Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Aplikacje umożliwiające dobór grzejników

REKLAMA

Na rynku oprogramowania komputerowego dostępnych jest wiele specjalistycznych narzędzi  wspomagających pracę architektów i instalatorów. Wśród nich można również znaleźć aplikacje umożliwiające dobór grzejników pokrywających dane obciążenie cieplne budynków, mieszkań, czy poszczególnych pomieszczeń, w tym łazienek.

PROGRAMY tego typu umożliwiają dobór grzejników dla poszczególnych pomieszczeń budynku na podstawie wprowadzonych do programu danych. Doboru tego dokonuje się obliczając, szacując lub wprowadzając – w zależności od programu – obciążenie cieplne budynku i poszczególnych pomieszczeń oraz ich zapotrzebowanie na ciepło. Wymagana moc grzejnika to podstawowe kryterium doboru, ale porównywalnie ważne są również m.in. informacje dotyczące sposobu podłączenia grzejnika lub jego wymiarów. Na podstawie wprowadzonych do programu danych można dokonać wyboru konkretnego już produktu odpowiającego potrzebom cieplnym, ale też np. estetycznym inwestorów. Takiego doboru dokonuje się przeglądając dane technicze i katalogowe zawarte w bibliotece produktów programu.
Oprogramowanie doboru grzejników dostępne na naszym rynku podzielić można na dwie grupy. W pierwszej znajdą się programy stworzone z myślą o konkretnych firmach i ich produktach, zawierające dane katalogowe i techniczne grzejników jednej marki. Tego typu narzędzia informatyczne oferuje np. firma InstalSoft, która tworzyła wersje programu doboru grzejników dla takich producentów jak m.in. Brugman i Vasco, Gorgiel, Terma Technologie, Vogel&Noot czy Zehnder. Z drugiej strony, oprogramowanie służące doborowi grzejników może zawierać biblioteki katalogowe wielu producentów poszerzając w ten sposób możliwość wyboru. Tego typu oprogramowanie oferuje Intersoft proponując moduł doboru grzejników rozszerzający jej program ArCADia-TERMO, który zawiera bazę ok. 100 tys. grzejników oraz firma Sankom.
Obecnie dostępny jest również pełny Audytor SDG zawierający blisko 10 tys. grzejników różnych firm, które podpisały z firmą Sankom stosowne umowy – mówi Jakub Pogocki, kierownik działu IT w firmie Sankom.

NIE TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW. Programy doboru grzejników oferowane są przez dostawców oprogramowania zazwyczaj jako suplementacja oferty przeznaczonej do projektowania instalacji grzewczych i sanitarnych budynków, użytkowanie której wymaga specjalistycznej, technicznej wiedzy. Takimi programami dla profesjonalistów są np. Audytor OZC firmy Sankom, który potrafi wykonać precyzyjne obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczenia wg bieżących norm budowlanych oraz Audytor C.O. tego samego dostawcy, który uwzględnia sposób podłączenia grzejnika w instalacji, zyski ciepła od przewodów instalacji, czy obniżenie temperatury dopływającej do grzejnika wody. Natomiast Audytor SDG tej samej firmy to uproszczona wersja programu, umożliwiająca szybki dobór grzejnika szerokiemu gronu, również np. zaniteresowanym zakupem grzejnika klientom indywidualnym. Podobnie dzieje się w przypadku firm Intersoft i InstalSoft – ich programy doboru grzejników uzupełniają ofertę oprogramowania służącego projektowaniu instalacji grzewczych, są prostsze w obsłudze, z założenia dostępne również laikom.
Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy technicznej, aby wprowadzać dane do naszego programu doboru grzejników, choć oczywiście pewna wiedza dotycząca asortymentu grzejników i znaczenia ich podstawowych parametrów może być konieczna, aby rozumieć pola programu. Zakres wprowadzanych danych może być różny – w wielu miejscach można korzystać z danych domyślnych. Niezbędne dane wejściowe są bardzo intuicyjne: numer lub inny identyfikator pomieszczenia, zapotrzebowanie na moc lub powierzchnia / kubatura pomieszczenia dla jej oszacowania oraz typ grzejnika, który chcemy dobrać. Pozostałe dane są opcjonalne lub uzupełnione domyślnie – mówi Grzegorz Guzy, dyrektor ds. sprzedaży w firmie InstalSoft.

REZULTATY WYBORU. Dokładność wyników doboru grzejnika dokonanego za pomocą programu – to w jakim stopniu rzeczywiście odpowiadał on będzie wymogom cieplnym budynku lub pomieszczenia – jest względna. Zależy od danego programu i dokładności wprowadzonych danych wejściowych.
Jeżeli użytkownik będzie posługiwał się szacowanym zapotrzebowaniem na moc grzejnika oraz nie zada sobie trudu, aby uzupełnić dane dotyczące np. podłączenia, zabudowania grzejnika itp. parametrów, dobór będzie przybliżony. Jeśli natomiast zostaną uzupełnione wszystkie dane wejściowe, dobór będzie bardzo dokładny. Jedyny parametr, którego w takim programie nie da się dokładnie uwzględnić, to wychłodzenie wody w przewodach od źródła do grzejnika. Taki program „nie wie”, jaka jest struktura instalacji i nie ma możliwości obliczenia tych wychłodzeń. Wychłodzenie uwzględniamy wskaźnikowo (zależnie od kondygnacji i tego czy rury są izolowane). Jednak w przypadku nowoczesnej instalacji z izolowanymi przewodami, niedokładności wynikające z tego powodu mogą mieć znacznie jedynie dla bardzo skrajnych przypadków (grzejniki bardzo odległe od źródła) – wyjaśnia Grzegorz Guzy.
Przy precyzyjnych danych dobór może być dokonany prawie idealnie –  producent oprogramowania Intersoft zapewnia, iż algorytmy obliczeniowe programu pozwalają dobrać najlepiej dopasowany odbiornik z dokładnością do 1%.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI. Programy doboru grzejników – oprócz swej podstawowej funkcjonalności, czyli możliwości dokonania doboru produktu odpowiadającego potrzebom inwestora – posiadają również dodatkowe, praktyczne możliwości. Program oferowany przez InstalSoft może być wyposażony w cennik – jeżeli taka jest decyzja danego producenta grzejników.
W takim przypadku jednym z kryteriów wyboru może być cena grzejnika, a w zestawieniu pojawi się cena sumaryczna wszystkich dobranych grzejników. Większość producentów dostarcza też program z bibliotekami produktów obejmującymi część graficzną – w takim wypadku podczas doboru można łatwo wyświetlić zdjęcie lub opis grzejnika, aby upewnić się, czy za dobieranym symbolem kryje się pożądany model – mówi Grzegorz Guzy. – Warto zwrócić uwagę na zautomatyzowaną aktualizację internetową, która pozwala użytkownikowi łatwo i szybko uzyskać najnowszą wersję bibliotek grzejników, na bazie których prowadzony jest dobór – dodaje.
Natomiast Audytor SDG firmy Sankom proponuje prostą, aczkolwiek użyteczną funkcję przygotowania tabelki z wynikami doboru grzejników, którą można przekazać dystrybutorowi czy hurtowni w celu wykonania wstępnego kosztorysu.

PROGRAM DLA KOGO? Programy doboru grzejników, z racji swych uproszczonych – w porównaniu z oprogramowaniem służacym do projektowania instalacji grzewczych – funkcji mogą okazać się przydatnym narzędziem projektowym dla wielu grup odbiorców: przedstawicieli handlowych sprzedających grzejniki danych marek, instalatorów, architektów, klientów indywidualnych. Niemniej jednak programy te wspomagać mogą również pracę projektantów instalacji grzewczych. Przy  szczegółowym wprowadzeniu danych pozwalają na bardzo łatwy i szybki, a jednocześnie – dokładny i uwzględniający wiele parametrów – dobór grzejników. 
Przyjmując natomiast punkt widzenia producentów grzejników – dzięki zamieszczaniu swych baz katalogowych w oprogramowaniu wyróżniają się oni na tle konkurencji, która takiej możliwości swym klientom nie oferuje. „Zaistnienie” w bazie katalogowej programu doboru grzejników, to też realne zwiększenie możliwość sprzedaży produktu.
Warto również wspomieć, że programy doboru grzejników firm InstalSoft i Sankom oferowane są użytkownikom jako freeware, czyli nieodpłatnie. Można je po prostu ściągnąć z internetu.
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ


WYBRANE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE SŁUŻĄCE DOBOROWI GRZEJNIKÓW
Sankom
Audytor OZC – wspomaga obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określanie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywanie Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części
Audytor C.O. – program dla profesjonalistów, projektantów instalacji grzewczych, przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o. jak również regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych); program umożliwia również projektowanie sieci przewodów w instalacjach wody lodowej
Audytor SDG (Szybki Dobór Grzejników) – przeznaczony do szybkiego i łatwego doboru grzejników w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, dający możliwość przeglądania danych technicznych urządzeń, danych katalogowych produktów z zakresu centralnego ogrzewania

InstalSoft
InstalSystem – pakiet programów obliczeniowych InstalSystem przeznaczony do profesjonalnego projektowania instalacji grzewczych i sanitarnych wewnątrz budynków, oferowany w wersjach firmowych i w wersji Instal System
Dobór grzejników – program umożliwia dobór grzejników wybranego producenta na podstawie różnych kryteriów, wykonuje zestawienia dobranych grzejników z możliwością aktualizowania cen przez użytkownika

Intersoft
ArCADia-TERMO – program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło w budynku, przeznaczony przede wszystkim dla certyfikatorów
Dobór grzejników – moduł rozszerzający ArCADia-TERMO służący do wspomagania projektowania instalacji centralnego ogrzewania, w tym doboru grzejników, ogrzewania płaszczowego oraz ogrzewania powietrznego


DLA PROJEKTANTA I KLIENTA INDYWIDUALNEGO (OPINIA)
Roman Strzelczyk, kierownik ds. technicznych i rozwoju produktu Rettig Heating, producenta marki Purmo
-
W firmie Purmo są użytkowane różnego rodzaju programy wspomagające pracę zarówno projektanta, jak i klienta indywidualnego.

 Wszystkie programy umożliwiają dobór grzejników do poszczególnych pomieszczeń w zależności od wprowadzonych parametrów (budowa ściany, stopień izolacji, strefy klimatyczne, parametry instalacji, itp.).


Dla użytkownika końcowego przeznaczony jest program Purmo SDG, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, a jedynie posiadania podstawowych danych dotyczących budynku.
Dla osób zajmująwcych się projektowaniem instalacji c.o. są przeznaczone bardziej specjalistyczne programy firm Sankom lub InstalSoft. Pamagają one dobrać oprócz grzejników, także inne niezbędne elementy potrzebne do prawidłowej pracy całej instalacji (średnica rur, wielkość nastaw przy regulacji hydraulicznej całego układu, itp.). Są to programy Purmo OZC (do obliczania obciążenia cieplnego danych pomieszczeń), Purmo-san lub Purmo H2O (do obliczeń instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji) oraz Purmo-therm lub Purmo CO (do obliczeń grzejników i regulacji całej instalacji). Takie programy – zarówno proste, w obsłudze jak i specjalistyczne – pokazują klientom cały typoszereg grzejników dostępnych w ofercie Purmo.
 

WIELE WARIANTÓW DLA JEDNEGO POMIESZCZENIA (OPINIA)
Jerzy Stosiek, dyrektor generalny Zehnder Polska
-
Dane katalogowe naszych produktów są zamieszczone w programach firm InstalSoft i Sankom. Programy doboru grzejników pozwalają na wybór parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania w dowolnym zakresie temperatur zasilania i powrotu. Jako parametry podstawowe przyjmuje się parametry wynikające z EN 442 – 75°C na zasilaniu, 65°C na powrocie i 20°C temperatury pomieszczenia. Istnieje możliwość zadania ilości pięter, nazw pomieszczeń, numeracji, doboru po zapotrzebowaniu na ciepło lub po powierzchni wg parametru i z uwzględnieniem typu izolacyjności budynku. Dostępny jest pełen zakres produktów w całej rozpiętości modeli. Zalety tego typu programów to łatwość wyboru i możliwość elastycznego doboru różnych wariantów produktów dla jednego pomieszczenia z natychmiastową weryfikacją rozmiarów i cen detalicznych. Użytkownik posiada pełny zakres modeli i charakterystykę. Producent otrzymuje gotowe, zoptymalizowane zestawienie z możliwością dodania komponentów dodatkowych (kolory specjalne, złącza niestandardowe itd.). Program doboru jest intuicyjny, zawiera biblioteki danych, ilustracje zdjęciowe i system podpowiedzi w formie list wyboru.


Aplikacja na stronie internetowej jako narzędzie doboru
Niektóre z firm produkujących grzejniki proponują klientom możliwość dokonania szybkiego doboru produktu z jej oferty również przy pomocy aplikacji zawartej na stronie internetowej. Przykładem może tu być Terma Technologie. Firma dysponuje bibliotekami CAD i DWG przeznaczonymi dla architektów i projektantów wnętrz, ale też posiada program doboru grzejników dostępny na stronie internetowej oraz Katalog Interaktywny – z opcją doboru grzejników do pobrania na stronie. Aplikacja doboru grzejników znajdująca się na stronie firmy wyposażona jest więc w dwie bazy danych (online oraz offline), a także w serwer wymiany danych i usługowy, służący do komunikacji z aplikacją. Aplikacja domyślnie wyświetla pełną ofertę Terma Technologie. Istnieje możliwość zawężenia tej listy poprzez określenie interesujących użytkownika parametrów. Każda zmiana jest na bieżąco widoczna w programie. Dokładność wyników uzależniona jest od danego parametru. Część parametrów zawęża wyniki do poziomu „istnieje” lub „nie istnieje” (np. dostępny w chromie), natomiast pozostała część daje wyniki w przybliżeniu (kalkulacja szacowanej wydajności dla danego pomieszczenia). Aplikacja Terma Technologie skierowana jest do każdego odbiorcy. Została utworzona w taki sposób, aby potrafił posłużyć się nią początkujący użytkownik, ale także aby zaspokoić potrzeby architekta, który chce szybko przejrzeć listę produktów pasujących do danego projektu.
 
 

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA