Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Przy czyszczeniu powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi największy problem stwarzają fugi z uwagi na wnikanie brudu w porowatą strukturę spoiny. Najczęściej stosowane fugi są wytwarzane na bazie cementu, piasku, barwników i redyspergowanych żywic proszkowych ograniczających częściowo absorpcję wody.

Zachowanie czystości fug oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nie są bezpośrednio zdefiniowane w normach dotyczących klejów i zapraw do spoinowania płytek. Norma PN-EN 12808 \"Zaprawy do spoinowania płytekŇ definiuje oznaczanie następujących parametrów:

1. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych

2. Oznaczanie odporności na ścieranie

3. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ścieranie

4. Oznaczanie absorpcji wody

5. Oznaczanie skurczu

Pośrednie odniesienie do w/w problemów znajdujemy w punkcie 1. \"Oznaczanie odporności chemicznej\" oraz w punkcie 4. \"Oznaczanie absorpcji wody\". Oznaczanie odporności chemicznej wyznacza tylko metodę badania, natomiast nie ustala żadnych odczynników chemicznych, na które spoina ma być odporna. Wiąże się to zarówno z różnorodnością zastosowań tego typu materiałów jak i bardzo dużą ilością środków czyszczących dostępnych aktualnie na rynku. Ilość wchłanianej wody przez fugę ma bezpośrednie odniesienie do problemu utrzymania spoiny w czystości oraz usuwania ewentualnych zabrudzeń. Im większa absorpcja wody, tym większa podatność fugi na zabrudzenia mechaniczne (pył, tłuszcze itp.) oraz biologiczne (bakterie, grzyby, glony).

Istnieją różne sposoby minimalizacji skutków zanieczyszczeń spoin. Tradycyjny to usuwanie zanieczyszczeń przy użyciu powszechnie dostępnych środków czyszczących oraz czasowe zabezpieczenie przed działaniem bakterii grzybów i glonów. Nowatorski sposób to nowa formuła fugi zmierzająca do trwałej modyfikacji jej własności, a zwłaszcza zredukowania absorpcji wody na tyle, aby do minimum ograniczyć wnikanie zanieczyszczeń i tym samym ułatwić utrzymanie jej w czystości.

Firma Excellent opracowała nową formułę fugi. Jest to fuga polimerowa, a nie klasyczna, w której czynnikiem wiążącym jest cement. Za cel postawiono opracowanie spoiny spełniającej następujące założenia:

1. Czynnik wiążący spoiny to elastomer, a nie cement

2. Spoina po całkowitym związaniu ma zachować elastyczność, przybierając postać zbliżoną do twardej gumy

3. Duża przyczepność do podłoża i bocznej krawędzi płytki

4. Odporność na ruchy termiczne związane z warunkami atmosferycznymi

5. Łatwy sposób aplikacji

6. Możliwość konfekcjonowania w postaci gotowej do użycia

7. Ograniczenie do minimum wnikania wody i uzyskanie odporności na grzyby, pleśnie, glony i bakterie

Nowa formuła fugi ogranicza nasiąkliwość wody do minimalnego wchłaniania powierzchniowego, a więc brud, tłuszcze, pyły i inne czynniki barwiące nie wnikają w jej strukturę, co występuje w fugach cementowych. Czyszczenie tej fugi ogranicza się do zdjęcia zabrudzenia z powierzchni spoiny przy użyciu łagodnych detergentów np. wody z dodatkiem mydła, podczas gdy fugi cementowe wymagają niejednokrotnie użycia agresywnych środków czyszczących, ponieważ brud głęboko penetruje ich porowatą strukturę. Czyszczenie mocno zabrudzonych fug cementowych często wiąże się z koniecznością zeszlifowania jej powierzchni, aby przywrócić pierwotny kolor. Niektóre agresywne środki czyszczące (np. z aktywnym chlorem) penetrując głęboko fugę mogą prowadzić w razie wielokrotnego mycia do jej zniszczenia.

Osobny problem związany jest z utrzymaniem w czystości fug stosowanych na zewnątrz budynków, a więc narażonych na zmienne warunki atmosferyczne. Szczególnie zimą wraz z pojawiającymi się cyklami zamarzania i odmarzania z uwagi na brak elastyczności i nasiąkliwość, fuga cementowa ulega stopniowej degradacji. Pojawiają się mikropęknięcia i kratery, w których gromadzi się trudno usuwalny bród.

Stosowanie proszkowych żywic reaktywnych w składzie obecnych na rynku fug cementowych w dość znaczny sposób (ok. 50%) ogranicza wchłanianie wody zapewniając częściową hydrofobowość (występuje efekt perlenia wody), jednakże nie poprawia to elastyczności spoiny. Fugi te w zastosowaniach wewnętrznych są mniej wrażliwe na zabrudzenia, natomiast ograniczenie nasiąkliwości przy zastosowaniach zewnętrznych tylko w nieznacznym stopniu wydłuża ich żywotność. W zastosowaniach zewnętrznych czynnikiem najistotniejszym jest obok wodoodporności elastyczność, powodująca kompensowanie naprężeń termicznych, dzięki czemu nie występują pęknięcia i kratery sprzyjające zatrzymywaniu zanieczyszczeń.

Opracowana przez firmę Excellent fuga elastyczna nowej generacji po serii badań laboratoryjnych jest obecnie poddawana testom. Celem tych testów jest uzyskanie dobrych cech aplikacyjnych czyli dużej łatwości stosowania, przewyższającej pod tym względem klasyczne fugi cementowe.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA