Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Nowa Gala, zdjęcie z fabryki. / fot. Nowa Gala, materiały prasowe

Raport bieżący nr 5 / 2014 wydany przez Nowa Gala w dniu 2 czerwca 2014 r.

REKLAMA

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym i OFE Warta (dalej „OFE”) oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej „DFE”), iż w wyniku przejęcia zarządzania OFE Warta 26 maja 2014 roku udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach OFE i DFE zwiększył się do ponad 5%.

Przed transakcją na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 4.853.296 akcji stanowiących 8,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 4.853.296 głosów z akcji stanowiących 8,65% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Po transakcji stan na rachunku zwiększył się do 6.049.157 akcji stanowiących 10,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 6.049.157 głosów z akcji stanowiących 10,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.

Jednocześnie Powszechne towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA informuje, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia zaangażowania w akcje Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2014-06-02, Paweł Górnicki,wiceprezes zarządu
2014-06-02, Zbigniew Polakowski, prokurent


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA