Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Kontynuując ideę spotkań dla różnych grup zawodowych działających w obrębie branży łazienkowej, Stowarzyszenie Łazienka zorganizowało tym razem konferencję przeznaczoną dla kierowników serwisu. Spotkanie, na które przybyło 34 uczestników z 23 firm odbyło się 14 października w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej, który był merytorycznym partnerem konferencji.

PRACOWNICY działów handlowych firm branży łazienkowej (w tym także tych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łazienka) z racji pełnionych obowiązków mają możliwość stosunkowo częstego spotykania się w swym gronie i wymiany opinii oraz dyskusji na temat najważniejszych problemów właściwych całej branży. Serwisanci z różnych firm branży łazienkowej jak dotąd nie mieli możliwości spotkania we własnym gronie. Właśnie wzajemne poznanie ludzi zajmujących się tymi samymi zagadnieniami w często bardzo konkurencyjnych firmach było jednym z głównych celów organizatora konferencji.
Wśród uczestników znaleźli się zarówno przedstawiciele potentatów polskiego rynku (Sanitec Koło, Cersanit, Roca, Armatura Kraków), jak też małych i średnich firm ukierunkowanych na import wyposażenia łazienkowego w jego szerokim znaczeniu. Jeśli chodzi o reprezentowane zawody, to wśród uczestników dominowali pracownicy serwisu (zarówno managerowie jak też zwykli serwisanci). Nie zabrakło także przedstawicieli działów zajmujących się kontrolą jakości oraz marketingiem. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych specjalnie na tę okazje trzech wykładach. Każdy z nich był zakończony ożywioną dyskusją, w trakcie której m.in. konfrontowano konieczność spełnienia skomplikowanych regulacji prawnych z polską rzeczywistością.
Jako pierwsza wystąpiła Agnieszka Karpeta – prawnik Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Tytuł jej wykładu brzmiał: „Gwarancja w świetle Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego”. Materia ta okazała się wyjątkowo interesująca dla uczestników. W przeprowadzonej po spotkaniu ankiecie ocenili oni to wystąpienie najwyżej – 4,10 punkta w 5-cio punktowej skali. Wykład miał formę podsumowania aktualnych przepisów dotyczących zarówno gwarancji, jak też odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Pomimo stosunkowo długiego czasu prelekcji (1,5 godziny) jak też dużej porcji pytań po nim – nie udało się wyczerpać tematu. W związku z tym przedstawiciel Stowarzyszenia Konsumentów zobowiązał się do odpowiedzi na nierozwiązane, a interesujące uczestników kwestie, w formie e-mailowej.
Drugim tematem wykładowym tego dnia był „Rynek wyrobów budowlanych – normy zharmonizowane”. Poprowadził go Sebastian Wall z ITB. W trakcie wystąpienia poruszone zostały między innymi następujące kwestie: aktualne regulacje dotyczące podstaw harmonizacji technicznej, specyfiki dyrektywy 89/106/EWG, specyfikacji technicznych zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG, zakresu prac CEN, zakresu prac EOTA, warunków funkcjonowania jednolitego rynku wyrobów budowlanych, oznakowania CE. Proces powstawania tych dokumentów w strukturach tak unijnych jak też poszczególnych krajów członkowskich nie okazał się szczególnie łatwą w przyswojeniu materią (stąd może średnia ocena wystawiona przez uczestników – 2,9 punktu). Jak się okazało, w części firm tymi zagadnieniami zajmują się zupełnie inne działy, a serwis oraz kontrola jakości nie mają z tym na co dzień do czynienia. Oczywiście znalazły się osoby, które w ankiecie stwierdziły, że tematyka ta powinna być poruszona znacznie szerzej – najlepiej na zupełnie odrębnym spotkaniu.
Konferencję zakończyła prelekcja Daniela Kuzaka, pracownika Zakładu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych. Jego wykład zatytułowany „Badania i opinie w Laboratorium Instalacji Sanitarnych” przedstawił zakres badań, którymi zajmuje się ta instytucja. Podzielił się on również z uczestnikami swoimi doświadczeniami wynikającymi zarówno z prac laboratoryjnych, jak też ekspertyz przeprowadzanych w terenie. Wykład uzupełniony ciekawym materiałem zdjęciowym podobał się uczestnikom (ocena 3,8 punktu). W ankietach pojawiły się propozycje kontynuacji tych zagadnień omawianych już na przykładach laboratoriów poszczególnych producentów, bądź też case study jakiegoś konkretnego przypadku ćwiczonego podczas warsztatów.
Jak można się było przekonać, potrzeby i oczekiwania tej grupy zawodowej są bardzo rozległe. Czuje ona potrzebę wymiany informacji z kolegami z branży oraz ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Specjaliści ci jednak są przyzwyczajeni do bardziej praktycznych form pozyskiwania wiedzy i rozwiązywania problemów. Stawia to przed organizatorem kolejnego spotkania wysoko zawieszoną poprzeczkę, ale jak twierdzą przedstawiciele Stowarzyszenia Łazienka – nie jest to bariera nie do pokonania.
OPR. AT

KOMENTARZE UCZESTNIKÓW
Jadwiga Sikora, kierownik działu kontroli wewnętrznej, pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania jakością w firmie Armatura Kraków S.A.

Zagadnieniami, które zostały poruszone w trakcie spotkania zajmujemy się praktycznie na co dzień. Z drugiej jednak strony, w dziedzinie tej wiele się zmienia i nie zawsze można być na bieżąco. Podane w tak zwięzły i kompleksowy sposób informacje pozwalają na dodatkowe usystematyzowanie, zweryfikowanie i uzupełnienie już posiadanej wiedzy, tym bardziej, że np. dyrektywa budowlana, nie jest do końca zdefiniowana i wdrożona. Na niektóre wyroby armatury sanitarnej nie są przygotowane normy zharmonizowane w języku polskim.
Z racji pełnionych obowiązków dosyć często przychodzi mi odpowiadać na złożone pytania naszych klientów, na które nie zawsze można odpowiedzieć w sposób jednoznaczny „tak” lub „nie”. Zdarza się, że udzielenie odpowiedzi wymaga fachowej, prawniczej porady.
Oczywiście formuła takich spotkań może być udoskonalona – mam tu na myśli położenie jeszcze większego nacisku na dyskusję pomiędzy wszystkimi uczestnikami konferencji (każdy ma własne, praktyczne doświadczenia). Moim zdaniem warto byłoby zebrać wśród uczestników konferencji pytania odnośnie interesujących zagadnień i przekazać je (z odpowiednim wyprzedzeniem) poszczególnym prelegentom. W ten sposób konferencje w jeszcze większym stopniu mogłyby przyczynić się do rozwiązywania konkretnych problemów w firmach związanych z certyfikacją, systemami oceny zgodności, badaniem typu (udziałem jednostek certyfikowanych), kontrolą jakości, serwisem, znakiem CE, odpowiedzialnością prawną producenta i sprzedawcy za wyrób itp.

Paweł Suliński, kierownik działu serwisu w firmie Sanplast
O ile do merytorycznych kwestii poruszanych w trakcie spotkania nie mogło być zastrzeżeń, o tyle dało się odczuć brak czasu na wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy jego uczestnikami. W trakcie konferencji poruszono bardzo ważne zagadnienia z punktu widzenia naszych firm, dlatego też cennym uzupełnieniem porządku dnia mogłyby być np. dyskusje panelowe. Myślę, że przy okazji przyszłych spotkań warto pomyśleć o tego typu formie wymiany opinii, nawet za cenę ograniczenia liczby dyskutowanych zagadnień, referatów itp.

KOMENTARZ ORGANIZATORA
Robert Sieńko, dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia Łazienka
Tematykę konferencji ustaliliśmy odpowiednio wcześniej wspólnie z przedstawicielami działów serwisowych firm członkowskich naszego Stowarzyszenia. Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, iż sam pomysł jego organizacji był bardzo trafny, i że idea takich spotkań powinna znaleźć swą kontynuację w przyszłości. Zdecydowana większość gości opowiedziała się nawet za ich organizacją dwa razy do roku. Warunkiem niezbędnym jest jednak położenie większego nacisku na interakcje uczestników. Więcej czasu na dyskusję i praktyczne warsztaty – tak można by było podsumować oczekiwania co do kolejnych edycji. Wśród sugerowanych tematów, które można by poruszyć w przyszłości znalazły się: modelowa konstrukcja działania serwisu firmowego; najnowsze trendy technologiczne w branży łazienkowej; zmiany w prawie budowlanym oraz omówienie rynku instalatorskiego w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA