Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

8 grudnia ub. roku w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona bieżącej sytuacji w zakresie rozwiązań legislacyjnych związanych z wysokością stawek podatku VAT na materiały budowlane.

Gospodarzami spotkania zorganizowanego przez Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa byli Ryszard Kowalski, prezes ZP-PMdB oraz Marek Kukuryka, prezes zarządu Sanitec Koło.

W trakcie konferencji po raz kolejny wyrażono konieczność stworzenia rozwiązań w zakresie minimalizacji niekorzystnych dla branży skutków przewidywanego na przyszły rok podniesienia do 22 proc. stawki podatku VAT na materiały budowlane. Przedstawiono m.in. projekt poprawek do projektu ustawy o podatku od towarów i usług, ukierunkowany na zagadnienie określenia definicji budownictwa społecznego. Rozwiązanie to umożliwiałoby utrzymywanie obniżonych stawek VAT na elementy składowe, czyli tereny i materiały wykorzystywane w trakcie inwestycji objętych wspomnianą definicją, zachowując jednocześnie porządek prawny Unii Europejskiej.

Projekt ten wykorzystuje przewidzianą Dyrektywą VI UE możliwość dokonania narodowej definicji budownictwa mieszkaniowego realizowanego w ramach programu społecznego i określenia składowych elementów tego budownictwa. Zgodność takiej koncepcji z prawem unijnym w piśmie do Ministra Gospodarki potwierdził Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

W trakcie spotkania wyrażono również stanowisko środowiska producentów materiałów dla budownictwa, które oczekuje dookreślenia rzeczywistego stanowiska rządu w sprawie ostatecznych rozwiązań w kwestii wysokości stawek podatku VAT związanych z szeroko pojętym budownictwem oraz przedstawienia konkretnych propozycji w tym zakresie (które obecnie praktycznie nie istnieją, czego przykładem mogą być np. ponadpółroczne próby przygotowania ustawy o zwrocie podatku VAT). Sytuacja taka skutkuje bardzo szkodliwą niepewnością powodującą poważne zawirowania na rynku i utrudniającą racjonalne planowanie w zakresie przyszłorocznej działalności producentów materiałów dla budownictwa.

Konferencja zbiegła się w czasie z posiedzeniem sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W trakcie obrad Komisji proponowane poprawki zostały odrzucone. Przedstawiciele ZP-PMdB powołując się na potencjalne znaczenie wspomnianych regulacji zapowiadają powtórne przedłożenie poprawek pod głosowanie w Komisji.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA