Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan po raz kolejny zorganizowały konferencję dotyczącą zagadnień związanych z podatkiem VAT w budownictwie oraz ogólnej sytuacji na rynku budowlanym. Spotkanie odbyło się 8 listopada br. w siedzibie PKPP w Warszawie.

Oprócz członków Związku udział w nim wzięli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli także przedstawiciele kilku firm niezrzeszonych w Związku, m.in. firmy Atlas.

W trakcie spotkania przedstawiono informację o stanie prac legislacyjnych odnośnie podatku VAT w budownictwie. Szczególną uwagę poświęcono dwóm projektom ustaw \"rozwiązujących\" ten problem, czyli projektowi ustawy o \"zwrocie\" i projektowi nowelizacji ustawy o podatku VAT. Ta ostatnia umożliwiałaby stosowanie obniżonej stawki VAT na materiały budowlane dzięki opracowaniu odpowiedniej definicji budownictwa społecznego. Oba projekty zostały przyjęte w sprawozdaniach odpowiednich podkomisji sejmowych. Równocześnie jednak, na nieformalny wniosek rządu dalsze prace zostały zawieszone. W trakcie konferencji przedstawiciele rządu przedstawili informację, z której (poza krytycznym stosunkiem do obu projektów) wynikało, że rząd nie ma własnej koncepcji rozwiązania problemu, a w dodatku pomiędzy stanowiskiem Ministerstwa Finansów a Ministerstwa Infrastruktury istnieją różnice w poglądach na to zagadnienie. W tej sytuacji, po dyskusji zebrani zaakceptowali stanowisko, iż rząd ma do końca listopada czas na wypracowanie swej koncepcji. W przypadku dalszych prób odwlekania procedowania nad ustawami, Związek ma wznowić publicznie działania wobec parlamentu zmierzające do uchwalenia proponowanych projektów ustaw.

Z kolei o niektórych problemach realizacji Ustawy o wyrobach budowlanych mówił Andrzej Urban. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na brak elastyczności organów nadzoru budowlanego w kontrolach rynku. Uznając, iż środki budżetowe na badania techniczne wyrobów budowlanych są ograniczone, zaproponowano system kaucji przy reagowaniu przez organy kontroli na sygnały zgłaszane przez producentów.

W trakcie obrad przedstawiono także inicjatywę ustanowienia Komitetu Programowego jako uzupełnienia działalności Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniująco-doradczego w problematyce wyrobów budowlanych. W pracach Komitetu mieliby uczestniczyć reprezentanci wszystkich branż materiałów budowlanych, co ma służyć właściwej artykulacji i ocenie problemów całego przemysłu wyrobów budowlanych.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA