Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Jak polskie toalety publiczne oceniają zagraniczni turyści?

REKLAMA

Toaleta2012.pl to kampania edukacyjna, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na standard i wyposażenie toalet dostępnych publicznie, w miejscach takich, jak hotele, restauracje, puby i dworce w kontekście przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący akcję w 2009 roku.

W ramach kampanii Toaleta2012.pl na przełomie września i października 2009 roku do akcji ruszyły Patrole Czystości - odwiedzające toalety, oceniające ich standard i przyznające odznaczenia „Czysta Toaleta\".
Głównym celem działań prowadzonych przez Patrole Czystości było monitorowanie przygotowań Polski do EURO 2012 w kontekście stanu i ilości toalet dostępnych dla kibiców i turystów zagranicznych, poszukiwanie pozytywnych przykładów toalet ogólnodostępnych w obiektach komercyjnych i publicznych w Polsce, edukowanie w zakresie standardów wyposażenia toalet, przekazywanie informacji zwrotnej w kwestii oceny stanu czystości i wyposażenia wizytowanej toalety osobie odpowiedzialnej za jej stan.
Dwuosobowe zespoły Patroli Czystości wyszły na ulice 6 polskich miast – Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Gdańska oraz Katowic i Chorzowa, w których mają się odbyć mistrzostwa Euro 2012. Odwiedzały publicznie dostępne toalety na dworcach, w restauracjach i barach, na stacjach benzynowych, w ośrodkach sportowych. Zawitały też do toalet miejskich. Wszędzie tam, gdzie mogą trafić kibice i turyści, którzy odwiedzą Polskę w związku z EURO 2012. Patrole oceniały standard czystości i wyposażenia toalet. Tym, które spełniają podstawowe wymogi, przyznawane było odznaczenie \"Czysta Toaleta\".

AUDYT CZYSTOŚCI. Ankieterzy w dwuosobowych zespołach ubrani w oznakowane kombinezony dokonywali odwiedzin w losowo wybranych obiektach publicznych i komercyjnych – restauracje, toalety publiczne, dworce kolejowe i autobusowe, lotniska, stacje benzynowe, obiekty sportowe, centra handlowe – w przypadku braku dostępu do toalety udawali się do najbliższej lokalizacji.
Stan czystości i wyposażenia toalety oceniany był zgodnie z elementami opisanymi w kwestionariuszu. Ankieter mógł przyznawać: punkty dodatnie, punkty ujemne lub zero za każdy oceniany element, a więc: oznakowanie, czystość (ładny zapach, czysto i posprzątane, zadbane wnętrze), wyposażenie (papier toaletowy, dozownik mydła, ręcznik w rolce/papierowy, odświeżacz powietrza, dezynfekcja deski sedesowej/pojemnik sanitarny), ocenę ogólną i punkty dodatkowe (armatura lub spłuczki bezdotykowe, dozowniki bezdotykowe, rozwiązania ekologiczne, przewijak dla dzieci, przyjazna dla niepełnosprawnych).
Łącznie odwiedzono 200 toalet w miejscach publicznych, z czego toalety w restauracjach stanowiły 45%, toalety publiczne – 23%, toalety na stacjach benzynowych – 13%, toalety na dworcach – 10%, toalety w ośrodkach sportowych – 5% oraz toalety na lotniskach – 4%.
Maksymalny wynik do otrzymania to 100 punktów. Wynik potrzebny dla otrzymania znaku „Czysta Toaleta” to 65 punktów. Dodatkowo wykonywane było zdjęcie dokumentujące wizytę, a na koniec przeprowadzana rozmowa podsumowująca audyt z osobą odpowiedzialną za czystość w monitorowanym obiekcie oraz pozostawiana kopia ankiety.

KRAKÓW NAJCZYSTSZY. Średnia wartość oceny punktowej toalet ogółem wynosi 65,9. Najlepiej zostały ocenione toalety w Krakowie, najgorzej we Wrocławiu.
Zdecydowana większość badanych toalet – 89% jest dobrze oznakowana. Najlepiej oznakowane są toalety na lotniskach – 100%, na stacjach benzynowych oraz toalety publiczne – 96%. Największa ilość słabo oznakowanych lub nie oznakowanych toalet jest w restauracjach.
W większości badanych toalet – 83% jest ładny zapach. Ładny zapach najczęściej występował w toaletach w restauracjach i na stacjach benzynowych. Brzydki - najczęściej w toaletach na dworcach i toaletach publicznych.
W zdecydowanej większość badanych toalet – 91% było bardzo czysto. Najczyściej było w toaletach w ośrodkach sportowych – 100% oraz w restauracjach – 97%. Najgorsza sytuacja była w toaletach na dworcach – 10% badanych toalet było bardzo brudnych oraz w toaletach publicznych – 9% bardzo brudnych. Zdecydowana większość toalet jest też wyposażona w papier toaletowy, kosz na śmieci i dozowniki mydła.
O wiele gorzej w polskich toaletach jest z pojemnikami sanitarnymi lub dodatkowymi koszami, które znajdowały się jedynie w 67 badanych toaletach, co stanowi 34% ogółu. Nakładki na deskę sedesową znajdowały się tylko w 6 badanych toaletach (3%). Armatura lub spłuczki bezdotykowe występowały tylko w 16% badanych toalet.
Rozwiązania ekologiczne występowały w 14% badanych toalet. Głównie było to automatycznie zapalane światło. Przewijak dla dzieci był dostępny tylko w 7% badanych toalet. Tylko 40% badanych toalet było przyjazne dla niepełnosprawnych.
Największą, maksymalną ilość punktów ogółem zdobyła toaleta w Restauracji „Milk&Co” w Krakowie, ul. Straszewskiego 17 - 100 punktów. W innych kategoriach najlepiej wypadły: Dworzec PKS Kraków - 75 pkt. i PKS Poznań - 75 pkt. (kat. Dworzec), Lotnisko Ławica Poznań – 80 pkt. (kat. Lotniska), ośrodek Warszawianka, Warszawa – 75 pkt. (kat. Ośrodki sportowe), stacja Orlen, Kraków, ul. Włóczków 3 – 90 pkt. (kat. Stacje paliw) oraz toaleta publiczna zlokalizowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – 95 pkt. (kat. Toalety publiczne).

JAK WIDZĄ NAS INNI? Wraz z TNS OBOP przeprowadzone zostały też badania opinii zagranicznych turystów o naszych toaletach „Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty”. Zostali oni zapytani o ich ocenę, oczekiwania wobec standardu toalet i porównanie do podobnych miejsc w krajach ich zamieszkania.
Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem wywiadów bezpośrednich przy użyciu ankiety papierowej. Przeprowadzono 200 wywiadów z obcokrajowcami, którzy odwiedzili Polskę w celach turystycznych i spędzili przynajmniej 2 noce w naszym kraju. Wywiady realizowano w dniach 21- 30 sierpnia 2009 w Warszawie na Rynku Starego Miasta oraz na Placu Zamkowym.
Blisko dwie trzecie (63%) badanych turystów zagranicznych zatrzymało się w Polsce w hotelu, niemal co piąty (22%) wybrał hostel/pensjonat, podobna grupa (21%) zatrzymała się u rodziny/znajomych.
64% pytanych oceniło standard toalety w miejscu zakwaterowania jako wysoki lub bardzo wysoki. Najwyżej ocenione zostały toalety w hotelach (77% ocen pozytywnych), najsłabiej na kempingach (28% ocen pozytywnych). W porównaniu do toalet w kraju zamieszkania turyści mieli uwagi do nieprzyjemnego zapachu, brudu, braku papieru toaletowego oraz pobierania opłat w toaletach w Polsce.
Poza miejscem zakwaterowania ponad trzy czwarte (77%) badanych turystów odwiedziło toalety w restauracjach, prawie połowa (48%) w pubach i kawiarniach, a około 40% korzystało z toalety publicznej oraz w centrach handlowych. Wśród nich najwyżej zostały ocenione toalety w restauracjach (56% ocen pozytywnych) i na lotnisku (53%), kolejne miejsca zajęły toalety w centrach handlowych oraz w pubach i kawiarniach (około 40% ocen wysokich i bardzo wysokich). Zdecydowanie najsłabiej wypadły toalety na dworcach autobusowych gdzie ponad połowa odwiedzających (58%) oceniła standard higieny i wyposażenia jako niski lub bardzo niski.
Jak wynika z powyższych badań w polskich toaletach publicznych z roku na rok rośnie standard czystości. Optymizmem napawa również dość pozytywna ocena, jaką wystawili nam zagraniczni turyści. Nie oznacza to wcale, że możemy z założonymi rękami czekać na EURO 2012. Jak pokazują wyniki badań jest sporo miejsc, w których czystość pozostawia wiele do życzenia. Najważniejsze, by dzięki takim kampaniom, jak Toaleta2012.pl rosła świadomość w zakresie czystości i wyposażenia toalet, a za tym podnosił się standard toalet publicznych.
WOJCIECH NAPORA


PODSUMOWANIE WYNIKÓW AKCJI \"POLSKIE TOALETY PUBLICZNE W OCZACH ZAGRANICZNEGO TURYSTY\"
- 6 na 10 badanych turystów nie dostrzega różnicy pomiędzy standardem toalet w Polsce,
a standardem w kraju, w którym mieszkają na stałe.
- Jeśli chodzi o poziom toalet bazy noclegowej w Polsce najlepiej wypadły hotele,
najsłabiej kempingi.
- Prawie dwie trzecie turystów zagranicznych spodziewało się takiego standardu toalet w
Polsce, jaki zastało podczas swojej wizyty.
- 20% badanych miało problemy ze znalezieniem toalety, a 4% nie znalazło toalety na
czas.
- Z pozytywnych cech polskich toalet turyści najczęściej wymieniają ich czystość, rzadziej
wspominają o ogólnie dobrym wrażeniu, dobrym wyposażeniu i miłym zapachu.
- Negatywnie zaskoczyły ich natomiast opłaty za korzystanie z toalet, brud, a także brak
papieru i nieprzyjemny zapach.
- W kontekście zbliżającego sie EURO 2012 prawie 60% turystów dostrzega konieczność
poprawy standardu toalet.


Arkadiusz Choczaj, kierownik marketingu CWS-boco Polska
W 2009 roku nasze działania nabrały tempa i rozmachu. Przede wszystkim udało nam się zaprosić do współpracy Generalny Inspektorat Sanitarny oraz międzynarodową organizację branżową ISSA. Konieczność podnoszenia standardów higieny i wyposażenia toalet może wydawać się tematem zabawnym, my jednak uważamy, że jest to poważny problem. Pozyskanie tak szanowanych partnerów pozwoliło nam wzmocnić ten przekaz i skuteczniej dotrzeć do mediów i ludzi.
W minionym roku zainicjowaliśmy też działania Patroli Czystości. Są to specjalne zespoły sprawdzające czystość toalet wszędzie tam, gdzie mogą trafić turyści i kibice mistrzostw EURO 2012. Te akcje chcemy rozwijać, szczególnie tam, gdzie sytuacja wymaga poprawy sytuacji – na dworcach kolejowych i autobusowych, w szaletach miejskich. Mamy nadzieję, że regularne sprawdzanie tych miejsc zdopinguje ich administratorów i właścicieli do wprowadzania koniecznych zmian.
Badania prowadzone w ramach kampanii Toaleta2012.pl pokazują, że większość toalet
w Polsce, z wyjątkiem wspomnianych dworców i miejskich przybytków, spełnia podstawowe standardy czystości i wyposażenia. Problemem okazuje się natomiast dostępność. Na ten aspekt powinniśmy zwracać szczególną uwagę w przyszłości. W przeciwnym razie tysiące kibiców może być zmuszonych do załatwiania swoich potrzeb w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Kolejny obszar, którym chcemy się zająć, to ekologia. O środowisko naturalne dbać można, a nawet trzeba (!), również w toalecie. Dlatego chcemy promować wszelkie rozwiązania prowadzące do ograniczenia zużycia detergentów, ręczników papierowych, energii elektrycznej i wody. Pokażmy, że jesteśmy nie tylko krajem czystym, ale również dbającym o środowisko.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA