Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

U C Z E L N I E

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego, ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa, tel./fax (0-22) 628 16 23, e-mail: wwp@asp.waw.pl
Akademia sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków, tel. (0-12) 421 31 45, fax (0-12) 422 34 44, e-mail: zeginals@cyf-kr.edu.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie/Filia w Katowicach, Wydział Grafiki, ul. Raciborska 37, 40-075 Katowice, tel. (0-32) 251 69 89, tel./fax (0-32) 251 89 67 w. 35
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, tel. (0-58) 301 28 01 w. 16, fax (0-58) 301 22 00, e-mail: office@asp.gda.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Form Przemysłowych, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel. (0-42) 656 10 56 w. 150, 151, fax (0-42) 656 21 92, e-mail: shlm17@interia.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, ul. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, tel. (0-61) 855 25 21 w. 348, fax (0-61) 852 23 09
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Architektury i Wzornictwa Przemysłowego, Plac Polski 3 / 4, 50-156 Wrocław, tel. (0-71) 343 80 31, tel./fax (0-71) 343 15 58, e-mail: info@cybis.asp.wroc.pl
Emily Carr Institute of Art and Design, 1399 Johnston Street, Vancouver, BC, Canada V6H 3R9, tel: (604) 844 3800, fax: (604) 844 3801, www.eciad.bc.ca/eciadMain
      

I N S T Y T U C J E

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 30-059 Kraków, ul. Mickiewicza 30, tel. (012) 617 22 34 - sekretariat, fax (012() 633 15 93

Biuro ds. certyfikacji systemów jakości
: tel. (022) 647 05 96, fax (022) 647 08 41, e-mail:cert.sys@pcbc.gov.pl, www.pcbc.gov.pl

Business Centre Club
, 00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 2, tel. (022) 625 30 37, 825 96 04, fax (022) 621 84 20, www.bccnet.com.pl

Centralny Ośrodek Badawczo-Rrozwojowy \"INSTAL\"
, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, tel. (022) 843 71 57 - dyrektor, fax (022) 843 71 65, e-mail: instal@ciim.pl

I.C.E. Włoski Instytut Handlu Zagranicznego
, Marszałkowska 72, 00-545 Warszawa, tel. (022) 628 02 43, fax (022) 628 06 00, e-mail: ice@ice.pl

Instytut Szkła i Ceramiki
, 02-676 warszawa, ul. Postępu 9, tel. (022) 843 74 21 do 26 - centrala, fax (022) 843 17 89, e-mail: home@ceram.isc.ispan.edu.pl, www.isc.com.pl

Instytut Techniki Budowlanej
, Zakład Aprobat Technicznych, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (022) 825 04 71 - centrala, (022) 825 86 53 - kierownik, fax (022) 825 52 86

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
, ul. Świętojerska 5/7, tel. (022) 831 22 21 - centala, fax (022) 831 64 78

Krajowa Izba Gospodarcza
, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, tel (022) 630 96 00, fax (022) 827 46 73, e-mail: kig@kig.pl, www.kig.pl

Ministerstwo Gospodarki
, Departament Rozwoju Regionalnego, (sprawy Specjalnych Stref Ekonomicznych), ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa, tel. (022) 693 55 93

Państwowy Zakład Higieny
, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel. (022) 542 13 41, fax (022) 849 74 84, www.pzh.gov.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
, ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa, tel. (022) 867 99 16 - centrala, fax (022) 647 12 22 - ogólny, e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

Polski Komitet Normalizacyjny
, 00-130 Warszawa, ul. Elektoralna 2, tel. (022) 620 02 41, fax (022) 827 41 13

S T O W A R Z Y S Z E N I A

Stowarzyszenie \"Klub Łazienka 2001\", telefon kontaktowy 0503012790
Stowarzyszenie Architektów Polskich, 00-950 Warszawa, ul. Foksal 2, tel (022) 827 87 12, fax (022) 827 87 13, e-mail: sarp@sarp.org.pl, www.sarp.org.pl
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA