REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Andrzej Hołój kandydatem na członka Rady Nadzorczej Ferro

  • Autor: AK
  • 15 cze 2016 16:46
Andrzej Hołój kandydatem na członka Rady Nadzorczej Ferro
fot. Shutterstock

Zarząd FERRO informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. otrzymał od swojego
Akcjonariusza ABH Holding spółka z o.o. zgłoszenie kandydatury Pana Andrzeja Hołója na Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z pkt. 12 porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

REKLAMA

Według oświadczenia podpisanego przez Pana Andrzeja Hołója spełnia on wszystkie kryteria
stawiane kandydatom na członka rady nadzorczej wynikające z przepisów prawnych oraz wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW z wyjątkiem kryterium niezależności.
W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu oświadczenie oraz życiorys zgłoszonego
kandydata.

Podstawa prawna §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA