Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Firma Roca została organizatorem spotkania mającego na celu doskonalenie europejskich norm w branży łazienkowej. W dniach 22-23 września odbyło się w Warszawie posiedzenie Grupy Roboczej (CEN/TC 163/WG 03) przy Europejskim Komitecie Normalizacyjnym. Wzięli w nim udział członkowie instytutów badawczych i przedstawiciele branży łazienkowej z całej Europy. Celem spotkania było omówienie kwestii dotyczących norm na rynku wyposażenia łazienek i poprawa funkcjonalności urządzeń.
W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytutów badawczych z Francji, Holandii, Portugalii, Polski, a także członkowie stowarzyszeń branżowych z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wśród zaproszonych gości byli także producenci ceramiki sanitarnej z Polski, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Holandii, Czech, Bułgarii, Szwajcarii, Austrii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
W trakcie spotkania przedyskutowano możliwości harmonizacji kryteriów technicznych dla misek WC oraz zbiorników podtynkowych ze szczególnym uwzględnieniem zestawów do niskiej zabudowy. W Polsce obecnie obszar zbiorników podtynkowych nie jest objęty regulacjami normatywnymi. Omówiono nowelizację normy „EN 997 WC pans and WC suites with integral trap”, która obowiązuje obecnie w całej Europie. Projekt nowej normy zaostrza kryteria przy wprowadzaniu do obrotu misek WC oraz ogranicza napływ na rynek europejski produktów niskiej jakości. Norma ta należy do zbioru norm zharmonizowanych, a zatem umożliwia swobodny przepływ towarów na terenie EOG – Europejski Obszar Gospodarczy. Uczestnicy przeanalizowali również nowelizację normy „EN 31 Wash basins – Connecting dimensions” dotyczącą ustandaryzowania rozmiarów umywalek oraz określenia norm przyłączy.
Komitet techniczny został powołany w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego – nazwa zespołu: CEN/TC 163/WG 03 „Closet bowls, flushing cisterns, urinals, bidets and kitchen sinks”. Jego celem jest stanowienie i regulowanie norm rynku wyposażenia łazienek i poprawa jakości produktów. 
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA