Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

25 stycznia 2013 roku, w Krakowie z inicjatywy FERRO S.A. odbyła się konferencja dotycząca kierunków i tendencji w rozwoju armatury sanitarnej w świetle wymagań zawartych w przepisach i normach, a także w obliczu strategii Europa 2020 przyjętej przez Komisję Europejską w 2010 roku. W konferencji wzięli udział przedstawiciele producenta, świata nauki oraz instytutów badawczych i certyfikujących takich jak: Politechnika Śląska, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Nafty i Gazu, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej w Radomiu.
W programie znalazło się wystąpienie Zbigniewa Gonsiora, Wiceprezesa Zarządu FERRO, który przedstawił Grupę FERRO oraz ideę współpracy między przemysłem, instytucjami badawczymi i organami nadzoru.
- W trosce o dobro Klienta, my ludzie z branży, powinniśmy zabiegać o najwyższą jakość produktów również poprzez lobbowanie na rzecz równych praw, ale także obowiązków producentów armatury w zakresie badań, m. in. dopuszczających wyroby do obrotu oraz odpowiedzialności za zgodność z normami nie tylko w sensie deklaratywnym, po to, aby odbiorca naszej oferty mógł czuć się bezpiecznie i ufać w pełni etykietom na opakowaniach – powiedział Zbigniew Gonsior.
Sławomir Lasek, Specjalista ds. certyfikacji w FERRO omówił zagadnienia związane z oszczędzaniem wody w kontekście zrównoważonego rozwoju, który jest jednym z priorytetowych celów strategii Europa 2020 - zmniejszenie zużycia wody, zapotrzebowania na energię oraz emisji szkodliwych substancji. Przedstawił wymagania zawarte w przepisach i normach dotyczące zużycia wody dla armatury sanitarnej (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody i normy PN-EN dla armatury). Sławomir Lasek zaprezentował również szeroką gamę produktów oszczędzających wodę z oferty FERRO: baterie i natryski „VerdeLine”, baterie termostatyczne i bezdotykowe, a także omówił wyniki badań porównawczych parametrów hydraulicznych i akustycznych baterii o klasie przepływu A i Z na przykładzie baterii „Padwa” i „Padwa VerdeLine”.
Kolejnym prelegentem był Andrzej Wiśniowicz z Instytutu Nafty i Gazu, który zreferował badania akustyczne armatury oraz wymagania dotyczące pomiarów poziomu dźwięków w odniesieniu do normy ISO 3822, Akustyka - Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej, a także przedstawił budowę instalacji badawczej i procedury czynności wykonywanych na tym stanowisku.
Konferencję zakończył wykład dr Doroty Maziarki z PZH na temat podstawowych założeń oceny higienicznej armatury sanitarnej w odniesieniu do wymogów jakie ma spełniać woda pitna, które określa Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 1998r. oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie toksykologii.
Podsumowaniem konferencji była ożywiona dyskusja na temat konieczności podtrzymania współpracy biznesu z instytucjami badawczymi, zwłaszcza w obliczu wyzwań przyszłości jakimi są armatura oszczędzająca wodę i inteligentna.

 

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA