Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Zarządzanie logistyką staje się coraz większym wyzwaniem

REKLAMA

Według opublikowanego w maju 2007 raportu \"Rynek transportu i logistyki w Polsce\" sporządzonego przez ING Bank Śląski, zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w światowej gospodarce - globalizacja, deregulacja, rosnąca konkurencja czy szybki rozwój nowych technologii sprawiły, że zarządzanie złożoną logistyką produkcji i dystrybucji staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Firmy poddane są dodatkowo presji redukcji kosztów, poszukują oszczędności i większej efektywności. Koncentrują się więc na działalności podstawowej, a funkcje poboczne - transportowe i logistyczne zlecają specjalistycznym firmom zewnętrznym.

Z USŁUG outsourcingu korzystają zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne jak i handlowe. Profil działalności firmy nie wpływa zasadniczo na sposób realizacji dostaw. W przypadku outsourcingu pełnego odpowiedzialność za kwestię transportu powierzona jest wyłącznie firmom zewnętrznym. Przedsiębiorstwa często jednak organizują przewóz towarów wykorzystując zarówno usługi spedycyjne, jak i własne środki transportu. 
- Dostawy do naszych klientów realizujemy kilkutorowo - wykorzystujemy albo nasze samochody, albo korzystamy z usług firm spedycyjnych, które współpracują z nami, albo też z usług firm spedycyjnych, które współpracują z naszymi odbiorcami. Tak dzieje się np. w przypadku umów z dużymi sieciami handlowymi, które mają własny, centralny magazyn i podpisaną umowę z konkretną firmą transportową - wyjaśnia Mirosław Szymczak, wiceprezes firmy Bisk.
Outsourcing transportu jest w wielu przypadkach rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie. Raport ING jako główne przyczyny skłaniające firmy do korzystania z dostawców zewnętrznych wymienia brak własnego taboru, lepszą organizację pracy, możliwość odciążenia własnej kadry oraz obniżenia wydatków firmy. Po uwzględnieniu obciążeń finansowych wynikających z kosztów utrzymania pracowników, cen paliwa, amortyzacji, a także napraw samochodów - własny transport może okazać się zbyt kosztowny. 
- Analiza wszystkich kosztów jakie ponosimy w związku z utrzymywaniem własnego taboru prowadzi do wniosku, iż bardziej opłaca się nam powierzenie spedycji firmom zewnętrznym. Myślę, że przenoszenie odpowiedzialności za transport na firmy spedycyjne jest tendencją zauważalną w większości firm - mówi koordynator transportu jednej z firm handlowych.
Utrzymywanie własnych środków transportu nie opłaca się jeżeli flota użytkowana jest nieregularnie - np. gdy samochody wykorzystane są jedynie w 75% czasu w ciągu tygodnia. Aby posługiwanie się własnym taborem było rentowne, musi zostać on maksymalnie zagospodarowany - samochody powinny być zawsze wypełnione, a trasy przejazdu ustalone tak, by samochód, który dowozi towar jednocześnie np. odbierał ewentualne zwroty. Optymalna eksploatacja własnej floty wymaga więc od firmy bardzo dobrej organizacji logistycznej, co wiąże się z zatrudnieniem kompetentnego personelu, wdrożeniem systemów informatycznych, opracowaniem planów zaopatrzenia itp.
Dzięki wykorzystywaniu usług zewnętrznych firm transportowych przedsiębiorstwa rozkładają także ryzyko związane z ewentualnością uszkodzenia towaru. 
- Jeżeli cały transport realizowalibyśmy naszymi samochodami, a któryś z nich uległby np. awarii, ponieślibyśmy ryzyko przeładunku i musielibyśmy pokryć koszty zniszczonego towaru. Gdy korzystamy z usług firmy zewnętrznej ryzyko leży po stronie spedytora - tłumaczy Zbigniew Urban, szef działu logistyki w firmie Grast&MTB.
Decyzja, czy konkretna dostawa zostanie zrealizowana za pomocą własnych, czy też wynajętych środków transportu podejmowana jest na podstawie aktualnej dostępności samochodów, lub może też zależeć od odległości, jaką transport musi pokonać. Firmy wykorzystują transport własny lokalnie. Zdają sobie sprawę z ograniczonych możliwości reagowania na sytuacje kryzysowe, które mogą zdarzyć się w miejscach znacznie oddalonych od siedziby firmy. Spedytor natomiast może w takich sytuacjach działać szybciej i skuteczniej - zazwyczaj posiada wiele terminali, które rozmieszczone są na terenie całego kraju.
DOBRY SPEDYTOR TO... Podstawowym kryterium, na podstawie którego firmy dokonują wyboru spedytora jest przede wszystkim jakość oferowanych usług rozumiana jako niezawodność, rzetelność firmy, realizowanie dostaw terminowo i kompletnie. Nie bez znaczenia pozostaje również elastyczność firmy, czyli zdolność do realizacji nagłych i nietypowych zleceń. Przedsiębiorstwa dokonują wyboru przewoźnika również na podstawie wcześniejszych doświadczeń we współpracy. Ważna jest opinia firmy na rynku, jej marka i renoma, skala działalności, a także informacje i opinie pochodzące od klientów. 
- Korzystamy ze sprawdzonych firm transportowych. W ten sposób unikamy problemów jakie mogłyby wyniknąć podczas transportu ceramiki - towaru wymagającego szczególnej uwagi - objaśnia Michał Kośmicki, koordynator transportu w firmie Sanpol.
Niezmiernie istotne jest zaufanie, jakim musi darzyć firmę transportową usługobiorca. Większość firm spedycyjnych działających na polskim rynku opiera się na flocie podwykonawców. Organizatorzy spedycji korzystają z usług wielu firm, czasami bardzo przypadkowych. Usługodawcy nierzadko preferują więc podjęcie współpracy z mniejszymi firmami transportowymi, które posiadają kilka aut, lecz są elastyczne i potrafią całkowicie zaspokoić ich potrzeby. 
- Firma, którą wybieramy występuje w naszym imieniu, a kierowcę traktujemy jak naszego pracownika - zaznacza koordynator transportu jednej z firm.
Zasadniczą kwestią wpływającą na ocenę współpracy z przewoźnikiem jest terminowość dostaw. Przedsiębiorcy korzystający z usług spedytora muszą mieć pewność, że przekazany towar dotrze na czas do magazynu centralnego lub do sklepu. W przypadku opóźnienia muszą być o nim poinformowani w pierwszej kolejności. 
- Nie jesteśmy w stanie śledzić każdej dostawy - realizujemy ich bardzo wiele. Pierwszy sygnał o opóźnieniu - powodowanym np. awarią samochodu, czy długim oczekiwaniem na odbiorze - musimy dostać od spedytora. Czasami jesteśmy przekonani, że dostawa jest zrealizowana, a dopiero odbiorca informuje nas, że tak się nie stało. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej jeżeli to my informujemy odbiorcę o opóźnieniu w dostawie, niż jeżeli on zawiadamia nas, że wysłany towar nie dotarł. Solidność wykonywanej pracy jest najważniejsza - podkreśla Mirosław Szymczak.
Czynnikiem, który może mieć wpływ na wybór konkretnej firmy spedycyjnej jest także wysokość posiadanej przez nią polisy ubezpieczeniowej. Przedsiębiorcy korzystający z usług zewnętrznych firm transportowych chętniej wybierają usługodawców, których polisy opiewają na duże kwoty. Uszkodzenia towaru są bowiem problemem, który w różnym stopniu dotyka prawie wszystkie firmy, zarówno produkcyjne, jak i handlowe.
Usługi firm kurierskich są wprawdzie tańsze niż własny transport, ale przewożony towar zanim dotrze do klienta jest przeładowywany z terminala na terminal, z samochodu na samochód co najmniej 2 razy. Próbujemy walczyć z tym problemem szukając lepszego opakowania wanien, rozmawiając ze spedytorem lub po prostu zmieniając usługodawcę. Ale przy takiej masie towarów, jaką firmy transportowe obracają uszkodzenia są nieuniknione - stwierdza Krystyna Olczak dyrektor-prokurent firmy Riho.
W przypadku powstania uszkodzeń towaru nierzadko problematyczne staje się wskazanie firmy za nie odpowiedzialnej. Towar wprawdzie jest przed wysyłką kontrolowany. Także odbiorca ma obowiązek sprawdzenia czy przesyłka nie ma oznak rozkompletowania lub uszkodzenia. Czasami zdarza się, że w listach przewozowych specyfikowany jest obowiązek sprawdzenia towaru przy spedytorze. Jeżeli przesyłka opuściła miejsce załadunku nieuszkodzona, a dociera do odbiorcy wadliwa - koszt pokrywa ubezpieczenie spedytora. W praktyce jednak towar przy rozładunku kontrolowany jest zazwyczaj jedynie wizualnie. Ewentualne uszkodzenia ujawniają się już po rozładowaniu, odbiorze i otwarciu przesyłki. Firma świadcząca usługi transportowe nie ponosi już wtedy odpowiedzialności za towar. Ustalenie ze spedytorem, kto winien jest powstania odkrytej już po odbiorze szkody graniczy z niemożliwością. Taka procedura byłaby długotrwała, kosztowna i mogłaby nie przynieść pożądanych rezultatów. Firmy pokrywają więc szkody we własnym zakresie, niezależnie od przyczyn ich powstania. Tym bardziej, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze uznają zasadność roszczeń przedsiębiorstw spedycyjnych i jako przyczynę powstania szkód wskazują złą organizację transportu lub niewłaściwe zabezpieczenie i opakowanie towaru.
TRUDNE SYTUACJE. Problemem, który najczęściej pojawia się podczas współpracy firm z zewnętrznymi usługodawcami są opóźnienia dostaw oraz, wspomniany już wyżej, brak informacji o nich. Zdarza się również, iż kierowcy potwierdzają odbiór towaru zanim faktycznie dotrze on do odbiorcy. Takie działanie stwarza pozór terminowego wykonania zlecenia i korzystnie wpływa na statystyki firmy spedycyjnej. Kolejną niedogodnością, z jaką mogą spotkać się przedsiębiorstwa wykorzystujące usługi firm spedycyjnych jest problem z dostępnością taboru w okresach wzmożonych przewozów. Usługodawca nie zawsze jest w stanie zapewnić wystarczającą ilość samochodów potrzebną do zrealizowania konkretnej dostawy. Zdarza się, że spedytor przysyła ciężarówkę, która jest \"ściągnięta z drogi\" i posiada zaledwie kilka wolnych miejsc paletowych.
Najtrudniejsze do rozwiązania sytuacje występują w przypadku, gdy przedsiębiorstwa zobowiązane są korzystać z usług firm spedycyjnych obsługujących dany magazyn centralny, czy też danego odbiorcę np. sieć marketów. Nie mają wtedy wpływu na wybór spedytora - to odbiorca wskazuje firmę, która wykonuje usługi przewozowe na jego wyłączność i według niego dostarcza towar szybciej i lepiej. Organizacja pracy jest wtedy, z punktu widzenia odbiorcy, łatwiejsza - możliwe jest np. dokładne umówienie przyjazdu na rampę. Dostawca natomiast znajduje się w trudniejszym położeniu. Firmy transportowe, niezależnie od jakości świadczonych usług, posiadają wyłączność na dostarczanie towaru, czują się więc silne i zabezpieczone. 
- Odbiorcy często nie interesuje umowa między nami a firmą świadczącą usługi transportowe. Firma spedycyjna chce pokryć swoje koszta podnosząc opłaty za transport, a my nie możemy zrezygnować z jej usług nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z ich jakości. Jesteśmy związani umową, a poza tym samochód inny, niż do niej należący nie zostanie wpuszczony na teren magazynu. Wprawdzie uwagi i zastrzeżenia, które zgłaszamy są zazwyczaj rozpatrywane, ale bezwładność działania w takich sytuacjach jest jednak bardzo duża - mówi Mirosław Szymczak.
Problemy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które pojawiają się podczas współpracy z zewnętrznymi firmami transportowymi rzadko dotyczą kwestii podnoszenia cen usług. Firmy produkcyjne i handlowe decydując się na powierzenie kwestii transportu firmom zewnętrznym uwalniają się od problemu rosnących wydatków związanych z wzrostem cen paliw i kosztów utrzymania pracowników. Problem ten dotyka wtedy usługodawcę. Ale rosnąca konkurencja wśród firm spedycyjnych nie pozwala im na windowanie cen usług. Przeciwnie, według raportu ING w wyniku walki konkurencyjnej oferta przedsiębiorstw transportowych jest stale doskonalona, przy jednoczesnym utrzymywaniu niskich cen i tylko silne kapitałowo firmy świadczące usługi najwyższej jakości będą mogły zrekompensować wzrost kosztów poprzez podniesienie cen. Nawiązywanie współpracy firm produkcyjnych i dystrybucyjnych z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportowe jest więc, mimo pojawiających się problemów, korzystne. Dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej skłaniają się do wydzielenia transportu poza struktury własnej firmy. Powierzając funkcje transportowe i logistyczne specjalistom mogą skoncentrować się na działalności podstawowej, obniżają też koszty transportu i udoskonalają jego działanie. Sprawnie funkcjonujący system dystrybucji i przewozu towarów może przecież stanowić znaczącą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
ZDJĘCIE: DAIMLER-CHRYSLER


WYNIKI BADAŃ ING
Jak podaje raport ING Banku Śląskiego \"Rynek transportu i logistyki w Polsce\" dla ok. 40% badanych na potrzeby raportu firm wydatki związane z szeroko rozumianą logistyką i transportem stanowią od 5% do 25% kosztów operacyjnych, a kilku respondentów zadeklarowało, że logistyka odpowiada za jedną czwartą kosztów operacyjnych. Zdecydowana większość respondentów (97%) zleca firmom zewnętrznym usługi transportowe, przy czym w połowie przypadków jest to outsourcing pełny. Usługi logistyczne zlecane są przez ponad 60% firm, ale tylko wśród jednej piątej mamy do czynienia z outsourcingiem pełnym. Rynek ma przed sobą obiecujące perspektywy - ponad 80% uczestników badania oczekuje dalszego wzrostu outsourcingu w swoich firmach w ciągu nadchodzących 3 lat. Większość respondentów współpracuje z kilkoma usługodawcami. Zaledwie dwie spośród badanych firm korzystaja z usług tylko jednego operatora zewnętrznego.
Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z outsourcingu najbardziej podstawowych funkcji logistycznych - transportu (dowozowego i przywozowego), spedycji i usług celnych. Ponad 1/3 firm zleca transport wewnętrzny, podobny odsetek wynajmuje powierzchnie magazynowe.

 

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA