Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Według raportu firmy konsultingowo-analitycznej PMR rynek budowlany krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005-2006 będzie rósł o 8-10% rocznie. Analitycy PMR przewidują, iż wartość rynku budowlanego regionu obejmującego Rosję, Polskę, Czechy i Węgry wzrośnie w tym czasie o ponad 32 miliardy euro, osiągając w 2006 r. wartość ok. 109 miliardów euro. Perspektywy rozwoju tej dziedziny gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej są ich zdaniem obiecujące i korzystniejsze niż w krajach Unii Europejskiej.
Raport PMR najlepsze perspektywy rozwoju rysuje przed Rosją (przeciętna roczna stopa wzrostu na poziomie ok. 11%), która już dziś posiada największy rynek budowlany w regionie. Zdaniem analityków w ciągu najbliższych dwóch lat Polska zachowa swoją drugą pozycję, a dynamika wzrostu naszego rynku budowlanego będzie zbliżona do tempa wzrostu w Czechach i na Węgrzech (ok. 9-10% rocznie).
Największy wpływ na dynamiczny rozwój rynku budowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej będzie mieć rozwój budownictwa inżynieryjnego – dróg i kolei (zwłaszcza w nowych krajach Unii Europejskiej, tj. w Polsce, Czechach i na Węgrzech). Na drugim miejscu raport wskazuje rozwój budownictwa mieszkaniowego, i to zarówno jeśli chodzi o oddawanie do użytku nowych mieszkań jak też o podnoszenie jakości starych. Tu można zatem upatrywać szans na poprawę koniunktury w branży wyposażenia łazienek. Na wzrost sektora budowlanego wpływać będzie również rynek budownictwa niemieszkaniowego, jednak w mniejszym stopniu niż segmenty wspomniane wyżej.
Raport PMR charakteryzuje także szczegółowo sytuację rynków budowlanych w poszczególnych państwach badanego regionu. Jeśli chodzi o Polskę mówi on o utrzymującej się, stopniowej poprawie sytuacji od 2003 r. Przewiduje jednak, iż w najbliższym czasie głównym motorem rozwoju budownictwa w naszym kraju pozostanie sektor infrastrukturalny, co każe nieco ostudzić optymizm dla branży wyposażenia łazienek.
(KZ)
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA