Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Od stycznia do października bieżącego roku liczba pozwoleń na budowę osiągnęła rekordowy poziom ponad 200 tysięcy mieszkań. Również liczba rozpoczętych budów w budownictwie mieszkaniowym - ponad 158 tysięcy mieszkań - osiągnęła poziom nienotowany od lat. Za dziesięć miesięcy bieżącego roku udzielono o 50,1% więcej pozwoleń na budowę mieszkań i rozpoczęto budowę większej liczby mieszkań (o +36,8%) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
W październiku bieżącego roku nastąpił wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych w porównaniu do ubiegłego roku (odpowiednio 9130 i 7111 domów jednorodzinnych). Wskaźnik tego wzrostu wyniósł +28,4%. Liczba rozpoczętych budów - 8377 domów jednorodzinnych - była wyższa aż o 41,1% w stosunku do października ubiegłego roku. Również w segmencie budownictwa wielorodzinnego zarówno liczba rozpoczynanych budów - 14544 mieszkania, jak i udzielonych pozwoleń na budowę mieszkań - 9173 - była jeszcze wyższa niż we wrześniu br. Wskaźniki te ponownie uzyskały najwyższą miesięczną wartość notowaną w latach 2003 – 2007.
Z drugiej strony istnieją przeszkody rozwoju rynku w segmencie budownictwa niemieszkaniowego. Brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, która weszła w życie 18 września br., uniemożliwia podjęcie działań inwestorom, którzy planowali rozpoczęcie budowy nowych inwestycji.
Przesunięcie w czasie rozpoczęcia nowych inwestycji jest jedną z przyczyn mających wpływ na aktualnie obserwowany spadek popytu na materiały budowlane. Kolejną jest realizacja inwestycji z materiałów zakupionych przez hurtownie materiałów budowlanych w poprzednich miesiącach.
Dobrym prognostykiem dotyczącym popytu na materiały budowlane na przyszłe miesiące jest fakt, że liczba rozpoczętych budów stanowi zaledwie 67% liczby udzielonych w tym roku pozwoleń w przypadku budownictwa wielorodzinnego i 88% w przypadku budownictwa jednorodzinnego (rok wcześniej było to odpowiednio 75% i 95%). Oznacza to, że z ogólnej liczby udzielonych pozwoleń na rozpoczęcie czeka ca 37 tysięcy mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i ca 11 tysięcy domów w budownictwie jednorodzinnym.
Zagrożenie realizacji tych planów stanowi kurczący się zasób środków finansowych, zarówno ze strony prywatnych inwestorów - płace rosły wolniej niż ceny mieszkań, a dodatkowo od października br. zaczęły drożeć kredyty hipoteczne, jak i deweloperów, którzy w związku ze znacznym wzrostem cen działek budowlanych zaczynają mieć problemy z nabywaniem gruntów pod nowe inwestycje. Dużym utrudnieniem jest również ciągle zbyt mała liczba fachowych wykonawców, wynikająca z emigracji polskich pracowników na budowy w innych krajach. Pomimo tych zagrożeń prognozy na przyszły rok są optymistyczne. Bazując na przytoczonych powyżej danych, można prognozować zwiększoną aktywność inwestorów już od początku wiosny przyszłego roku.
źródło: Xella Polska Sp. z o.o. 
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA