Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Z raportu przygotowanego przez firmę PMR „Sektor budowlany w Polsce – prognozy rozwoju 2005-2008” wynika, że firmy budowlane działające w Polsce pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju, liczbę zamówień, a także kondycję finansową swoich przedsiębiorstw.
Badanie przeprowadzone wśród 110 największych firm budowlanych wyodrębnionych na podstawie wielkości przychodów i zatrudnienia w 2004 r. wskazuje na poprawiające się nastroje firm budowlanych. Sytuację za dobrą uważa 38% badanych. Z kolei ponad połowa spośród badanych firm budowlanych spodziewa się poprawy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a tylko 9% obawia się pogorszenia sytuacji. Najwięcej ankietowanych było przekonanych, że wzrośnie sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (65%), ale także podkreślano, że nastąpi wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę oraz wzrosną ceny materiałów budowlanych.
Agencja PMR ankietowane firmy budowlane poprosiła także o ocenę kondycji finansowej. Okazało się, że przedsiębiorcy sytuację finansową swojej firmy oceniają nadspodziewanie dobrze – 61% badanych uznało, że sytuacja firmy jest dobra, a ponad połowa przyznała, że kondycja finansowa jest lepsza niż przed rokiem. Tylko 8% uznało, że kondycja ich przedsiębiorstwa jest zła.
Korzystny wpływ na sytuację polskich firm budowlanych wywarło m.in. członkostwo Polski w UE. Zdaniem 63% ankietowanych firm, było to posunięcie korzystne, jedynie 3% stwierdziło, że wejście Polski do UE odbiło się niekorzystnie na kondycji ich firmy. Raport pokazał także, że coraz więcej firm budowlanych prowadzi działalność poza granicami Polski – 57%, z czego 61% działa tylko na rynkach UE, 21% – w krajach Unii i w innych państwach, 18% – poza Unią. Najwięcej polskich firm budowlanych prowadzi działalność w Niemczech.
Firmy budowlane zapytano także o to, co w największym stopniu wpływa na sukces rynkowy w branży budowlanej i co przeszkadza w prowadzeniu działalności na polskim rynku. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że głównym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu są trwałe relacje ze zleceniodawcami (zdaniem 76% respondentów), prowadzenie różnych typów działalności jednocześnie (tak uważało 48%) oraz trwałe relacje z podwykonawcami (zdaniem 44%). Z kolei barierami utrudniającymi działalność są: wysokie koszty pracy i podatki – zdaniem 59%, zatory płatnicze – 56% oraz skomplikowane i często zmieniające się prawo – 46%.
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA