Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

W grudniu Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat ilości i struktury nowo oddanych mieszkań w okresie styczeń-listopad ubiegłego roku. Sprawozdanie oparto na danych meldunkowych, które mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.

W badanym okresie oddano do użytku 89 409 mieszkań, co stanowi przeszło 37% spadek w porównaniu z rokiem 2003. To znaczne zmniejszenie (w ujęciu bezwzględnym) efektów budownictwa mieszkaniowego spowodowane było dużą liczbą mieszkań wykazanych jako oddane do użytku w 2003 roku, kiedy przed zapowiadaną zmianą (od lipca) Ustawy o prawie

budowlanym wielu inwestorów dopełniło formalności prawnych związanych z zakończeniem robót.

Fakt, że październik i listopad ub.r. były okresem zwiększonej w porównaniu z poprzednimi miesiącami ilości oddawanych nowych mieszkań (9 655 w listopadzie) można uznać za normalne zjawisko występujące niemal w każdym roku. Dynamika oraz bezwzględne wielkości tych przyrostów są porównywalne do odpowiadających okresów w latach ubiegłych. W listopadzie ub.r. oddano niemal 5% więcej nowych mieszkań ogółem w porównaniu z listopadem roku 2003.

Zdecydowanie największą grupę nowo oddanych mieszkań wg formy budownictwa stanowiły mieszkania indywidualne (przeszło 53 tysiące). Z kolei mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddano nieco ponad 20 tysięcy. Bardzo zbliżone (ponad 7 tysięcy) były ilości mieszkań spółdzielczych i mieszkań z pozostałej grupy (zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe).

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA