Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku br. ogólna koniunktura w budownictwie była oceniana korzystnie, nieco lepiej niż we wrześniu, a także lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Na poprawę tej koniunktury wpłynął przede wszystkim szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżącego portfela zamówień oraz bieżącej produkcji.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie był oceniany w październiku pozytywnie (plus 15), nieco lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 13). Wśród badanych przedsiębiorstw 28% zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 13% - jej pogorszenie (we wrześniu odpowiednio 27% i 14%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Przedsiębiorstwa odnotowały szybszy niż we wrześniu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Firmy sektora publicznego oceniły bieżący portfel zamówień zdecydowanie lepiej niż przedsiębiorstwa prywatne. Prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna i zbliżona do przewidywań sprzed miesiąca, lepsza dla przedsiębiorstw publicznych niż prywatnych. Bieżąca produkcja budowlano-montażowa została oceniona korzystnie, lepiej niż we wrześniu. Pozytywne, choć nieco gorsze od ocen sprzed miesiąca, były oczekiwania dotyczące przyszłej produkcji. Przedsiębiorstwa publiczne oceniły bieżącą i przyszłą produkcję dużo lepiej niż firmy prywatne. W październiku 2,5% jednostek nie odczuło żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (we wrześniu br. 1,8%, w październiku ub. roku 1,6%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją ze strony innych firm (barierę tę zgłasza 72% przedsiębiorstw w październiku wobec 73% we wrześniu br. i 76% w październiku ub. roku) oraz z niedostatecznym popytem (53% badanych przedsiębiorstw w październiku br., wobec 54% przed miesiącem i 70% w październiku ub. roku). W skali roku najbardziej spadło znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (53% w październiku br., 70% w październiku ub. roku). W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 20% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 69% jako wystarczające, a 11% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do ocen formułowanych przed miesiącem. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku zmniejszył się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, zwiększa się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA