Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Ferro S.A. wchłania dwie spółki

  • Autor: redakcja magazynu Łazienka
  • 09 paź 2014 09:52
Ferro S.A. wchłania dwie spółki
Siedziba Ferro S.A. / fot. Ferro

Zarząd Ferro S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w dniu 07 października 2014 r., wyraził zgodę na plan połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing Sp. z o.o. oraz Ferro International 2 Sp. z o.o.

REKLAMA

Plan połączenia został uzgodniony przez zarządy łączących się spółek i opublikowany na prowadzonej przez nie wspólnie stronie internetowej. Polega on na tym, że Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie przejmuje spółkę Ferro Marketing oraz Ferro International 2.

Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na Ferro S.A. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A., bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Ferro S.A.

W skutek połączenia majątek spółki przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, ponieważ wartość majątku spółek przejmowanych jest już uwzględniona w aktywach spółki przejmującej (spółka przejmująca posiada w Ferro International 2 sp. z o.o. 100 % udziałów, w Ferro Marketing sp.z o.o. – 20 % udziałów bezpośrednio, natomiast łącznie z Ferro International 2 sp. z o.o. – 100 % udziałów).

W związku z powyższym, jak również z uwagi na brzmienie regulacji art. 366 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A.

W wyniku połączenia spółki przejmowane przestaną istnieć.

Wspólnikom spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA