Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA

W dniu 7 marca zarząd Grupy Armatura zaproponował przeznaczyć 16,2 mln zł na wypłatę dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 20 groszy na akcję. Kwota ta  miała pochodzić
z całego zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku powiększony o część kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. Uchwała zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie walne zgromadzenie, podano także. Na wieść o planowanej decyzji zarządu kurs akcji Armatury wzrósł o ponad 10%.
W pierwszych trzech kwartach 2011 roku spółka miała 1,67 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 10,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 207,34 mln zł wobec 205,65 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w pierwszych trzech kwartach 2011 roku spółka miała 2,49 mln zł zysku netto wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej.

REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA