Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Spółka Cywilna Therm-Instal wpisana została do ewidencji działalności gospodarczej w październiku 1991 r. Obecnie stanowi znakomity przykład firmy średniej wielkości, która powstała w warunkach dynamicznie zmieniającej się branży grzewczej i sanitarnej.

ZMIANY te zostały zauważone i właściwie wykorzystane przez założycieli Therm-Instalu - Bogdana Michonia i Ryszarda Zubiela. Nakreślili oni profil działalności firmy jako inżynierskiej, obsługującej kompleksowo klientów - od doradztwa technicznego, poprzez projektowanie, wykonawstwo i serwis. Pierwszym i jedynym wówczas (do 1992 roku) pracownikiem firmy był Paweł Zubiel - obecny współwłaściciel. Spółka od początku swego istnienia oparta jest w całości o kapitał polski.

- Postawiliśmy na kompleksową i profesjonalną obsługę klientów, którzy zawsze mogli liczyć na fachową informację techniczną, doradztwo techniczne i handlowe. Zapewnia to młody, ambitny zespół specjalistów technicznych. Gwarantujemy także profesjonalne wykonanie i fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - wyjaśnia Ryszard Zubiel, prokurent Therm-Instal.

- Od początku działalności postawiliśmy na rzetelność i solidność kupiecką. Mamy pełne zaufanie naszych dostawców, których nie zawiedliśmy przez 13 lat działalności w zakresie terminowej płatności należności i wywiązywania się ze wszystkich ustaleń handlowych - dodaje Bogdan Michoń, współwłaściciel Therm-Instal.

HISTORIA. Początki działalności Therm-Instalu nie były jednak łatwe.

- Firma działała w Lipinach (gmina Nowosolna) odległych ponad 13 km od centrum Łodzi, co nie sprzyjało rozwojowi handlu. Stąd też w roku 1995 wynajęliśmy niewielki lokal handlowy w centrum Łodzi i to istotnie wpłynęło na rozwój firmy - mówi Paweł Zubiel, współwłaściciel Therm-Instal.

Od tego momentu poza handlem rozwinęło się wykonawstwo realizowane przez wyselekcjonowane zakłady instalacyjne we współpracy z Therm-Instalem. Rozwijał się również serwis firmowy Therm-Instalu (firma ma uprawnienia do serwisowania prawie wszystkich urządzeń przez siebie sprzedawanych). Podjęto też działania zmierzające do zmiany profilu działalności firmy w kierunku spółki inżynierskiej. Pierwszy krok stanowiła rozbudowa kadry technicznej i skoncentrowanie się na działalności techniczno-handlowej, co zdecydowanie podniosło poziom obsługi klientów.

W 1996 roku rozpoczęto budowę własnego obiektu przy ul. Kopcińskiego 41 w Łodzi, a w listopadzie 1997 r. do nowego obiektu z nowoczesną ekspozycją handlową i podręcznymi magazynami przeniesiono część handlowo-techniczną firmy. Pozwoliło to na dalszą rozbudowę kadry technicznej oraz w sposób istotny wpłynęło na jakość obsługi handlowej i warunków doradztwa technicznego. Działania te znalazły odbicie w wysokości obrotów osiąganych przez spółkę.

W roku 1998 przy zachowaniu struktury i charakteru firmy nastąpiła zmiana własnościowa - współwłaścicielem firmy został Paweł Zubiel. Po przeprowadzce do nowego obiektu w Łodzi rozszerzono działalność firmy o handel urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, wyposażeniem łazienek, instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i gazowymi.

W roku 2001 firma Therm-Instal nabyła w drodze przetargu budynek magazynowy po zlikwidowanym zakładzie Wifama przy ul. Piłsudskiego 143 w Łodzi. Po remoncie obiekt liczy 2 tys. m2 powierzchni składowania oraz pomieszczenia biurowe. Przeniesiona tam została także siedziba firmy.

W latach 2001-2002 w sposób zasadniczy uległa zmianie organizacja firmy. Sprzedaż prowadzona jest obecnie nie tylko w pawilonie handlowym przy ul. Kopcińskiego, ale także bezpośrednio w siedzibie firmy z magazynów głównych.

Znacznemu rozwojowi uległa komputeryzacja firmy Therm-Instal. Siedziba spółki i centrum logistyczne mieszczące się przy ul. Piłsudskiego 143 połączone są z pawilonem handlowym stałym łączem zapewniającym ciągłość przepływu danych w trybie on-line. Dzięki temu wszelkie operacje wykonane w jednym miejscu są od razu \"widoczne\" w pozostałych oddziałach firmy, bez potrzeby późniejszej replikacji danych. Wdrożono również oprogramowanie CRM do zarządzania relacjami z klientami, co znacznie wpłynęło na usprawnienie obsługi klienta. Zasadnicze zasługi w tym zakresie położył dyrektor Rafał Teodorczyk oraz dział marketingu.

STAN OBECNY FIRMY. W 2001 r. nastąpiła zmiana statusu prawnego firmy. Od tego czasu Therm-Instal działa jako Spółka Jawna Bogdana Michonia i Pawła Zubiela; jest firmą handlowo-usługową o charakterze inżynierskim. Zarząd firmy stanowią właściciele, a funkcję dyrektora pełni Rafał Teodorczyk. Spółka zatrudnia łącznie 30 osób. Struktura spółki oparta jest na pięciu działach: finansowo-administracyjnym, handlowym, technicznym, dziale marketingu oraz dziale serwisu.

Wśród dostawców artykułów sanitarnych dystrybuowanych przez Therm-Instal znajdują się m. in. Koło, Oras, Geberit, Monkiewicz, Purmo, Instal-Projekt, Enix, Franke, Hansgrohe, Aqua Filter oraz Epuro. Firma od początku opiera jednak swą działalność przede wszystkim o szeroką współpracę z wszystkimi znaczącymi producentami kotłów grzewczych z kraju i z zagranicy. Do podstawowych dostawców kotłów należą takie firmy jak Vaillant, Immergas, Viessmann, Junkers, Buderus, Fabryka Kotłów \"Fako\" Rumia.

- Mimo nacisku wielu dostawców utrzymaliśmy taką politykę wychodząc z założenia, że klient powinien mieć możliwość wyboru, a szeroki asortyment kotłów pozwala na właściwy dobór urządzenia dla specyficznych niejednokrotnie potrzeb danego klienta, jak też jego możliwości finansowych - mówi Paweł Zubiel, współwłaściciel Therm-Instal.

THERM-INSTAL NA RYNKU. Działania firmy Therm-Instal w zakresie handlu obejmują głównie makroregion łódzki, natomiast w zakresie usług spółka realizuje inwestycje na obszarze całego kraju. Spółka wielokrotnie była inicjatorem i organizatorem szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez poszczególne firmy i adresowanych do projektantów (z którymi współpracuje Therm-Instal) oraz instalatorów (około 100 zakładów). Therm-Instal posiada udzielone przez większość producentów kotłów, palników i automatyki autoryzacje do sprzedaży i serwisowania ich urządzeń.

Spółka we współpracy z dostawcami prowadzi także adresowane do klientów indywidualnych akcje promocyjne poszczególnych wyrobów lub pakietów (np. kocioł, palnik, zbiornik oleju, grzejniki). Instalatorzy korzystający z oferty Therm-Instalu dokonują zakupów produktów po cenach hurtowych. Jednocześnie oferowana jest im także pomoc w obsłudze technicznej realizowanych przez nich instalacji (np. serwis urządzeń grzewczych).

Dbałość o relacje z dostawcami i klientami Therm-Instalu przejawia się również w organizacji dorocznych rodzinnych pikników. Firma zaprasza na nie głównie swoich stałych odbiorców. Częściowe finansowanie i fundowane nagrody zapewniają główni dostawcy Therm-Instalu, dla których jest to bardzo skuteczna forma reklamy docierającej bezpośrednio do instalatorów.

- Pikniki mają ogromne znaczenie dla integracji naszych odbiorców z firmą. Z roku na rok liczba uczestników rośnie - od ok. 250 osób w roku 2001 do blisko 1400 osób w roku bieżącym - mówi Bartosz Teodorczyk, koordynator ds. marketingu Therm-Instal.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Działalność firmy w części handlowej opiera się w dużej mierze na zaopatrywaniu instalatorów w urządzenia i materiały dla instalacji grzewczych, sanitarnych i gazowych. Ambicją właścicieli Therm-Instalu jest dążenie do tego, by instalator korzystając z usług firmy mógł się zaopatrzyć we wszystkie potrzebne mu do pracy materiały. Wymaga to bardzo dużego asortymentu artykułów handlowych, jednak hamulcem przed wprowadzaniem następnych artykułów jest ciągle za mała w stosunku do potrzeb powierzchnia magazynowa. W związku z powyższym firma planuje rozbudowę bazy magazynowej w roku 2004 o dalsze 600 m2.

- W zakresie organizacji przewidujemy natomiast wydzielenie jako odrębnej spółki serwisu. W planach rozwojowych firmy zakładamy, że utrzymujący się wzrost gospodarczy w kraju przełoży się na rozwój inwestycji, szczególnie w sferze małych i średnich przedsiębiorstw. Niewątpliwie wpłynie to na rozwój budownictwa przemysłowego, a co za tym idzie także na wzrost obrotów i wzrost zapotrzebowania na usługi naszej firmy - mówi Bogdan Micho.

KATARZYNA ZACHAREWICZ

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA