Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
3 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi (PO KL). Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego, poinformowała m.in. o dodatkowych środkach, które zostaną przeznaczone na realizację PO KL. Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, których celem strategicznym jest przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. W pierwotnym założeniu ogólna suma środków dla Programu wynosiła ponad 8 mld euro, ostatecznie została uzupełniona o dodatkowe środki wynikające z indeksacji cen.
– W tej chwili budżet Programu to ponad 9,7 mld euro wkładu z Europejskiego Funduszu Społecznego, co daje 14,4% wszystkich środków, jakie mamy w perspektywie finansowej 2007-2013 – poinformowała minister Grażyna Gęsicka.
Pieniądze te są przeznaczone m.in. na wszelkiego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników czy potencjalnych pracowników wchodzących na rynek pracy. Do końca listopada projekt PO KL miał trafić pod obrady Rady Ministrów i po jego przyjęciu rozpocząć się miał proces negocjacji z Komisją Europejską. Ostateczne zatwierdzenie wszystkich Programów Operacyjnych przez Komisję Europejską nastąpi do końca marca 2007 r.
PO KL będzie realizował cel wzrostu zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. W ramach Programu 70% środków zostanie przeznaczonych na wsparcie regionów, zaś pozostałe 30% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy. Z dodatkowego wsparcia skorzysta m.in. młodzież.
200 mln euro zostanie przeznaczonych na wzmocnienie szans młodzieży na rynku pracy, zatrudniania absolwentów i in.
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA