REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży Polcoloritu

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 05 wrz 2016 10:59
Dwucyfrowy wzrost sprzedaży Polcoloritu
Siedziba firmy Polcolorit / fot. Polcolorit

W raporcie podsumowującym I półrocze 2016 roku Polcolorit informuje o znacznym, dwucyfrowym wzroście sprzedaży na polskim rynku. W dużej części zawdzięcza go Castoramie.

REKLAMA

Jak czytamy w półrocznym Sprawozdaniu Zarządu Polcoloritu,  w  I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody przedsiębiorstwa ze sprzedaży netto wzrosły o ok. 16%, tj. o ok. 4,11 mln zł.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym był przede wszystkim znaczny wzrost sprzedaży krajowej.

Tak duży wzrost sprzedaży krajowej jest wynikiem prowadzonej przez Spółkę strategii sprzedażowej m.in. sprzedaż kontraktowa z odbiorcami sieciowymi oraz pozyskiwanie nowych klientów hurtowych. Dodatkowo zauważalna jest poprawa sytuacji w eksporcie.

raport polcolorit I pol 2016.jpg
raport polcolorit I pol 2016.jpg

Duży udział w przychodach netto Polcoloritu w I półroczu 2016 r. miała Castorama. Wyniósł on 33, 75%.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w analizowanym okresie
sprawozdawczym są wyższe od wygenerowanych kosztów porównywalnego okresu roku
poprzedniego o 7,08%, jednak ich udział w przychodach Spółki uległ obniżeniu o ok. 5,17
p.p. z 67,22% do 62,06% w analizowanym okresie.

Wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2016 roku jest wolniejszy od wzrostu przychodów, co doprowadziło do poprawy marżowości brutto na sprzedaży o 5,1 p.p.

Koszty sprzedaży w I półroczu 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego spadły o 11,4%. Ich udział w przychodach ze sprzedaży również zmalał o 4,85 p.p. w porównaniu z I półroczem 2015 roku.

Poza wzrostem marżowości brutto na sprzedaży w I półroczu 2016 roku, poprawa nastąpiła
również w obrębie marży netto na sprzedaży - wzrost o 11,1 p.p. w stosunku do
I półrocza 2015 roku, osiągając wartość dodatnią na poziomie 12,1%.

EBIT Spółki w I półroczu 2016 roku wyniósł ok. 2 699 tys. zł, co oznacza znaczny wzrost
w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2 196 tys. zł. Pochodną tych zmian są lepsze wyniki
w obszarze marży EBIT – wzrost z 2% na 9% oraz marży EBITDA z 11,1% na 17,1%
w analizowanym okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2016 roku Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie ok. 1 778 tys. zł.
W porównywalnym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego wyniki Spółki zamknęły
się zyskiem netto w wysokości ok 61 tys. zł, co oznacza poprawę o ok. 1 716 tys. zł.

Warto podkreślić, że jest to już kolejny śródroczny okres sprawozdawczy, w którym Spółka
wypracowała dodatni wynik finansowy.

(źródło: Polcolorit)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA