Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

8 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami opowiedzieli się wszyscy parlamentarzyści. Sejm przyjął wszystkie poprawki. Są one wynikiem kompromisu z rządem, który nie popierał poselskiego projektu ustawy ze względu na duże wydatki z budżetu.
Ustawa ma zrekompensować inwestorom indywidualnym wzrost stawki VAT na materiały budowlane z 7 do 22%, który nastąpił 1 maja 2004 r. po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Posłowie zdecydowali, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2006 r. Umożliwi jednak odzyskanie pieniędzy wydanych po 1 maja 2004 r., gdy wzrosła stawka podatku na większość materiałów budowlanych. W myśl ustawy, niezależnie od wielkości budowanego mieszkania, będzie można starać się o zwrot tylko części VAT-u będącej równowartością średnich kosztów budowy mieszkania o powierzchni
70 m2.
Limit zwrotu ma wynieść 12,295 % równowartości średnich kosztów budowy 70 m2 mieszkania (dziś byłoby to nieco ponad 21,5 tys. zł) dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę oraz  12,295 % równowartości średnich kosztów budowy 30 m2. mieszkania (dziś ok. 9,2 tys. zł) dla remontów niewymagających pozwolenia. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22% stawką VAT dopiero od maja ub.r. Minister infrastruktury, w porozumieniu z ministrem finansów ogłosi ich wykaz w stosownym obwieszczeniu. Rekompensatę – choć mniejszą – mają dostać też ci, którzy korzystali do końca ubiegłego roku z odliczeń z tytułu ulgi budowlanej oraz skorzystają z podatkowej ulgi remontowej. O wypłacie i wysokości rekompensaty, która przysługiwałaby łącznie obojgu małżonkom, mają decydować naczelnicy urzędów skarbowych. Inwestorzy będą mogli występować o zwrot podatku VAT już w trakcie inwestycji, ale nie częściej niż raz w roku.
W momencie oddania bieżącego numeru „Łazienki” do druku Ustawa jeszcze nie zakończyła drogi legislacyjnej i oczekiwała trafienia do Senatu i podpisu Prezydenta. Wiele wskazuje na to, że jej ostateczny kształt może ulec zmianom – premier Marek Belka poinformował, że rząd będzie chciał podczas prac w Senacie dokonać poprawek Ustawy w kierunku „doprecyzowania prawa w celu ograniczenia potencjalnych nadużyć”. Jednocześnie minister gospodarki Jacek Piechota wyraził opinię, że jest duże prawdopodobieństwo prezydenckiego weta do ustawy. Według wiceministra finansów Jarosława Nenemana, skutki budżetowe rekompensat za wzrost podatku VAT na materiały budowlane wyniosą około 4 mld zł w okresie trzech lat, z czego około 1-2 mld zł przypadnie na 2006 rok.
(AT)

USTAWA A BRANŻA
Ustawa była bardzo oczekiwana przez całe środowisko producentów materiałów budowlanych. Jej wejście w życie może przełożyć się na wzrost popytu na tym rynku, determinowany względnie niższą ceną nabywanych materiałów, nawet jeśli odliczenia będą możliwe jedynie w przypadku wybranych grup produktów. Z ustawą duże nadzieje wiąże również sektor handlu, który w ciągu ostatniego roku doświadczył znacznego spadku obrotów.

 

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA