Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Jak ekonomicznie i efektywnie magazynować towar.

REKLAMA

Inwestycje podejmowane przez producentów wyposażenia łazienek coraz częściej dotyczą nie tylko zwiększania mocy produkcyjnych czy podnoszenia jakości wytwarzanych produktów, ale również dostosowywania zaplecza logistycznego do aktualnego stanu i potrzeb rynku. 

Wyraźny rozwój sektora wyposażenia łazienek, jaki nastąpił w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat wymusił na producentach postęp w zakresie magazynowania produktów. Firmy zajmujące się produkcją baterii, ceramiki sanitarnej, urządzeń kąpielowych itp. korzystają ze standardowych rozwiązań oferowanych przez dostawców wyposażenia magazynowego (takich jak regały magazynowe, przenośniki rolkowe, taśmowe, wózki widłowe, pojemniki czy palety). Jednak w każdym przedsiębiorstwie ze względu na posiadany asortyment i indywidualną specyfikę programu magazynowania występują różne konfiguracje tego wyposażenia. Opracowanie optymalnych dla danego przedsiębiorstwa rozwiązań w zakresie przestrzeni magazynowej oraz technologii magazynowania nie jest wcale rzeczą prostą.

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB. Poszczególne firmy różnie radzą sobie z problemem magazynowania. Mniejsze przedsiębiorstwa zazwyczaj decydują się na częściowo zautomatyzowany system składowania zapasów, gdzie większość czynności wykonywana jest przez pracownika magazynu. W takim systemie obowiązuje zasada przypisania określonego asortymentu do miejsca (adresu magazynowego).
W przypadku większych przedsiębiorstw konieczne staje się wprowadzenie informatycznego wspomagania procesów magazynowania. Zazwyczaj producenci łączą tę inwestycję z rozbudową i unowocześnieniem dotychczasowej lub budową nowej bazy magazynowej. Niektórzy, jak np. Sanitec Koło, który przystąpił ostatnio do rozbudowy swojego Centrum Dystrybucji w Kole, decydują się skorzystać z pomocy specjalistów, profesjonalnie zajmujących się opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzeni magazynowej (Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu). Pomocna  może być też wizyta w kilku przedsiębiorstwach, które posiadają podobne rozwiązania, celem sprawdzenia ich zadowolenia z jakości realizacji projektu, funkcjonalności zaoferowanego rozwiązania, kosztu obsługi codziennej itp.
Postanowiliśmy prześledzić procesy magazynowania na przykładzie trzech firm – producentów wyposażenia łazienek.

REALIZACJE – ROCA. Roca Polska rozpoczyęła w ubiegłym roku budowę nowej hali wysokiego składowania.
– Powodem inwestycji było przede wszystkim podwojenie mocy produkcyjnych fabryki Roca w Gliwicach. Dotychczasowy magazyn projektowany był na potrzeby sygnalizowane przez rynek w początkach działalności grupy Roca w Polsce, czyli pod koniec lat 90. – mówi Jacek Różycki, dyrektor generalny Roca Polska. – Od tamtej pory popyt na nasze produkty, zarówno te importowane jak też wytwarzane w kraju, znacznie wzrósł. W rezultacie zaczęło brakować przestrzeni magazynowej. Z racji większego przepływu towarów potrzebne były także nowoczesne rozwiązania magazynowe.
Przygotowując projekt nowego magazynu w Gliwicach korzystano z dotychczasowych doświadczeń, rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w innych oddziałach grupy Roca. Priorytetem było maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej przy optymalizacji zatrudnienia i jak najmniejszym wysiłku pracownika.
Cały proces tworzenia nowego magazynu można podzielić na kilka, ściśle powiązanych ze sobą etapów – wyjaśnia Jacek Różycki. – Najpierw należało wybudować halę magazynową, następnie wyposażyć ją w regały oraz wydzielić wolne pola odkładcze, a wszystko powiązać z tworzonym specjalnie na potrzeby nowego magazynu systemem informatycznym. System ten musiał też być pomyślany w ten sposób, aby mógł współpracować z systemem stosowanym dotychczas w naszej firmie (stanowić moduł starego systemu). Nowy magazyn zamierzamy uruchomić do końca tego roku.
W magazynie składowane będą zarówno produkty akrylowe (wanny), jak też ceramika sanitarna i baterie. Żaden z tych produktów nie wymaga specjalnych, odmiennych warunków składowania. Przestrzeń magazynu nie jest więc podzielona asortymentowo, produkty nie są przyporządkowane do konkretnego miejsca. Kluczem do ich rozmieszczenia na półkach jest natomiast poziom rotacji danego towaru (ze względu na jego typ, kolor itp.). Produkty o szybszej rotacji umieszczane są bliżej wyjścia z magazynu, na niższych półkach. Te, które spędzają w magazynie więcej czasu składuje się w dalszych częściach i na wyższych półkach.
Wszystkim zarządza system informatyczny i to on stanowi klucz do zrozumienia procesu magazynowania. Każdy z wózków widłowych wyposażony jest w monitor połączony z centralnym systemem. Na podstawie przedstawionego kodu kreskowego produktu analizuje on „rotacyjność” określonego towaru (partii) przyjmowanego do magazynu oraz wolne miejsca na półkach i na tej podstawie stwierdza, gdzie należy umieścić dany produkt (przypisuje mu określony adres magazynowy). Podobnie rzecz odbywa się w przypadku wydawania towaru klientom. Pracownik zaopatrzony w list załadunkowy wprowadza kody potrzebnych mu produktów do systemu, a ten mówi mu, gdzie je znaleźć. Co więcej, system podaje od razu całą, optymalną ścieżkę załadunkową tak, aby pracownik przebył jak najkrótszą drogę kompletując zamówienie (najpierw pobierane są produkty leżące najdalej, następnie te bliżej wyjścia).
– Stosowanie nowoczesnych systemów komputerowych zarządzających procesami magazynowania pozwala nie tylko obniżyć koszty magazynowania, eliminuje też ewentualne błędy składowania – mówi Jacek Różycki. – Nowy pracownik podejmujący pracę w magazynie Roca nie będzie się musiał uczyć gdzie co leży. Wystarczy, że pozna działanie systemu komputerowego, a ten w każdej chwili poda mu aktualny adres poszukiwanego produktu.

REALIZACJE – OPOCZNO. Na usprawnienie zarządzania gospodarką magazynową zdecydował się również producent płytek ceramicznych – Opoczno SA, który wdrożył w tym celu zaawansowane rozwiązania SAP. Wdrożenie modułu WM systemu SAP w Opocznie SA zaowocowało stworzeniem kompleksowego rozwiązania wspierającego gospodarkę magazynową w magazynie wyrobów gotowych oraz sortowniach. Z pierwszych funkcji WM Opoczno zaczęło korzystać we wrześniu 2004 r., kolejne rozwiązania systemu były uruchamiane etapami.
– Przed uruchomieniem WM w SAP identyfikowaliśmy partie wyrobów wyłącznie po gatunku płytek – tłumaczy Piotr Żehaluk, dyrektor logistyki i planowania Opoczno SA. – Teraz możliwości są znacznie większe. Każda przyjęta do magazynu partia ma zapisaną w kodach kreskowych informację, jednoznacznie identyfikującą rodzaj produktu i numer zlecenia produkcyjnego. Kontrolujemy w SAP przemieszczanie się partii, precyzyjnie oznaczając wielkość i odcień wyprodukowanych płytek. Eliminuje to praktycznie do zera błędy typu dostarczenie do klienta płytek w odcieniu innym niż zamawiał podczas poprzedniej dostawy. Jak szczegółowa jest to wiedza? Przykładowo, szef zmiany w magazynie wyrobów gotowych może się dowiedzieć z systemu SAP, że partia przeznaczona dla danego odbiorcy, zgodna z jego zamówieniem z dnia 15 lipca, stoi przygotowana w alei 8 w centralnym magazynie wyrobów gotowych w zakładzie Mazowsze. Oczekiwany przez klienta termin dostawy: 17 lipca.
Najbardziej innowacyjne funkcje SAP zostały uruchomione w sortowni wyrobów gotowych Opoczno SA. Obecnie zarządzanie ruchem produktów odbywa się tam w pełni automatycznie, bez udziału człowieka.
Powyższe przykłady jak również plany kolejnych producentów odnośnie inwestycji w bazę magazynową świadczą jasno o tym, że w świadomości osób zarządzających firmą, nowoczesne zarządzanie gospodarką magazynową coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Podobnie jak szereg innych procesów zarządzania przedsiębiorstwem, może ono mieć istotny wpływ na wynik firmy i jej postrzeganie na rynku.
KATARZYNA ZACHAREWICZ
ZDJĘCIA: MARCIN ŁUKASZEWICZ I OPOCZNO SA

OKIEM EKSPERTA
Jacek Zając, starszy specjalista w Centrum Wiedzy Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Przy projektowaniu przestrzeni magazynowych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na funkcje, jakie ma pełnić projektowany magazyn w obsłudze łańcucha dostaw. Następnymi zagadnieniami, na które należy zwrócić uwagę są: warunki przechowalnicze, parametry jednostek ładunkowych oraz częstość i wielkość wydań. Jeżeli magazyn pełni wiele funkcji, znajduje się w nim dużo towarów o różnych gabarytach, a wielkość obrotu towarów w magazynie jest duża, wówczas warto zwrócić się o pomoc do firm specjalizujących się w projektowaniu rozwiązań technologiczno-organizacyjnych magazynów. Należy unikać wykonywania w pierwszej kolejności projektów budowlanych obiektu magazynowego, a następnie przystępować do dobierania wyposażenia magazynowo-transportowego.
Magazynowanie (składowanie) towarów wyposażenia łazienek, które są zarówno towarami o różnych gabarytach, jak i mają różną wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne wymaga zwrócenia uwagi na następujące zagadnienia: możliwość piętrzenia towarów, podatność na uszkodzenia, możliwość manipulacji towarami, szerokość dróg komunikacyjnych i operacyjnych, dopuszczalne przewisy towarów na paletowych jednostkach ładunkowych, luzy manipulacyjne w urządzeniach do składowania, swobodny dostęp do każdego towaru.
Dlatego też proponując technologię dla magazynu musimy występujące w obrocie towary podzielić na grupy towarowe, dla których należy przewidzieć odpowiednie technologie wynikające z uwarunkowań podanych powyżej.

 

REALIZACJE-DEANTE
Sylwester Janiak, szef bazy magazynowo transportowej Deante
Deante przyjęło strategię działania w logistycznym łańcuchu dystrybucji poprzez realizację zamówień i składowanie towarów w jednym magazynie centralnym, w Zgierzu k. Łodzi.
Składowanie polega na wydzieleniu stref składowania dla poszczególnych grup asortymentowych, w ramach tych grup następuje rozmieszczenie produktów. Zapasy w strefie składowania rozmieszczane są wg metody wolnych miejsc składowych, zaś w strefie kompletacji – metodą stałych miejsc składowych. Jest to spowodowane dużą różnorodnością asortymentu i zmienną wielkością popytu oraz zapasu. Towary składowane są na półkach do wysokości 2 m, w ilości, która powinna zaspokoić popyt 14-dniowy; powyżej tej wielkości produkty składowane są na paletowych jednostkach ładunkowych, odkładanych w gniazdach regałowych. W strefie kompletacji (ze względu na charakter składowania odbywa się ona na całej przestrzeni magazynowej Deante) towary składowane są na regałach półkowych wg grup asortymentowych, zaś w grupach wg częstości i ilości pobrań. Kompletacja zamówienia odbywa się w oparciu o zasadę „człowiek do materiału”. System komputerowy umożliwia zaplanowanie drogi operatora uwzględniając minimalizację czynności manipulacyjno-transportowych.
W najbliższym czasie zamierzamy podjąć się rozbudowy magazynu w Zgierzu, zwiększając powierzchnię wysokiego składowania z 2 do 3 tys. m2. Ciągłe inwestycje w infrastrukturę magazynową budują większe zaufanie odbiorców, ponieważ utrwalają świadomość, iż współpraca z Deante jest rozwijającym się długofalowym partnerstwem w biznesie.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA