REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Ferro: Cena za akcje proponowana w wezwaniu nie jest godziwa

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 23 lut 2016 12:24
Ferro: Cena za akcje proponowana w wezwaniu nie jest godziwa
fot. Siedziba firmy Ferro

Zarząd Ferro S.A. przedstawił stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego 4 lutego. Odniósł się m.in. do kwestii ceny akcji w wezwaniu.

REKLAMA

Zgodnie z treścią Wezwania ogłoszonego 4 lutego przez spółkę Palmyra wspieraną przez IK Inwestment Partners, Wzywający zamierza nabyć na podstawie Wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy wszystkie akcje Ferro, tj. 21.242.655 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Za akcje te proponuje akcjonariuszom 10,50 zł.

Aby wyrazić swoje stanowisko wobec wezwania, Zarząd Ferro zapoznał się z następującymi dostępnymi informacjami oraz danymi związanymi z Wezwaniem:

a)Treścią Wezwania,
b) Ceną akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu ostatnich trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania
c)Innymi materiałami, jakie Zarząd uznał za niezbędne w związku z przedstawieniem
niniejszego stanowiska.

W celu zweryfikowania, czy cena zaproponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej akcji Ferro, Zarząd zwrócił się również do podmiotu zewnętrznego tj. Trigon Investment Banking Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa („Trigon”) o sporządzenie opinii na temat ceny oferowanej za Akcje w Wezwaniu („Opinia o Cenie Akcji”).

Wpływ Wezwania na interesy Ferro

W opinii Zarządu Wezwanie jest zgodne z interesem Spółki oraz ma uzasadnienie biznesowe dla Spółki oraz Wzywającego i IK Investment Partners. Zarząd Spółki postrzega IK Investment Partners jako wartościowego partnera strategicznego, który mógłby wspierać rozwój Spółki w przyszłości.

Zarząd Spółki wierzy, że w przypadku dojścia do skutku transakcji nabycia akcji w ramach Wezwania, FERRO wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim oraz będzie mógł skuteczniej i efektywniej realizować strategię ekspansji.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA