Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Na początku października br. (12-13.10.) 51,86% akcji Ceramiki Nowa Gala, firmy notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zmieniło właściciela. NFI Jupiter - dotąd główny akcjonariusz spółki - zrealizował strategię wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż akcji spółki inwestorom finansowym. Fundusz zachował dla siebie 6,5% akcji.

Strategia Funduszu przewiduje zbywanie wszystkich posiadanych spółek portfelowych i zakończenie działalności w ciągu najbliższych dwóch lat. Ceramika Nowa Gala, producent płytek ceramicznych, była największą inwestycją Jupitera, stanowiąc 26% struktury jego portfela. Fundusz był długoterminowym, najważniejszym akcjonariuszem spółki od 2001 r. Organizatorem wyjścia NFI Jupiter z inwestycji oraz podmiotem oferującym w pierwszej publicznej emisji akcji Ceramiki Nowa Gala, jest Internetowy Dom Maklerski.

Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami spółki, na najbliższym walnym zgromadzeniu zostaną dokonane zmiany w składzie rady nadzorczej spółki, do której wejdą przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych. Po pierwszej emisji publicznej do rady nadzorczej Ceramiki Nowa Gala dołączył już Grzegorz Leszczyński, prezes zarządu Internetowego Domu Maklerskiego jako przedstawiciel inwestorów instytucjonalnych.

Pierwsza publiczna oferta Ceramiki Nowa Gala, zakończona pod koniec czerwca, odniosła duży sukces. Popyt na walory spółki przekroczył dostępną pulę akcji 30 razy, przewyższając 1 mld zł. Udział Funduszu w kapitale akcyjnym spółki zmniejszył się wówczas z 72% do 58,36%.

Prawa do akcji spółki zadebiutowały na GPW 1 lipca 2004 r. Cena akcji na zamknięcie notowań wyniosła 5,90 zł. Kwota ta jest o 18% większa od ceny emisyjnej. Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 35 mln złotych. Obecnie kurs akcji kształtuje się na poziomie 7 zł.

Do chwili obecnej 15 mln złotych pozyskanych z emisji akcji zostało wykorzystane na podniesienie kapitału w spółce zależnej Ceramika Nowa Gala II będącej w 100% własnością Ceramiki Nowa Gala. W zlokalizowanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej spółce prowadzona jest zasadnicza część opisanego w prospekcie emisyjnym planu rozbudowy firmy. Przez całe lato trwały prace adaptacyjne w hali produkcyjnej. We wrześniu rozpoczęły się dostawy zakontraktowanych we Włoszech maszyn i urządzeń. CNG II uzyskała dodatkowo długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie do 18,9 mln złotych, którym są częściowo finansowane prowadzone inwestycje. Umożliwi to zachowanie części środków z emisji na potrzeby kapitału obrotowego, który zacznie narastać po uruchomieniu produkcji w nowym zakładzie. Reszta środków, pozostająca w dyspozycji firmy, będzie sukcesywnie wykorzystywana na doposażenie istniejącego zakładu: zwiększenie ilości wytwarzanego półproduktu oraz poszerzanie oferty asortymentowej o elementy uzupełniające. Wszystkie maszyny i urządzenia są już zakontraktowane. Od kilku tygodni trwa ich sukcesywny montaż. Planowany jest również zakup systemu informatycznego na potrzeby szybko rozwijającej się grupy.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA