyzwaniem dla firm. Wymaga nie tylko starannej selekcji bardzo wielu ofert dostawców takich systemów pod kątem ich kosztów oraz późniejszej przydatności, ale także poczynienia zmian w organizacji firmy, często stosunkowo głębokich.

KONSOLIDACJA RYNKU A INFORMATYZACJA. Wyzwaniem w zakresie intensyfikującej się informatyzacji firm dystrybucyjnych branży instalacyjnej jest dokonująca się konsolidacja rynku. W firmach handlowych o charakterze sieciowym (szczególnie w tych należących do kapitału zagranicznego) unifikacja systemów informatycznych jest obecnie standardem. Wysiłki ukierunkowane na osiągnięcie tego samego celu są podejmowane (z różną intensywnością) także w ramach organizacji o charakterze grup zakupowych lub zakupowo-sprzedażowych, co w naturalny sposób ma podnieść efektywność funkcjonowania poszczególnych podmiotów, jak i całych grup.

- W obrębie naszej Grupy (członkowie ABG oraz centrala), na dzisiaj użytkowane są dwa handlowe programy informatyczne. Wybór tych programów odbył się po odpowiednim rozpoznaniu ofert oprogramowania dostępnego na rynku, oraz po odbyciu całego szeregu konsultacji między firmami zrzeszonymi w ABG - mówi Adam Mardak, dyrektor handlowy grupy ABG. - Docelowo mają być wprowadzone do oprogramowania moduły, które umożliwią komunikowanie się, przede wszystkim centrali ABG z poszczególnymi członkami. O zakresie wymiany informacji zadecydują zarządy firm zrzeszonych w ABG. Obecnie w kilku firmach trwa wdrażanie oprogramowania. Po osiągnięciu podstawowej funkcjonalności, następnym etapem będzie umożliwienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi systemami.

W przypadku grup skupiających więcej firm-uczestników działania te napotykają na szereg barier, ponoszonych przez ich przedstawicieli. Oprócz ewentualnych kosztów związanych nie tylko z zakupem samego systemu, ale również niezbędnego oprogramowania i zakupu/rozbudowy infrastruktury informatycznej, jako dodatkowe bariery wymieniane są zróżnicowane stopnie zinformatyzowania poszczególnych firm. Inne utrudnienie to także negatywne doświadczenia przy wdrażaniu systemów informatycznych w przeszłości (znaczne opóźnienia we wdrażaniu skutkujące nawet utratą klientów), nawet jeśli ich przyczyny w istocie leżały w niedostosowaniu samych firm.

Rynek rozwiązań informatycznych ciągle się rozwija, co pozwala stwierdzić, że firmy będą sięgać po coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Przełamywaniu części barier związanych z ich wdrażaniem mogłyby dodatkowo służyć np. fundusze unijne (PHARE). Jak na razie instrument ten zdaje się być ograniczony z uwagi na dużą liczbę wniosków przy ograniczonych środkach.

MAREK CZYŻEWSKI

 

 

Marek Jurkowski, dyrektor ds. konsultingu ERP

w firmie ComArch S.A.

 

- Potrzeby informatyczne przedsiębiorstw handlowych branży sanitarnej, budowlanej i innych można różnicować w zależności od wielkości firmy oraz stopnia złożoności procesów przez nią realizowanych. Mniejsze przedsiębiorstwa handlowe wymagają przede wszystkim dobrze funkcjonującej części operacyjnej systemu informatycznego. Kluczowe jest w takich przypadkach szybkie i sprawne fakturowanie, odnalezienie odpowiedniego indeksu, zamiennika, automatyczne przeliczanie ew. rabatów jak również specyficzna możliwość obsługi procesu wydania towaru z późniejszym wystawieniem dokumentu transakcyjnego. Oczywiście wiąże się z tym ważny element - uwzględnienie polskiej specyfiki obszarów księgowości.

Im większa organizacja, tym szersze spektrum potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Rozwinięte firmy często pracujące w rozproszonej, wielooddziałowej strukturze wymagają sprawnego systemu do kompleksowego zarządzania taką organizacją. Wymagania poza wymienionymi powyżej rozszerzają się o elementy związane z rozbudowaną logistyką oraz sprawnym raportowaniem i analizami. Takie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia i automatyzacji procesów logistyki zakupów, optymalizacji stanów magazynowych, szybkiego dostępu do aktualnych informacji o zasobach posiadanych w dowolnym miejscu w firmie. Kluczowym elementem dla firmy staje się model zarządzania on-line, w którym wszystkie płaszczyzny działań przedsiębiorstwa są ze sobą sprzężone. Sprzedaż wpływa bezpośrednio na marketing, produkcję, zakupy, logistykę itd. Zmiana zewnętrznych warunków wpływających na popyt, w prostej linii powoduje zmianę w ofercie, działaniach marketingu, służb sprzedaży oraz oczywiście logistyki czy produkcji. Aby szybko i sprawnie weryfikować oraz modyfikować ofertę firmy, jej strategię, strukturę organizacji i kierunki działań niezbędny jest odpowiedni system raportowania. Tutaj odpowiedzią na te potrzeby są systemy wielowymiarowych analiz pozwalające na bardzo szybką kreację praktycznie dowolnie rozbudowanych zestawień - źródeł decyzji dla działań korygujących. Kompleksowość rozwiązania - strona operacyjna powiązana bezpośrednio ze stroną analityczną - jednoznacznie wpływa na obniżenie kosztów.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA