Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Wywiad z Robertem Sieńko, prezesem Stowarzyszenia Łazienka

REKLAMA

Pod koniec maja br. walne zgromadzenie Stowarzyszenia Łazienka wybrało swój nowy zarząd. Na jego czele stanął Robert Sieńko. Razem z nim w funkcji wiceprezesów w zarządzie znaleźli się Mirosław Szymczak oraz Michał Szydłowski. Z nowym prezesem Stowarzyszenia Łazienka rozmawiamy o planach tej organizacji na najbliższe miesiące.

– Jest Pan związany ze Stowarzyszeniem Łazienka od 2001 r. Od tego czasu niezmiennie pełnił Pan w nim funkcję dyrektora biura zarządu. Do tej pory stanowisko prezesa Stowarzyszenia pełniła osoba reprezentująca jedną ze zrzeszonych firm, wybierana na okres 2 lat. Czy może Pan opowiedzieć o kulisach swojej nominacji i wyborze na stanowisko prezesa?
Sposób funkcjonowania Stowarzyszenia Łazienka ewaluował w ciągu dziesięciu lat istnienia naszej organizacji. Obecne oczekiwania branży wobec nas są trochę inne niż na początku. Stąd też sposób zarządzania musiał ulec zmianie. Moją kandydaturę zgłosił ustępujący zarząd, gdyż w pełni zdawał on sobie sprawę z aktualnej specyfiki pracy w Stowarzyszeniu. Członkowie Stowarzyszenia którzy na co dzień pracują w firmach łazienkowych są naprawdę bardzo zajęci. Dlatego też naturalnym wyborem wydawało się powierzenie zarządzania osobie „z zewnątrz”. Nie zerwaliśmy natomiast zupełnie z tradycją – wiceprezesami zostali koledzy z firm z branży: Mirosław Szymczak (na co dzień wiceprezes Bisk S.A.) oraz Michał Szydłowski (na co dzień dyrektor handlowy w Sanplast S.A.)

– Czy nowy zarząd planuje wprowadzić zasadnicze zmiany w dotychczasowej formule działalności Stowarzyszenia? Zdarzało mi się słyszeć, że branża chciałaby od niego „więcej” – więcej jeżeli chodzi o wymierne efekty pracy i o działanie na rzecz całej branży. Z drugiej strony – organizowane przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Spotkanie Branży Łazienkowej zbiera niemalże wyłącznie pozytywne opinie.
Wydaje mi się, że ostatnie dwa lata naszej działalności wyraźnie wskazały na kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Stowarzyszenie zajmie się organizacją wydarzeń dla całej branży wyposażenia łazienkowego. Będziemy więc mieli kolejną odsłonę Ogólnopolskiego Spotkania Branży Łazienkowej oraz Spotkania Kierowników Serwisu. Nowością będzie konferencja dla działów marketingu i PR z naszego sektora. Podejmiemy też kolejną próbę wydania akademickiego podręcznika do projektowania łazienek.

Podczas majowej Konferencji Przemysłu Materiałów dla Budownictwa jedna z prezentacji dotyczyła konieczności zmiany Dyrektywy wprowadzającej oznaczenie CE do obrotu wyrobami budowlanymi. Głównym orędownikiem tych zmian i osobą, która czynnie uczestniczy w pracach jest prezes ZPPMdB, Ryszard Kowalski. Czy Stowarzyszenie, które od lat współpracuje z ZPPMdB będzie także uczestniczyło w pracach nad tymi zmianami?
Ryszardowi Kowalskiemu i jego organizacji bardzo potrzeba wsparcia ze strony całej branży. Działalność ZPPMdB jest bardzo pożyteczna. Między innymi dlatego zaangażowaliśmy się w pomoc przy organizacji Konferencji Przemysłu Materiałów dla Budownictwa. Będziemy też brali udział w jej kolejnej odsłonie w przyszłym roku. Nasza współpraca zarówno ze Związkiem, jak i Radą Wyrobów Budowlanych ma obecnie formę opiniotwórczą, tzn. projekty tworzone przez te dwie organizacje trafiają do nas tylko do oceny. Taka formuła jest jak najbardziej właściwa, gdyż Stowarzyszenie nie jest przygotowane organizacyjnie i finansowo do samodzielnej pracy w tych obszarach.

– Ponownie posłużę się doświadczeniem ostatniego Spotkania Branży. Zawarta w jego programie dyskusja panelowa na temat targów dla łazienki wykazała, że nasza branża takich targów potrzebuje. Przypomnę, że targi Aqua-San były efektem m.in. współpracy Stowarzyszenia Łazienka, jak i miesięcznika „Łazienka”. Czy Stowarzyszenie nie jest skłonne podjąć po raz kolejny wysiłku stworzenia platformy wystawienniczej dla naszej branży?
Na obecnym etapie zakończyliśmy jako Stowarzyszenie temat targów branżowych. Nasza wieloletnia aktywność na tym polu nie przyniosła niestety trwałego rezultatu. Jak się okazało, zbyt odmienne są interesy i oczekiwania poszczególnych działów naszej branży (wyposażenie łazienek, płytki, instalacje), a organizatorzy wystaw mają zbyt małą determinację, aby w temat ten zainwestować długoterminowo. Stąd też nie będziemy się mocno angażowali w żadne z przedsięwzięć, które odbędą się w przyszłym roku. Jedynym tematem, w którym być może zaznaczymy swoją obecność będą któreś z targów hotelarskich.

– Czy na walnych spotkaniach członków Stowarzyszenia rozmawiają Państwo o aktualnej sytuacji polskiej branży łazienkowej w związku z kryzysem gospodarczym? Czy może w związku z tym wewnątrz Stowarzyszenia pojawiają się pomysły działań przeciwko negatywnym wpływom kryzysu?
Oczywiście na naszych spotkaniach jest wiele dyskusji o aktualnej sytuacji gospodarczej. Ale w naszej branży „kryzys” dotyczy głównie eksportu. Na polskim rynku – wbrew pesymistycznym zapowiedziom – firmy na razie radzą sobie dobrze. Na rynki zagraniczne zaś zbytniego wpływu nie mamy. Możemy tylko mieć nadzieję, że już niedługo będzie lepiej.

– Jak będzie wyglądać Stowarzyszenie Łazienka za prezesury Roberta Sieńko?
No cóż... Aktualny zarząd miał wielu znamienitych poprzedników. Poprzedni prezesi byli bardzo silnymi i znaczącymi osobowościami dla całej branży. Myślę, że tym razem bardziej skupimy się na grze zespołowej.

ROZMAWIAŁA: MARTA MATRACKA

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŁAZIENKA
Robert Sieńko, prezes zarządu
Mirosław Szymczak (Bisk S.A.), wiceprezes zarządu
Michał Szydłowski (Sanplast S.A.), wiceprezes zarządu

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA