Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

REKLAMA
Po zmianie na stanowisku prezesa zarządu, spółka Polcolorit opublikowała komunikat dotyczący najbliższych podejmowanych i planowanych działań, w zakresie zwiększania efektywności funkcjonowania Grupy Polcolorit oraz poprawy wyników finansowych spółki. Dokument podpisany przez Włodzimierza Hajduka, pełniącego aktualnie obowiązki prezesa zarządu, został opublikowany 16 czerwca br. 
Zapisano w nim między innymi postulat o rozpoczęciu redukcji kosztów działalności operacyjnej, polegający na zweryfikowaniu ilości i zmniejszeniu łącznej wartości umów obejmujących świadczenie usług dla spółki. Zadecydowano również o wprowadzeniu zmian w zakresie struktury zatrudnienia, poprzez częściowe wyeliminowanie wysokopłatnych stanowisk dyrektorów i kierowników, oraz delegowanie ich uprawnień na pracowników średniego szczebla. Witold Pandel, dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej Polcolorit zapewnia jednak, że redukcje zatrudnienia nie będą duże. Nadzór i egzekwowanie założeń budżetowych dotychczasowej kadry kierowniczej przejęli bezpośrednio członkowie zarządu, czyli Włodzimierz Hajduk i Dariusz Bator.
Po szczegółowej analizie, zarząd przybliżył także horyzont czasowy działań zwiększających wyniki sprzedaży Grupy w całym roku – z pierwotnie planowanych 6, do 3 miesięcy, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie planowanych przychodów spółki w roku 2008.
REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA