Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

Rynkowi wyrobów budowlanych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej poświęcone było seminarium zorganizowane prze Instytut Techniki Budowlanej podczas targów Budma.

Seminarium odbyło się na trzy miesiące przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, czyli w czasie, gdy przygotowania polskiego budownictwa do nowej sytuacji powinny dobiegać już końca. Tymczasem, jak podkreślano na spotkaniu, rozwiązania wymagają jeszcze trzy dość istotne problemy, które umożliwią funkcjonowanie polskiego przemysłu na wspólnym rynku unijnym.

Po pierwsze wskazywano na konieczność efektywnego uczestniczenia władz rządowych lub upoważnionych jednostek w pracach odpowiednich organów Komisji Europejskiej. Duże znaczenie będzie miał udział w Stałym Komitecie Budownictwa (Standing Committee on Construction), który podejmuje decyzje dotyczące wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ważną sprawą, o której jedynie wspomniano podczas seminarium jest także doprowadzenie do notyfikacji polskich jednostek certyfikujących wyroby budowlane oraz laboratoriów badawczych, dzięki czemu jednostki te będą mogły wykonywać czynności określone w procedurach zgodności wyrobów, warunkujących wprowadzenie polskich wyrobów do obrotu.

Trzecim problemem, któremu poświęcono najwięcej miejsca, jest zakończenie prac związanych z dostosowaniem polskich norm do wymogów Unii Europejskiej. W Polsce kwestie dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania ich w budownictwie reguluje Prawo budowlane. Jednak ostatnio pojawił się pogląd, że z uwagi na konieczność stworzenia specjalnego systemu kontroli rynku wyrobów budowlanych wszelkie zagadnienia związane z oceną zgodności wyrobów i kontrolą rynku zostały objęte jedną ustawą. Taka ustawa odpowiadająca uregulowaniom unijnym powinna zostać wprowadzona przed 1 maja br., czyli przed przystąpieniem Polski do UE.

Podczas seminarium ITB wręczył kilku firmom certyfikaty zgodności. Atlas otrzymał dowolny certyfikat zakładowej kontroli produkcji potwierdzający zgodność z wymaganiami zharmonizowanej normy europejskiej.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA