Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

27 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polcolorit. Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisje nowych akcji. Są one związane z planowanymi przez Polcolorit przejęciami na Ukrainie oraz wprowadzeniem systemu motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o trzech nowych emisjach. Pierwsza emisja akcji, będzie emisją kierowaną do właścicieli podmiotu lub podmiotów, które Polcolorit zamierza w najbliższym czasie przejąć na Ukrainie. Druga emisja, będzie emisją kierowaną z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - na każdą jedną akcję Polcolorit S.A. będzie przysługiwało jedno prawo poboru. Środki uzyskane z tej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji na Ukrainie i przeniesienie tam części produkcji. Trzecia emisja akcji jest związana z wprowadzeniem przez spółkę programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej, oraz pracowników i współpracowników, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub też ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków. Liczba pracowników, którzy zostaną objęci systemem motywacyjnym nie przekroczy 11 osób. 
- Jesteśmy już w trakcie przygotowywania prospektu emisyjnego. Jeśli chodzi o nasze plany inwestycyjne na Ukrainie, to myślimy o jeszcze jednym projekcie. Podczas ostatniej wizyty zarządu na Ukrainie rozmawialiśmy z kolejną spółką, która wydaje nam się bardzo ciekawa. W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować konferencję prasową, na której szczegółowo poinformujemy inwestorów  i rynek o naszych planach akwizycyjnych na Wschodzie - powiedział Wiktor Marconi, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Polcolorit S.A.

Polcolorit w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej
Polcolorit został członkiem PUIG. Decyzja ta związana jest z planowanymi w najbliższym czasie inwestycjami spółki na Ukrainie. Firma zamierza przejąć jedną z lokalnych firm i rozpocząć tam produkcję płytek. 
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku, jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów. Głównym celem, jaki przyświeca Izbie jest działalność na rzecz rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawicielstwo Izby w Kijowie na Ukrainie stale współpracuje z Ambasadą Ukrainy w RP, Ambasadą RP w Kijowie oraz przedstawicielami administracji rządowych i samorządowych.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA