Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Wydarzenie to było powodem zwołania 15 grudnia ub.r. konferencji prasowej. Został na niej przedstawiony m.in. proces uzyskania przez Centralne Laboratorium Badawcze przy fabryce Ceresitu w Stąporkowie statusu jednostki akredytowanej.

Laboratorium po pomyślnym przejściu serii audytów uzyskało Certyfikat Akredytacyjny na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17 025:2001 i prawo do wykonywania niezależnych badań jakościowych wszystkich zapraw klejących do płytek ceramicznych.

- Wyniki akredytowanego laboratorium są niepodważalne, wiarygodne i uznawane przez jednostki zewnętrzne - podkreśla

Deithardt Lang, dyrektor zarządzający Henkel Bautechnik. - Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby z laboratorium w Stąporkowie korzystały inne firmy. W laboratorium obowiązuje klauzula tajności. Wszystkie próbki pobrane do badań są kodowane i w ich oznaczeniach nie występuje nazwa producenta, a wizyty pracowników są skrupulatnie rejestrowane.

Zdaniem przedstawicieli Henkla moment uzyskania akredytacji przez laboratorium nie jest przypadkowy. Wejście Polski do Unii Europejskiej wiąże się z szeregiem zmian natury prawnej, wprowadzenie których zagwarantuje jednolity, ogólnounijny system legislacyjny. Wiele nowych przepisów dotyczy znakowania dostępnych na rynku produktów oraz procedur ich kontroli. Po roku 2006 wyłącznie akredytowane laboratoria będą uprawnione do wykonania tzw. badania typu-oznaczenia, bez którego większość produktów chemii budowlanej nie będzie mogła funkcjonować na rynku.

Uzyskanie akredytacji przez laboratorium w Stąporkowie to również wyraz tego, jaką rolę odgrywa polska jednostka w strukturze całego koncernu. Na początku 2004 roku Henkel Polska ustanowiony został Centrum Kompetencyjnym w dziedzinie klejów, systemów dociepleń i hydroizolacji na cały region. Do jego zadań należy m.in. przeprowadzanie badań, ocena poprawności cech oraz parametrów produktów wytwarzanych w innych, europejskich oddziałach Henkla. Raz w miesiącu w Stąporkowie przeprowadza się tzw. ograniczone badania 40 zapraw klejących produkowanych w Niemczech. Co pół roku wszystkie te produkty przechodzą tu także badania w pełnym zakresie.

W roku 2005 laboratorium zapowiada starania o kolejne akredytacje na wykonywanie niezależnych badań posadzek oraz spoin.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA