Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Z inicjatywy Stowarzyszenia Łazienka 19 maja 2008 roku w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Branży Łazienkowej. Wzięło w nim udział 60 osób z ponad 40 firm. Uczestnicy reprezentowali praktycznie wszystkie sektory związane z szeroko pojętym wyposażeniem łazienek. Znaleźli się tam zarówno przedstawiciele największych przedsiębiorstw na rynku (m.in. Cersanit, Sanitec Koło, Roca, Sanplast, Armatura Kraków S.A.), jak też wielu firm mniejszych. Obok ceramiki i armatury była też reprezentowana branża grzewcza, instalacyjna i płytkarska.

DO UDZIAŁU w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy producenci i importerzy działający na polskim rynku (nie tylko firmy należące do Stowarzyszenia).
Pomysł zorganizowania spotkania dla całej naszej branży zrodził się spontanicznie na jednym z ostatnich zebrań członkowskich – mówi prezes stowarzyszenia, Mariusz Kołodziejczyk. – Dyskutowaliśmy właśnie po raz kolejny kwestię targów łazienkowych. Formuła ostatniego Aquasanu czy też nowe propozycje dotyczące Budmy nie znalazły uznania w branży. Rok 2008 zapowiadał się kolejnym okresem bez wyraźnie określonego miejsca, gdzie będą się mogli spotkać ludzie związani z sektorem wyposażeniem łazienek. A spotkania takie są potrzebne. Na naszym dynamicznie rozwijającym się rynku pojawiają się przecież ciągle nowe firmy, zaś w dotychczas istniejących następują istotne zmiany. Zarówno w całej gospodarce, jak też w naszym obszarze dają się zauważyć nowe zjawiska i tendencje. Należy się temu wszystkiemu dokładnie przyglądać i o tym dyskutować.

O CZYM MÓWIONO? Program spotkania został tak ułożony, aby jego uczestnicy mieli możliwość nie tylko wysłuchania prelekcji, ale również podyskutowania o nich we własnym gronie. Jak się jednak okazało właśnie na ukierunkowaną dyskusję organizatorzy przewidzieli zbyt mało czasu. Panel dyskusyjny musi być zatem obowiązkowym elementem kolejnej edycji.
Zagadnienia poruszane na konferencji można zasadniczo podzielić na dwa obszary. Obszar pierwszy dotyczył oceny aktualnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych oraz jego perspektyw na najbliższe lata. Drugim obszarem było omówienie nowych kanałów dystrybucji i komunikacji z rynkiem.
Jako pierwszy wstąpił Przemysław Dębowski z ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Jego wykład dotyczył aktualnej analizy sytuacji na rynku budowlanym w Polsce oraz prognoz na nadchodzący okres. Według ocen tej firmy badawczej, luka podażowa mieszkań w Polsce wynosi 1,8 mln. Daje to szansę na dalszy rozwój tego sektora gospodarki, aczkolwiek nie tak już szybki jak w ostatnich trzech latach.
Kolejnym wykładem było wystąpienie Rafała Janowicza prezesa Pentor Research International. Przedstawił on analizę zmian zachodzących w zachowaniu konsumentów remontujących lub wyposażających łazienki. Podstawą tego opracowania jest prowadzone przez Pentor regularnie od ponad 10 lat badanie „Plany remontowo-budowlane polskich gospodarstw domowych”. Instytut bada w nich nie tylko aspekty ilościowe, ale również jakościowe. Wynika z nich, iż obserwujemy obecnie spadek optymizmu w zakresie planowanych prac remontowo budowlanych. Interesujące są również wnioski płynące z badania gustu konsumentów urządzających lub remontujących łazienki – najbardziej preferowane są style, w których dominują kolory pastelowe, jednolita kompozycja kolorystyczna oraz kompozycyjna. Równie ciekawie przedstawiały się wnioski płynące z analizy czynników, którymi kierują się klienci przy wyborze poszczególnych marek wyposażenia łazienkowego.
Perspektywy rynku wyposażenia łazienek w kontekście inwestycji związanych z Euro 2012 omówił Bartłomiej Sosna, analityk PMR Publications. Głównym motorem aktywności w tym obszarze będą inwestycje w sektorze hotelarskim. Co prawda, jak zostało to podkreślone, budowy hotelu nie planuje się ze względu na trzytygodniową imprezę, ale Polska (a jeszcze bardziej Ukraina) ma tutaj bardzo dużo do nadrobienia i z pewnością będzie to szansą dla działających na tym rynku dostawców.
Ryszard Kowalski prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz Przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych przedstawił ocenę sytuacji na rynku tego sektora. Podstawowym celem powinno być podniesienie poziomu konkurencyjności poprzez swobodę obrotu, a równocześnie  niedopuszczenie do obrotu wyrobów budowlanych nie spełniających wymagań technicznych. W wielu państwach UE, a także na naszym rynku, nadal oferuje się produkty o zafałszowanej przydatności. W związku z tym planowane są zmiany do Ustawy o wyrobach budowlanych. Między innymi:
1. Kontrola wyrobu, a nie producenta. Działanie wobec producenta podejmowane dopiero w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Kontrola wyrobów nie tylko w handlu, ale i na budowach.
3. Podstawowym działaniem kontrolnym musi być badanie wyrobów – stąd konieczność wprowadzenia zakupów kontrolnych.
4. Badania wyrobów dokonywane przez uprawnione laboratoria.
5. Konieczne jest odbiurokratyzowanie kontroli (tak przepisów jak i procedur) wraz ze zwiększeniem zaufania do inspektorów nadzoru.
6. Należy przedefiniować pojęcie „upoważnionego przedstawiciela”, a zwłaszcza dookreślić jego obowiązki dokumentacyjne. Ocena zakładowej kontroli  produkcji w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w odległym kraju jest iluzoryczna.
Jednak najważniejszym wnioskiem z prelekcji Ryszarda Kowalskiego było stwierdzenie, iż konieczny jest udział przemysłu w permanentnym rozpoznawaniu negatywnych zjawisk w danej branży i przekazywaniu odpowiedzialnej informacji nadzorowi budowlanemu. Wystąpienie to zostało zakończone apelem Jacka Różyckiego, dyrektora generalnego Roca Polska do zebranych uczestników, aby wspierali aktywnie działalność Związku, gdyż występuje on w interesie całej branży.
Perspektywy rozwoju rynku hotelarskiego – a co za tym idzie inwestycji w tym obszarze – przedstawił Zbigniew Bugaj z Instytutu Rynku Hotelarskiego. Omówił on między innymi czynniki kształtujące tendencje w popycie na usługi hotelarskie w latach 2008-2012.
Drugą część wykładu Zbigniew Bugaj poświęcił omówieniu jednej z tendencji w projektowaniu hoteli, a co za tym idzie łazienek hotelowych – mianowicie hotelowi butikowemu. Bogato ilustrowane studium przypadku dotyczyło nowej inwestycji w Barcelonie: hotelu Puerta America.
Pierwszym zagadnieniem z analizy nowych kanałów dystrybucji była prezentacja Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy. Prelegenci pod przewodnictwem prezesa związku, Tomasza Mitasa, dokonali szczegółowej analizy społeczno-demograficznej należących do niego rzemieślników (prawie 20 tys. członków). Nakreślili również bardzo duże ich zdaniem znaczenie wykwalifikowanego glazurnika w procesie zakupowym poszczególnych elementów wyposażenia łazienkowego oraz jego montażu. Ten właśnie aspekt wywołał gorącą dyskusję na sali. Uczestnicy konferencji nie chcieli się zgodzić z tezą, iż nawet dobrze przeszkoleni glazurnicy będą w stanie odpowiednio obsłużyć wszystkie rodzaje instalacji, których wymaga nowoczesna łazienka. Ich zdaniem, wciąż istotną rolę powinien odgrywać tu instalator bądź serwis firmowy.
Kolejne wystąpienie dotyczyło rynku e-commerce. Specjaliści z Wirtualnej Polski (Dariusz Zaręba i Tomasz Czerko) przedstawili dane dotyczące rozwoju całego rynku. Obroty handlu w Internecie w ostatnich latach praktycznie podwajały rokrocznie swoją wartość. Cały rynek e-commerce osiągnął w 2007 roku wartość 8,1 mld zł. Dużym zaskoczeniem dla zebranych był fakt, iż największym kawałkiem tego „tortu” była branża „dom i ogród”. Następnie zostały omówione przykłady handlowych witryn produktów markowych takich jak HP czy Timex. Uczestnicy zapoznali się również z prawidłową konstrukcją sklepów internetowych oraz najczęściej popełnianymi błędami przy ich funkcjonowaniu.
Na zakończenie redaktor naczelny miesięcznika „Łazienka” Mariusz Nieścior, zaprezentował wyniki poszczególnych edycji rankingu Dobry Produkt przeprowadzanego przez redakcję wśród 100 salonów łazienkowych. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji miesięcznik tworzy listę najlepiej sprzedających się w salonach łazienkowych produktów wyposażania łazienek. Zaprezentowane wyniki rankingu objęły dziesięć grup asortymentowych.
Dokładna ocena przydatności poszczególnych wykładów oraz analiza oczekiwań co do kolejnych tematów zostanie jeszcze przeprowadzona. Organizator zobowiązał się do przesłania wszystkim uczestnikom spotkania szczegółowej ankiety na ten temat. Jednak już teraz można stwierdzić, iż taka formuła spotkania branżowego zdała egzamin i z pewnością będzie miała kontynuację w kolejnych latach.
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA