Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

19 września Sejm głosował nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Według nowych ustaleń, od 1 stycznia przyszłego roku ma zacząć obowiązywać 7% preferencyjna stawka podatku VAT na materiały budowlane objęte definicją budownictwa społecznego
Kwestia obciążenia materiałów budowlanych podatkiem od towarów i usług od ponad 3 lat była jedną z najważniejszych spraw, którymi interesowało się środowisko budowlane. Biorąc pod uwagę zawirowania polityczne mijającego lata, wspomniana nowelizacja została uchwalona praktycznie w ostatniej chwili. W wielu aspektach jej efektem jest utrzymanie status quo sprzed przystąpienia Polski do UE.
Według nowych ustaleń, od 1 stycznia przyszłego roku ma obowiązywać 7% preferencyjna stawka podatku VAT na materiały budowlane objęte definicją budownictwa społecznego. Zgodnie z nią, preferencyjną stawką podatku VAT objęte będą nowe mieszkania o powierzchni do 150 m2 oraz nowe domy jednorodzinne do 300 m2 kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Zadowolenia z wprowadzenia nowych przepisów nie kryją przedstawiciele firm handlowych zajmujących się dystrybucją wyrobów instalacyjnych i łazienkowych.
Ustawa bezterminowo przedłuża również możliwość odzyskania części VAT- u za materiały budowlane przez osoby budujące domy tzw. systemem gospodarczym. Zgodnie z obecnym stanem prawnym  o zwrot można się starać tylko do końca 2007 r. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7 i 22% za materiału kupione od 1 maja 2004 roku, na które po tej dacie podatek został zwiększony.
Posłowie odrzucili poprawkę Senatu wniesioną do projektu znowelizowanej ustawy o podatku VAT, która zakładała, że osoba budująca dom we własnym zakresie (tzw. systemem gospodarczym) mogłaby tylko raz w okresie obowiązywania ustawy, przy budowie tylko jednego domu, otrzymać zwrot części podatku VAT za zakupione do budowy materiały. Tymczasem ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm przewiduje odnawialny co 5 lat limit zwrotu podatku VAT.
Ustępujący Sejm zdecydował ponadto, że osoby remontujące mieszkania będą mogły korzystać z obniżonej, 7% stawki podatku VAT niezależnie od wartości materiałów zużytych do remontu. Zgodnie z odrzuconymi poprawkami Senatu wartość materiałów zużytych do remontu nie mogła przekroczyć 50% wartości całej usługi.
Już po przedłożeniu uchwalonej nowelizacji do podpisu Ustawy przez Prezydenta, swoje zastrzeżenia względem nowych regulacji wysunął Resort Finansów, według którego przyjęte regulacje zaowocują znacznym uszczupleniem wpływów budżetowych w najbliższym czasie. Według niego przyjęte rozwiązanie grozi zdublowaniem zwrotów różnicy pomiędzy obniżoną 7% stawką VAT, a stawką 22% na materiały budowlane.
Dotąd w okresie obowiązywania przepisów umożliwiających odzyskiwania nadpłacony VAT (czyli od stycznia 2006 roku do końca czerwca bieżącego roku) fiskus wypłacił niespełna 787,5 mln zł. Od stycznia przyszłego roku, kiedy ma zacząć obowiązywać znowelizowana ustawa, kwota ta - zdaniem szefowej resortu finansów Zyty Gilowskiej - może wzrosnąć nawet kilkakrotnie.
Ponadto pretensje pod adresem uchwalonych rozwiązań może zgłaszać również Bruksela, ponieważ zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów można jedynie rekompensować wydatki, nie zaś zwracać podatek.
JÓZEF WOJEWNIK


ULGA PODATKOWA - DOBRE ROZWIĄZANIE
Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa
Rozwiązanie przyjęte przez Parlament w sprawie obciążeń podatkowych budownictwa mieszkaniowego, dotyczące zarówno budowy, remontów wykonywanych przez firmy, jak realizacji przedsięwzięć mieszkaniowych metodą gospodarczą są dobre i powinny obowiązywać przez wiele lat, a przynajmniej dopóty, dopóki relacja dochodów społeczeństwa do kosztów budownictwa nie ulegnie istotnej poprawie. Można jedynie ubolewać, że decyzja Parlamentu została podjęta tak późno. Stabilizacja rynku mogłaby nastąpić zdecydowanie wcześniej, a warto pamiętać, że znaczne wahania cen, których doświadczył polski rynek nie służyły ani inwestorom, ani producentom materiałów budowlanych. Dobre są też rozwiązania wspierające budowy i remonty metodą gospodarczą, bowiem w Polsce prawie 50% nowych mieszkań i ok. 70% remontów dokonywanych jest w ten sposób metodą gospodarczą. Zaskoczenie budzi fakt, iż posłowie PIS-u optowali za gorszymi z punktu widzenia obywateli rozwiązaniami stojącymi w sprzeczności z programem 3 milionów mieszkań. Mam jednak nadzieję, że ten opór partii rządzącej nie przełoży się na zawetowanie ustawy przez  Pana Prezydenta.

Aneta Raczek, dyrektor generalny, członek zarządu firmy Ferro
Mamy nadzieję, że ustawa ta przyczyni się do utrzymania pozytywnego trendu w branży budowlanej i dalszego jej rozwoju. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało skorzystać z ulgi i będzie to jednym z argumentów \"za\" dotyczącym zakupu mieszkania lub budowy domu. Dla konsumentów oznacza to tańsze mieszkanie lub dom o ok. 13%, dla branży budowlanej oznacza to szansę dalszego rozwoju sprzedaży. Niestety producenci armatury łazienkowej będą musieli na efekty tej zmiany poczekać najdłużej, oni dostarczają swoje produkty w ostatniej fazie inwestycji i korzystają z tzw. \"boomu\" budowlanego z pewnym opóźnieniem.
Należy zdawać sobie przy tym sprawę, że przyjęte przez ustępujący Sejm rozwiązanie nie jest dane raz na zawsze, i że przyszłość może przynieść istotne zmiany w tej sferze.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA