Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Z początkiem lipca br. Walne Zgromadzenie Wspólników firm Ceramika Paradyż Sp. z o.o. oraz Paradyż Sp. z o.o., w myśl zapisów umowy spółek, powołało zarząd Spółek Grupy Paradyż na kolejną kadencję.
Zgodnie z umową spółek, zarząd Spółek Grupy Paradyż działa w oparciu o zasadę kadencyjności, a jego powołanie odbywa się trójetapowo – w pierwszej kolejności dotychczasowy zarząd otrzymał pozytywną ocenę wspólników za osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych i sprzedażowych w ostatnich dwóch latach. Następnie powołany został nowy zarząd Spółek – jego skład osobowy nie uległ zmianie. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia ciągłości realizowanych strategicznych kierunków rozwoju firmy obranych na najbliższe lata. Ostatni etap to powierzenie członkom zarządu poszczególnych funkcji. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Paweł Łuczka, który dotychczas pełnił obowiązki wiceprezesa zarządu ds. produkcji. Piotrowi Tokarskiemu – dotychczasowemu prezesowi zarządu – powierzone zostały obowiązki i kompetencje wiceprezesa zarządu ds. produkcji. Nowy zarząd Spółek Grupy Paradyż działa od dnia 12 lipca, a zakres funkcji wygląda następująco:
- Paweł Łuczka – prezes zarządu,
- Piotr Tokarski – wiceprezes zarządu ds. produkcji,
- Łukasz Kardas – wiceprezes zarządu ds. handlu,
- Wioleta Bojdo – wiceprezes zarządu ds. finansów.
Paweł Łuczka pełnił do tej pory funkcję wiceprezesa zarządu ds. produkcji. Z Ceramiką Paradyż związany jest od 1994 roku, mając za sobą karierę na szczeblu m.in. dyrektora zakładu produkcyjnego oraz dyrektora generalnego ds. produkcji.
Przez cały czas mojej wieloletniej pracy w Grupie Paradyż miałem możliwość uczestniczenia w projektowaniu i wdrażaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym dzisiejsza pozycja firmy jest tak dobra. Dynamicznie rozwijamy się w pełni wykorzystując potencjał w postaci zdolnej kadry oraz mocy produkcyjnych. Dzięki temu osiągamy bardzo dobre wyniki – widoczne zwłaszcza w okresie poprzedniej kadencji zarządu Spółek. Przed nami nowe wyzwania, ale też kontynuacja obranego dobrego kierunku rozwoju. Poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko. Jestem przekonany, że w pełnieniu obowiązków prezesa zarządu pomoże mi moje dotychczasowe doświadczenie, dobra znajomość firmy oraz świeże spojrzenie – mówi Paweł Łuczka.
Piotr Tokarski, dotychczasowy prezes zarządu Spółek Grupy Paradyż objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji. Z Ceramiką Paradyż związany jest od 1998 roku. Przechodząc kolejno szczeble specjalisty ds. marketingu, dyrektora handlu, dyrektora generalnego ds. handlu, a w 2009 roku objął stanowisko prezesa zarządu.
Zmiany są nieuchronne i bardzo pozytywnie wpływają na rozwój człowieka. Jeśli ktoś nie rozumie, dlaczego w Ceramice Paradyż zachodzą zmiany, to oznacza, że nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Paradyż odnosi sukcesy wtedy, gdy inni popadają w coraz głębszy kryzys. Zmiana jest zapisana w naszym DNA. Hasłem przewodnim naszego handlu jest powiedzenie: jedyną rzeczą stałą w życiu jest zmiana. Zakończenie mojej kadencji na stanowisku prezesa zarządu oraz objęcie stanowiska wiceprezesa zarządu ds. produkcji to dla mnie czas nowych wyzwań oraz kontynuowanie kierunku rozwoju firmy, który rozpoczęliśmy ponad 2 lata temu – w zakresie moich nowych kompetencji mam na myśli przede wszystkim kontynuację wielomilionowych inwestycji dotyczących modernizacji zakładów produkcyjnych w kierunku zwiększenia ich mocy produkcyjnych oraz jeszcze większej konkurencyjności oferty produktowej – mówi Piotr Tokarski.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA