Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Wentylacja to mówiąc najprościej proces wymiany zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz. Jest on niezwykle istotny dla mieszkańców, ponieważ pomieszczenia bez prawidłowej wentylacji narażone są na występowanie szeregu szkodliwych zjawisk.

REKLAMA

Wentylacja to mówiąc najprościej proces wymiany zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz. Jest on niezwykle istotny dla mieszkańców, ponieważ pomieszczenia bez prawidłowej wentylacji narażone są na występowanie szeregu szkodliwych zjawisk.

Wśród niekorzystnych następstw braku prawidłowej wentylacji wymienić można wzrost wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów, wzrost stężenia zanieczyszczeń toksycznych wydzielanych przez meble i materiały wykończeniowe oraz zbyt małą ilość powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach itp. Każdy z wyżej wymienionych czynników nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców.

Łazienka ma bardzo duże znaczenie w działaniu wentylacji budynku. W prawidłowo wentylowanym domu powietrze dostaje się do pokoi np. poprzez nawiewniki, a usuwane jest poprzez kanały wentylacyjne w toalecie, kuchni i łazience. Wobec tego łazienkowy kanał wentylacyjny odpowiedzialny jest za usunięcie części zużytego powietrza z całego mieszkania. Również w samej łazience powstaje para wodna oraz nieprzyjemne zapachy, które należy usunąć. Jednym ze sposobów wymiany powietrza w pomieszczeniach jest system wentylacji higrosterowanej.

ZASADA DZIAŁANIA. Funkcjonowanie systemu wentylacji higrosterowanej polega na uzależnieniu strumienia przepływającego powietrza od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczeń. System ten umożliwia doprowadzenie powietrza zewnętrznego (do tego celu służą nawiewniki higrosterowane) oraz zapewnia regulację ilości powietrza usuwanego przez kanały wentylacyjne; za tę część odpowiedzialne są kratki higrosterowane wywiewne lub wyciągowe.

Działanie nawiewników higrosterowanych opisać można następująco: w nawiewniku znajduje się czujnik - taśma poliamidowa. Taśma pod wpływem zmian zawartości pary wodnej w powietrzu zmienia swą długość, co powoduje większe bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki pracują w zakresie od 30 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 30%, nawiewnik jest przymknięty i minimalny strumień powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pokojach, a nie na zewnątrz. Nawiewniki montowane są, zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-83/B-03430 Az3, w górnej części okna lub ściany. Takie usytuowanie elementów zapobiega wprowadzeniu zewnętrznego, często chłodnego, powietrza wprost na użytkowników mieszkania.

Kratki higrosterowane, podobnie jak nawiewniki, są wyposażone w czujniki reagujące na wilgoć. Dzięki temu kratki dostosowują swoją przepustowość do aktualnych potrzeb. Wraz ze wzrostem wilgoci w pomieszczeniu zwiększa się ilość powietrza, która może przepłynąć przez kratkę. Umożliwia to szybkie usunięcie powietrza z zawilgoconego pomieszczenia. Gdy w danej chwili poziom wilgoci w pomieszczeniu jest na niskim poziomie, kratki redukują ilość usuwanego powietrza do poziomu niezbędnego z punktu widzenia zasad higieny. W wyniku takiego działania możliwa jest oszczędność energii, która w innym przypadku zostałaby utracona wraz z usuniętym powietrzem.

WENTYLACJA ŁAZIENKI. Aby proces wentylowania przebiegał prawidłowo, należy doprowadzić świeże powietrze do pomieszczenia. W przypadku łazienki proces ten jest utrudniony. Niestety do tego typu pomieszczenia nie można dostarczać powietrza bezpośrednio. Zimny strumień zewnętrznego powietrza będzie nieprzyjemny dla użytkownika i znacznie je wychłodzi. Spadek temperatury w łazience spowoduje wykroplenie się pary wodnej na ścianach, co może przyczynić się do rozwoju pleśni. Dlatego nie należy tam montować nawiewników.

Powietrze do łazienki doprowadza się drogą pośrednią z innych pomieszczeń. Jeśli w pokojach zastosowano nowoczesne, szczelne okna, konieczne jest zamontowanie w nich elementów umożliwiających napływ powietrza do mieszkania. Zastosowanie wyżej opisywanych nawiewników higrosterowanych pozwala na dostosowanie ilości świeżego powietrza do aktualnych potrzeb. Istotny jest przepływ powietrza z pokoi do łazienki, wobec tego należy pamiętać o podcięciu drzwi od pokoi oraz

wyposażeniu drzwi łazienkowych w otwory (otwór) o przekroju min. 220 cm2. Zabiegi te umożliwią dopływ powietrza do łazienki, nawet przy zamkniętych drzwiach.

Bardzo ważnym elementem prawidłowo działającej wentylacji jest kanał wywiewny. Ma on za zadanie usunąć powietrze wraz z nagromadzonymi zanieczyszczeniami. Dlatego istotne jest okresowe sprawdzanie drożności i szczelności kanału. Należy również zwrócić uwagę na prawidłowe wyprowadzenie kanału ponad dach.

W przypadku gdy kanał wentylacyjny pracuje zbyt intensywnie, warto zastosować kratki higrosterowane o zmiennym stopniu otwarcia zależnym od wilgoci panującej w pomieszczeniu. Kratka tego typu otwiera się szerzej w chwili, gdy w pomieszczeniu wzrasta wilgoć. Umożliwia to bardziej intensywne usuwanie powietrza przez kanał. Wraz ze zmniejszeniem ilości wilgoci w łazience kratka ogranicza nadmierny wylot powietrza. Dzięki temu łazienka nieużytkowana w danej chwili nie jest nadmiernie wychładzana.

URZĄDZENIA GRZEWCZE. Często spotykane są w łazience urządzenia gazowe czerpiące tlen do spalania bezpośrednio z pomieszczenia (piecyki, podgrzewacze). W takim przypadku dobierając nawiewniki należy uwzględnić w obliczeniach dodatkowo ich liczbę i rodzaj. Nawiewniki, które będą odpowiedzialne za dostarczenie powietrza dla urządzenia gazowego powinny zapewniać jego stały (nieregulowany) przepływ. W praktyce nawiewnik o stałym przepływie montuje się w pomieszczeniu najbliższym łazience, a w pozostałych pokojach stosuje się nawiewniki higrosterowane dostarczające powietrze wentylacyjne. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ niedostateczna ilość tlenu może powodować powstawanie trującego tlenku węgla.

Korzystnym jest zastosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania. W rozwiązaniu tego typu powietrze potrzebne do spalania doprowadzane jest oddzielnym przewodem bezpośrednio do urządzenia.

WENTYLACJA CENTRALNA. W budownictwie mieszkaniowym do usuwania powietrza najczęściej wykorzystuje się wentylację grawitacyjną. Siłą napędową w tego typu wentylacji jest różnica ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku. Jest ona powodowana różnicą temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego (cieplej wewnątrz - zimniej na zewnątrz) oraz siłą i kierunkiem wiatru. Jak wynika z powyższej charakterystyki system ten jest zależny od warunków pogodowych, wobec tego nie zawsze jest skuteczny. Dlatego, jeśli to możliwe, warto zastosować wentylatory wymuszające usuwanie powietrza.

Jednym z dostępnych rozwiązań jest centralny system higrosterowanej wentylacji wyciągowej, z wentylatorem pracującym nieprzerwanie, umieszczonym na dachu lub poddaszu. Zainstalowane w pomieszczeniu kratki higrosterowane wyciągowe odpowiedzialne są za ilość usuniętego powietrza, zależną od poziomu wilgoci w pomieszczeniu.

Wentylacja mechaniczna wyciągowa uniezależnia wymianę powietrza od czynników zewnętrznych, lecz niesie ze sobą pewne ograniczenie: wentylatorów wyciągowych nie można stosować tam gdzie pracują urządzenia gazowe. Ograniczenie to wynika z niebezpieczeństwa \"zaciągnięcia\" spalin do pomieszczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA