REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Jacek Tomasik i Jacek Dąbrowski kandydatami do Rady Nadzorczej Ferro

  • Autor: AK/Ferro
  • 15 cze 2016 10:27
 Jacek Tomasik i Jacek Dąbrowski kandydatami do Rady Nadzorczej Ferro

Zarząd FERRO SA w dniu 08 czerwca 2016 r. otrzymał od swojego Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłoszenie kandydatury Pana Jacka Tomasika oraz Pana
Jacka Dąbrowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z pkt. 12 porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

REKLAMA

Według oświadczeń podpisanych przez Pana Jacka Tomasika oraz Pana Jacka Dąbrowskiego
spełniają oni wszystkie kryteria stawiane kandydatom na członka rady nadzorczej w szczególności
kryteria niezależności wynikające z przepisów prawnych oraz wskazane w Dobrych Praktykach
Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu oświadczenia oraz życiorysy zgłoszonych
kandydatów.

Podstawa prawna
§38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA